روش تعویض باتری سرور DL380 Gen9

در این مقاله سعی داریم تا روش تعوبض باتری سرور DL380 Gen9 را به شما آموزش دهیم . شما میتوانید با طی نمودن مراحل به ترتیبی که در زیر آورده شده است باتری سرور خود را به آسانی تعویض کرده و باتری جدید را جایگزین باتری قدیمی و معیوب خود کنید .

مرحله اول : سرور خود را خاموش کنید .

باتری رید کنترلر سرورHPE

مرحله دوم :  کابل برق سرور را از سرور جدا کنید .

باتری رید کنترلر سرورHPE

مرحله سوم : درب سرور را باز کنید .

باتری رید کنترلر سرورHPE

مرحله چهارم : فن های ( Fan Cage ) سرور را جدا کنید .

باتری رید کنترلر سرورHPE

مرحله پنجم : کابل باتری را از برد سرور جدا کنید .

باتری رید کنترلر سرورHPE

مرحله ششم : باتری را از سرور جدا کرده و باتری جدید را جایگزین باتری قبلی کنید .

باتری رید کنترلر سرورHPE

در هنگام جدا کردن باتری ، با این روش باتری را از سرور جدا کنید . با اهرم موجود دقت کنید .

باتری رید کنترلر سرورHPE

فروش باتری سرور|Smart Storage Battery|باتری رید کنترلر|باتری سرور|HP Battery| DL380 Gen9 Battery |DL380 Gen8 Battery|HPE Battery|باتری سرور| خرید باتری رید کنترلر| خرید باتری سرور| خرید بانری سرور |خرید باتری اچ پی | 

فروش باتری سرور|Smart Storage Battery|باتری رید کنترلر|باتری سرور|HP Battery| DL380 Gen9 Battery |DL380 Gen8 Battery|HPE Battery|باتری سرور| خرید باتری رید کنترلر| خرید باتری سرور| خرید بانری سرور |خرید باتری اچ پی | 

فروش باتری سرور|Smart Storage Battery|باتری رید کنترلر|باتری سرور|HP Battery| DL380 Gen9 Battery |DL380 Gen8 Battery|HPE Battery|باتری سرور| خرید باتری رید کنترلر| خرید باتری سرور| خرید بانری سرور |خرید باتری اچ پی | 

فروش باتری سرور|Smart Storage Battery|باتری رید کنترلر|باتری سرور|HP Battery| DL380 Gen9 Battery |DL380 Gen8 Battery|HPE Battery|باتری سرور| خرید باتری رید کنترلر| خرید باتری سرور| خرید بانری سرور |خرید باتری اچ پی |