چرا میبایست از مجازی سازی استفاده کنیم ؟

امروزه با توجه به بالا بودن هزینه های مربوط به خرید و نگهداری سرورها ، استفاده از مجازی سازی یا Virtualization  مورد توجه مدیران شبکه سازمان ها و ارگان ها قرار گرفته است .

در این مقاله سعی داریم تا به ارائه مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها بپردازیم .

هدف اصلی استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها ( سرور اچ پی ) استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانایی های سرور است . که این موضوع ( یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت های سرور ها ) باعث کمتر شدن نیاز به سرورهای جدید و در نتیجه کاهش هزینه های سازمان ها و ارگان ها خواهد شد .

اما چگونه ؟

معمولا در سازمان نیاز هست تا به طور همزمان چندین Application   برای سرویس دهی برای کارمندان و یا مشتریان ارائه شود . برای مثال در یک سازمان لازم است تا یک سرور کار های مربوط به Mail Server  را انجام دهد ، سرور دیگر کارهای مروبط به اتوماسیون داخلی شرکت ، سرور  ( سرورHPE )دیگر جهت Print Server سرور دیگر جهت File Sharing  و .... حالا فرض کنید برای انجام هریک از این خدمات شما سروری جداگانه تهیه کنید . با این حساب شما هم میبایست هزینه زیادی صرف خرید سرور های خود کنید و هم استفاده از سرور های متعدد میتواند باعث بالا رفتن میزان استفاده از مکان و برق و سیستم Cooling  و ... خواهد شد .

حال فرض کنید که برای انجام تمامی خدمات و Application  های بالا فقط از یک سرور استفاده کنید . این موضوع چقدر میتواند در هزینه های شما صرفه جویی کند ؟

HPE Virtual

در واقع مجازی سازی به همین معناست . زمانی که شما بخواهید بر روی سرورخود به صورت همزمان چندین Application  فعال داشته باشید و به طور همزمان از آنها استفاده کنید میتوانید از مجازی سازی یا Virtualization   استفاده کنید .

برای درک بهتر دلیل استفاده از مجازی سازی به مثال دیگر توجه کنید . فرض کنید شما نیاز دارید بر روی کامپیوتر خود به طور همزمان از ویندوز های مختلف استفاده کنید ؟ آیا این کار ممکن است ؟ اگر شما چندید ویندوز بر روی کامپیوتر خود نصب کرده باشید برای استفاده از هر یک از این ویندوز ها ابتدا میبایست ویندوز های دیگر را خاموش کنید و ویندوز مورد نظر خود را فعال کنید . ولی شما با استفاده از مجازی سازی میتوانید به صورت همزمان چندین ویندوز روشن بر روی سیستم خود داشته باشید .

شما درهنگام استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ( سرور HP )خود ، سرور فیزیکی خود را به چند سرور مجازی تبدیل خواهید کرد . یعنی شما رم و هارد و CPU  سرور خود تقسیم بندی میکنید و هر بخش از این رم و هارد و پردازنده ها را به یک سرور مجازی اختصاص میدهید .

با این کار سرور فیزیکی شما به چند سرور مجازی تقسیم شده است و گویا شما در سازمان خود به جای یک سرور چندین سرور در اختیار دارید . حالا شما میتوانید بر روی هر یک از این سرور های مجازی یکی از Application  های خود را اجرا کنید . که همه این سرور های مجازی میتوانند به صورت همزمان با هم در حال کار و سرویس دهی باشند .

مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور :

1 –استفاده از سرور های مجازی به جای استفاده از سرور های فیزیکی باعث نیاز کمتر به سرور های فیزیکی و در نتیجه نیاز کمتر به فضای مکانی برای قرار دادن سرورها میشود .

2- استفاده از سرور های فیزیکی کمتر باعث کمتر شدن میزان برق مصرفی و نیاز کمتر به سیستم هایخنک کننده

3-قابلیت استفاده همزمان از سیستم عامل های مختلف بر روی سرور

4-بالارفتن میزان بازدهی سرور ها ( استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت های سرور )

5-بالارفتن میزان امنیت سرور ها ( کرنل مربوط به مجازی سازی واسط میان سخت افزار و ماشین های مجازی می باشد .)

6-بالارفتن امنیت اطلاعات بر روی سرور ( در زمان استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ، به صورت مرتب از ماشین های مجازی بکاپ گرفته میشود .)

چرا میبایست از مجازی سازی استفاده کنیم ؟امروزه با توجه به بالا بودن هزینه های مربوط به خرید و نگهداری سرورها ، استفاده از مجازی سازی یا Virtualization  مورد توجه مدیران شبکه سازمان ها و ارگان ها قرار گرفته است .در این مقاله سعی داریم تا به ارائه مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها بپردازیم .هدف اصلی استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها ( سرور اچ پی ) استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانایی های سرور است . که این موضوع ( یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت های سرور ها ) باعث کمتر شدن نیاز به سرورهای جدید و در نتیجه کاهش هزینه های سازمان ها و ارگان ها خواهد شد .اما چگونه ؟معمولا در سازمان نیاز هست تا به طور همزمان چندین Application   برای سرویس دهی برای کارمندان و یا مشتریان ارائه شود . برای مثال در یک سازمان لازم است تا یک سرور کار های مربوط به Mail Server  را انجام دهد ، سرور دیگر کارهای مروبط به اتوماسیون داخلی شرکت ، سرور  ( سرورHPE )دیگر جهت Print Server سرور دیگر جهت File Sharing  و …. حالا فرض کنید برای انجام هریک از این خدمات شما سروری جداگانه تهیه کنید . با این حساب شما هم میبایست هزینه زیادی صرف خرید سرور های خود کنید و هم استفاده از سرور های متعدد میتواند باعث بالا رفتن میزان استفاده از مکان و برق و سیستم Cooling  و … خواهد شد .حال فرض کنید که برای انجام تمامی خدمات و Application  های بالا فقط از یک سرور استفاده کنید . این موضوع چقدر میتواند در هزینه های شما صرفه جویی کند ؟در واقع مجازی سازی به همین معناست . زمانی که شما بخواهید بر روی سرورخود به صورت همزمان چندین Application  فعال داشته باشید و به طور همزمان از آنها استفاده کنید میتوانید از مجازی سازی یا Virtualization   استفاده کنید .برای درک بهتر دلیل استفاده از مجازی سازی به مثال دیگر توجه کنید . فرض کنید شما نیاز دارید بر روی کامپیوتر خود به طور همزمان از ویندوز های مختلف استفاده کنید ؟ آیا این کار ممکن است ؟ اگر شما چندید ویندوز بر روی کامپیوتر خود نصب کرده باشید برای استفاده از هر یک از این ویندوز ها ابتدا میبایست ویندوز های دیگر را خاموش کنید و ویندوز مورد نظر خود را فعال کنید . ولی شما با استفاده از مجازی سازی میتوانید به صورت همزمان چندین ویندوز روشن بر روی سیستم خود داشته باشید .شما درهنگام استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ( سرور HP )خود ، سرور فیزیکی خود را به چند سرور مجازی تبدیل خواهید کرد . یعنی شما رم و هارد و CPU  سرور خود تقسیم بندی میکنید و هر بخش از این رم و هارد و پردازنده ها را به یک سرور مجازی اختصاص میدهید .با این کار سرور فیزیکی شما به چند سرور مجازی تقسیم شده است و گویا شما در سازمان خود به جای یک سرور چندین سرور در اختیار دارید . حالا شما میتوانید بر روی هر یک از این سرور های مجازی یکی از Application  های خود را اجرا کنید . که همه این سرور های مجازی میتوانند به صورت همزمان با هم در حال کار و سرویس دهی باشند .مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ;استفاده از سرور های مجازی به جای استفاده از سرور های فیزیکی باعث نیاز کمتر به سرور های فیزیکی و در نتیجه نیاز کمتر به فضای مکانی برای قرار دادن سرورها میشود .2- استفاده از سرور های فیزیکی کمتر باعث کمتر شدن میزان برق مصرفی و نیاز کمتر به سیستم هایخنک کننده3-قابلیت استفاده همزمان از سیستم عامل های مختلف بر روی سرور4-بالارفتن میزان بازدهی سرور ها ( استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت های سرور )5-بالارفتن میزان امنیت سرور ها ( کرنل مربوط به مجازی سازی واسط میان سخت افزار و ماشین های مجازی می باشد .)6-بالارفتن امنیت اطلاعات بر روی سرور ( در زمان استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ، به صورت مرتب از ماشین های مجازی بکاپ گرفته میشود .)

چرا میبایست از مجازی سازی استفاده کنیم ؟امروزه با توجه به بالا بودن هزینه های مربوط به خرید و نگهداری سرورها ، استفاده از مجازی سازی یا Virtualization  مورد توجه مدیران شبکه سازمان ها و ارگان ها قرار گرفته است .در این مقاله سعی داریم تا به ارائه مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها بپردازیم .هدف اصلی استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها ( سرور اچ پی ) استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانایی های سرور است . که این موضوع ( یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت های سرور ها ) باعث کمتر شدن نیاز به سرورهای جدید و در نتیجه کاهش هزینه های سازمان ها و ارگان ها خواهد شد .اما چگونه ؟معمولا در سازمان نیاز هست تا به طور همزمان چندین Application   برای سرویس دهی برای کارمندان و یا مشتریان ارائه شود . برای مثال در یک سازمان لازم است تا یک سرور کار های مربوط به Mail Server  را انجام دهد ، سرور دیگر کارهای مروبط به اتوماسیون داخلی شرکت ، سرور  ( سرورHPE )دیگر جهت Print Server سرور دیگر جهت File Sharing  و …. حالا فرض کنید برای انجام هریک از این خدمات شما سروری جداگانه تهیه کنید . با این حساب شما هم میبایست هزینه زیادی صرف خرید سرور های خود کنید و هم استفاده از سرور های متعدد میتواند باعث بالا رفتن میزان استفاده از مکان و برق و سیستم Cooling  و … خواهد شد .حال فرض کنید که برای انجام تمامی خدمات و Application  های بالا فقط از یک سرور استفاده کنید . این موضوع چقدر میتواند در هزینه های شما صرفه جویی کند ؟در واقع مجازی سازی به همین معناست . زمانی که شما بخواهید بر روی سرورخود به صورت همزمان چندین Application  فعال داشته باشید و به طور همزمان از آنها استفاده کنید میتوانید از مجازی سازی یا Virtualization   استفاده کنید .برای درک بهتر دلیل استفاده از مجازی سازی به مثال دیگر توجه کنید . فرض کنید شما نیاز دارید بر روی کامپیوتر خود به طور همزمان از ویندوز های مختلف استفاده کنید ؟ آیا این کار ممکن است ؟ اگر شما چندید ویندوز بر روی کامپیوتر خود نصب کرده باشید برای استفاده از هر یک از این ویندوز ها ابتدا میبایست ویندوز های دیگر را خاموش کنید و ویندوز مورد نظر خود را فعال کنید . ولی شما با استفاده از مجازی سازی میتوانید به صورت همزمان چندین ویندوز روشن بر روی سیستم خود داشته باشید .شما درهنگام استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ( سرور HP )خود ، سرور فیزیکی خود را به چند سرور مجازی تبدیل خواهید کرد . یعنی شما رم و هارد و CPU  سرور خود تقسیم بندی میکنید و هر بخش از این رم و هارد و پردازنده ها را به یک سرور مجازی اختصاص میدهید .با این کار سرور فیزیکی شما به چند سرور مجازی تقسیم شده است و گویا شما در سازمان خود به جای یک سرور چندین سرور در اختیار دارید . حالا شما میتوانید بر روی هر یک از این سرور های مجازی یکی از Application  های خود را اجرا کنید . که همه این سرور های مجازی میتوانند به صورت همزمان با هم در حال کار و سرویس دهی باشند .مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ;استفاده از سرور های مجازی به جای استفاده از سرور های فیزیکی باعث نیاز کمتر به سرور های فیزیکی و در نتیجه نیاز کمتر به فضای مکانی برای قرار دادن سرورها میشود .2- استفاده از سرور های فیزیکی کمتر باعث کمتر شدن میزان برق مصرفی و نیاز کمتر به سیستم هایخنک کننده3-قابلیت استفاده همزمان از سیستم عامل های مختلف بر روی سرور4-بالارفتن میزان بازدهی سرور ها ( استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت های سرور )5-بالارفتن میزان امنیت سرور ها ( کرنل مربوط به مجازی سازی واسط میان سخت افزار و ماشین های مجازی می باشد .)6-بالارفتن امنیت اطلاعات بر روی سرور ( در زمان استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ، به صورت مرتب از ماشین های مجازی بکاپ گرفته میشود .)

چرا میبایست از مجازی سازی استفاده کنیم ؟امروزه با توجه به بالا بودن هزینه های مربوط به خرید و نگهداری سرورها ، استفاده از مجازی سازی یا Virtualization  مورد توجه مدیران شبکه سازمان ها و ارگان ها قرار گرفته است .در این مقاله سعی داریم تا به ارائه مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها بپردازیم .هدف اصلی استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها ( سرور اچ پی ) استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانایی های سرور است . که این موضوع ( یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت های سرور ها ) باعث کمتر شدن نیاز به سرورهای جدید و در نتیجه کاهش هزینه های سازمان ها و ارگان ها خواهد شد .اما چگونه ؟معمولا در سازمان نیاز هست تا به طور همزمان چندین Application   برای سرویس دهی برای کارمندان و یا مشتریان ارائه شود . برای مثال در یک سازمان لازم است تا یک سرور کار های مربوط به Mail Server  را انجام دهد ، سرور دیگر کارهای مروبط به اتوماسیون داخلی شرکت ، سرور  ( سرورHPE )دیگر جهت Print Server سرور دیگر جهت File Sharing  و …. حالا فرض کنید برای انجام هریک از این خدمات شما سروری جداگانه تهیه کنید . با این حساب شما هم میبایست هزینه زیادی صرف خرید سرور های خود کنید و هم استفاده از سرور های متعدد میتواند باعث بالا رفتن میزان استفاده از مکان و برق و سیستم Cooling  و … خواهد شد .حال فرض کنید که برای انجام تمامی خدمات و Application  های بالا فقط از یک سرور استفاده کنید . این موضوع چقدر میتواند در هزینه های شما صرفه جویی کند ؟در واقع مجازی سازی به همین معناست . زمانی که شما بخواهید بر روی سرورخود به صورت همزمان چندین Application  فعال داشته باشید و به طور همزمان از آنها استفاده کنید میتوانید از مجازی سازی یا Virtualization   استفاده کنید .برای درک بهتر دلیل استفاده از مجازی سازی به مثال دیگر توجه کنید . فرض کنید شما نیاز دارید بر روی کامپیوتر خود به طور همزمان از ویندوز های مختلف استفاده کنید ؟ آیا این کار ممکن است ؟ اگر شما چندید ویندوز بر روی کامپیوتر خود نصب کرده باشید برای استفاده از هر یک از این ویندوز ها ابتدا میبایست ویندوز های دیگر را خاموش کنید و ویندوز مورد نظر خود را فعال کنید . ولی شما با استفاده از مجازی سازی میتوانید به صورت همزمان چندین ویندوز روشن بر روی سیستم خود داشته باشید .شما درهنگام استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ( سرور HP )خود ، سرور فیزیکی خود را به چند سرور مجازی تبدیل خواهید کرد . یعنی شما رم و هارد و CPU  سرور خود تقسیم بندی میکنید و هر بخش از این رم و هارد و پردازنده ها را به یک سرور مجازی اختصاص میدهید .با این کار سرور فیزیکی شما به چند سرور مجازی تقسیم شده است و گویا شما در سازمان خود به جای یک سرور چندین سرور در اختیار دارید . حالا شما میتوانید بر روی هر یک از این سرور های مجازی یکی از Application  های خود را اجرا کنید . که همه این سرور های مجازی میتوانند به صورت همزمان با هم در حال کار و سرویس دهی باشند .مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ;استفاده از سرور های مجازی به جای استفاده از سرور های فیزیکی باعث نیاز کمتر به سرور های فیزیکی و در نتیجه نیاز کمتر به فضای مکانی برای قرار دادن سرورها میشود .2- استفاده از سرور های فیزیکی کمتر باعث کمتر شدن میزان برق مصرفی و نیاز کمتر به سیستم هایخنک کننده3-قابلیت استفاده همزمان از سیستم عامل های مختلف بر روی سرور4-بالارفتن میزان بازدهی سرور ها ( استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت های سرور )5-بالارفتن میزان امنیت سرور ها ( کرنل مربوط به مجازی سازی واسط میان سخت افزار و ماشین های مجازی می باشد .)6-بالارفتن امنیت اطلاعات بر روی سرور ( در زمان استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ، به صورت مرتب از ماشین های مجازی بکاپ گرفته میشود .)

چرا میبایست از مجازی سازی استفاده کنیم ؟امروزه با توجه به بالا بودن هزینه های مربوط به خرید و نگهداری سرورها ، استفاده از مجازی سازی یا Virtualization  مورد توجه مدیران شبکه سازمان ها و ارگان ها قرار گرفته است .در این مقاله سعی داریم تا به ارائه مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها بپردازیم .هدف اصلی استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ها ( سرور اچ پی ) استفاده حداکثری از ظرفیت ها و توانایی های سرور است . که این موضوع ( یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت های سرور ها ) باعث کمتر شدن نیاز به سرورهای جدید و در نتیجه کاهش هزینه های سازمان ها و ارگان ها خواهد شد .اما چگونه ؟معمولا در سازمان نیاز هست تا به طور همزمان چندین Application   برای سرویس دهی برای کارمندان و یا مشتریان ارائه شود . برای مثال در یک سازمان لازم است تا یک سرور کار های مربوط به Mail Server  را انجام دهد ، سرور دیگر کارهای مروبط به اتوماسیون داخلی شرکت ، سرور  ( سرورHPE )دیگر جهت Print Server سرور دیگر جهت File Sharing  و …. حالا فرض کنید برای انجام هریک از این خدمات شما سروری جداگانه تهیه کنید . با این حساب شما هم میبایست هزینه زیادی صرف خرید سرور های خود کنید و هم استفاده از سرور های متعدد میتواند باعث بالا رفتن میزان استفاده از مکان و برق و سیستم Cooling  و … خواهد شد .حال فرض کنید که برای انجام تمامی خدمات و Application  های بالا فقط از یک سرور استفاده کنید . این موضوع چقدر میتواند در هزینه های شما صرفه جویی کند ؟در واقع مجازی سازی به همین معناست . زمانی که شما بخواهید بر روی سرورخود به صورت همزمان چندین Application  فعال داشته باشید و به طور همزمان از آنها استفاده کنید میتوانید از مجازی سازی یا Virtualization   استفاده کنید .برای درک بهتر دلیل استفاده از مجازی سازی به مثال دیگر توجه کنید . فرض کنید شما نیاز دارید بر روی کامپیوتر خود به طور همزمان از ویندوز های مختلف استفاده کنید ؟ آیا این کار ممکن است ؟ اگر شما چندید ویندوز بر روی کامپیوتر خود نصب کرده باشید برای استفاده از هر یک از این ویندوز ها ابتدا میبایست ویندوز های دیگر را خاموش کنید و ویندوز مورد نظر خود را فعال کنید . ولی شما با استفاده از مجازی سازی میتوانید به صورت همزمان چندین ویندوز روشن بر روی سیستم خود داشته باشید .شما درهنگام استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ( سرور HP )خود ، سرور فیزیکی خود را به چند سرور مجازی تبدیل خواهید کرد . یعنی شما رم و هارد و CPU  سرور خود تقسیم بندی میکنید و هر بخش از این رم و هارد و پردازنده ها را به یک سرور مجازی اختصاص میدهید .با این کار سرور فیزیکی شما به چند سرور مجازی تقسیم شده است و گویا شما در سازمان خود به جای یک سرور چندین سرور در اختیار دارید . حالا شما میتوانید بر روی هر یک از این سرور های مجازی یکی از Application  های خود را اجرا کنید . که همه این سرور های مجازی میتوانند به صورت همزمان با هم در حال کار و سرویس دهی باشند .مزایای استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ;استفاده از سرور های مجازی به جای استفاده از سرور های فیزیکی باعث نیاز کمتر به سرور های فیزیکی و در نتیجه نیاز کمتر به فضای مکانی برای قرار دادن سرورها میشود .2- استفاده از سرور های فیزیکی کمتر باعث کمتر شدن میزان برق مصرفی و نیاز کمتر به سیستم هایخنک کننده3-قابلیت استفاده همزمان از سیستم عامل های مختلف بر روی سرور4-بالارفتن میزان بازدهی سرور ها ( استفاده حداکثری از منابع و ظرفیت های سرور )5-بالارفتن میزان امنیت سرور ها ( کرنل مربوط به مجازی سازی واسط میان سخت افزار و ماشین های مجازی می باشد .)6-بالارفتن امنیت اطلاعات بر روی سرور ( در زمان استفاده از مجازی سازی بر روی سرور ، به صورت مرتب از ماشین های مجازی بکاپ گرفته میشود .)