روش تعویض هارد درایو های سرور

در این مقاله سعی داریم تا روش تعوبض هارد های Fail شده سرور های HPE را به شما آموزش دهیم . شما میتوانید با طی نمودن مراحل به ترتیبی که در زیر آورده شده است هارد سرور خود را به آسانی تعویض کرده و هارد جدید را جایگزین هارد قدیمی و معیوب خود کنید .

مرحله اول : دکمه Eject هارد را فشار داده تا دسته ی مربوط به خارج کردن هارد درایو آزاد شود .

hard drive1

مرحله دوم : بعد از آزاد شدن دسته ی خارج کننده با فشار دادن آن به سمت چپ ، هارد را از پرت های پشتی هارد جدا کنید .

hard drive 2

مرحله سوم : در صورتی که نیاز هست میتوانید به روش زیر Blank ها را از سرور خود جدا کنید .

hard drive 3

مرحله چهارم : دکمه Eject را بر روی هارد جدید فشار دهید تا دسته ی مربوط به هارد آزاد شود .

تعویض هارد بر روی سرور HP

مرحله پنجم : هارد جدید را به روش زیر وارد سرور کنید . تا جایی که دسته ی مربوط در بدنه کناری برخورد کند .

تعویض هارد بر روی سرور HP

مرحله ششم : با فشردن دسته ی هارد ، هارد را در جای خود تثبیت کنید .

تعویض هارد بر روی سرور HP

مرحله ششم : در صورتی که نمیخواهید هاردی جایگزین هارد قبلی کنید با روش زیر Blank را جایگزین هارد قبلی کنید .

تعویض هارد بر روی سرور HP