فروش سوئیچ سیسکو|قیمت سوئیچ سیسکو|راه اندازی تجهیزات سیسکو|تجهیزات سیسکو

فروش سوئیچ های سری 3850 سیسکو

WS-C3850-48UW-S
Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE with 5 access point licenses IP Base
WS-C3850-48W-S
Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE with 5 access point licenses IP Base
WS-C3850-48PW-S
Cisco Catalyst 3850 48-port PoE IP Base with 5 access point license
WS-C3850-48XS-F-E
Standalone, 48 SFP+ and 4 QSFP+ Ethernet ports, with 750WAC back-to-front power supply 1 RU, IP Services feature set
WS-C3850-48XS-F-S
Standalone, 48 SFP+ and 4 QSFP+ Ethernet ports, with 750WAC back-to-front power supply 1 RU, IP Base feature set
WS-C3850-48XS-E
Standalone, 48 SFP+ and 4 QSFP+ Ethernet ports, with 750WAC front-to-back power supply 1 RU, IP Services feature set
WS-C3850-48XS-S
Standalone, 48 SFP+ and 4 QSFP+ Ethernet ports, with 750WAC front-to-back power supply 1 RU, IP Base feature set
WS-C3850-48U-E
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Services feature set
WS-C3850-48F-E
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Services feature set
WS-C3850-48P-E
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1 RU, IP Services feature set
WS-C3850-48T-E
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Services feature set
WS-C3850-48U-S
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Base feature set
WS-C3850-48F-S
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Base feature set
WS-C3850-48P-S
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1 RU, IP Base feature set
WS-C3850-48T-S
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set
WS-C3850-48U-L
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply 1RU, LAN Base feature set StackPower cables need to be purchased separately
WS-C3850-48F-L
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100WAC power supply 1RU, LAN Base feature set StackPower cables need to be purchased separately
WS-C3850-48P-L
Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1RU, LAN Base feature set StackPower cables need to be purchased separately

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، واردکننده انواع سوئیچ ،روتر و ماژول های شرکت سیسکو | فروش سوئیچ سیسکو | قیمت سوئیچ سیسکو| راه اندازی تجهیزات سیسکو | تامین تجهیزات شبه سیسکو | پشتیبانی تجهزات شبکه سیسکو | ارائه خدمات مرتبط با تجهیزات cisco| فروش سوئیچcisco| قیمت سوئیچ cisco| راه اندازی تجهیزات cisco| تامین تجهیزات cisco|فروش سوئیچ ۳۸۵۰ | فروش سوئیچ 3850s | فروش سوئیچ ۳۸۵۰x | فروش انواع ماژول سیسکو | وارد کننده انواع سوئیچ ها سیسکو| نمایندگی سیسکو| راه اندازی مسیریابی ها سیسکو | ws-c3850 | ws-c3850s | ws-c3850x | ws- | cisco ws| cisco switch | cisco سوئیچ | 

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، واردکننده انواع سوئیچ ،روتر و ماژول های شرکت سیسکو | فروش سوئیچ سیسکو | قیمت سوئیچ سیسکو| راه اندازی تجهیزات سیسکو | تامین تجهیزات شبه سیسکو | پشتیبانی تجهزات شبکه سیسکو | ارائه خدمات مرتبط با تجهیزات cisco| فروش سوئیچcisco| قیمت سوئیچ cisco| راه اندازی تجهیزات cisco| تامین تجهیزات cisco|فروش سوئیچ ۳۸۵۰ | فروش سوئیچ 3850s | فروش سوئیچ ۳۸۵۰x | فروش انواع ماژول سیسکو | وارد کننده انواع سوئیچ ها سیسکو| نمایندگی سیسکو| راه اندازی مسیریابی ها سیسکو | ws-c3850 | ws-c3850s | ws-c3850x | ws- | cisco ws| cisco switch | cisco سوئیچ | 

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، واردکننده انواع سوئیچ ،روتر و ماژول های شرکت سیسکو | فروش سوئیچ سیسکو | قیمت سوئیچ سیسکو| راه اندازی تجهیزات سیسکو | تامین تجهیزات شبه سیسکو | پشتیبانی تجهزات شبکه سیسکو | ارائه خدمات مرتبط با تجهیزات cisco| فروش سوئیچcisco| قیمت سوئیچ cisco| راه اندازی تجهیزات cisco| تامین تجهیزات cisco|فروش سوئیچ ۳۸۵۰ | فروش سوئیچ 3850s | فروش سوئیچ ۳۸۵۰x | فروش انواع ماژول سیسکو | وارد کننده انواع سوئیچ ها سیسکو| نمایندگی سیسکو| راه اندازی مسیریابی ها سیسکو | ws-c3850 | ws-c3850s | ws-c3850x | ws- | cisco ws| cisco switch | cisco سوئیچ | 

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، واردکننده انواع سوئیچ ،روتر و ماژول های شرکت سیسکو | فروش سوئیچ سیسکو | قیمت سوئیچ سیسکو| راه اندازی تجهیزات سیسکو | تامین تجهیزات شبه سیسکو | پشتیبانی تجهزات شبکه سیسکو | ارائه خدمات مرتبط با تجهیزات cisco| فروش سوئیچcisco| قیمت سوئیچ cisco| راه اندازی تجهیزات cisco| تامین تجهیزات cisco|فروش سوئیچ ۳۸۵۰ | فروش سوئیچ 3850s | فروش سوئیچ ۳۸۵۰x | فروش انواع ماژول سیسکو | وارد کننده انواع سوئیچ ها سیسکو| نمایندگی سیسکو| راه اندازی مسیریابی ها سیسکو | ws-c3850 | ws-c3850s | ws-c3850x | ws- | cisco ws| cisco switch | cisco سوئیچ |