خرید HP HBA|فروش HP HBA|قیمت HP HBA|نمایندگی HP HBA|تعمر HP HBA|

معرفی و فروش HPE HBA

خرید سرور hp

AJ763B

Discription

HPE 82E 8 Gb Dual Port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter
AJ763B

Performance

8Gb FC

Slot type/channels

PCIe to Fibre Channel/single

Servers supported

Select HPE ProLiant Gen9 and Gen8 DL and ML platforms Note: Refer to the Server QuickSpecs for details regarding support options

Includes

One—8 Gb SFP

خرید سرور hp

AJ762B

Discription

HPE 81E 8 Gb Single Port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter PN:AJ762B

Performance

8Gb FC

Slot type/channels

PCIe to Fibre Channel/single

Servers supported

Select HPE ProLiant Gen9 and Gen8 DL and ML platforms Note: Refer to the Server QuickSpecs for details regarding support options

Includes

Two—8 Gb SFP+

خرید سرور hp

AJ764B

Discription

HPE 82Q 8 Gb Dual Port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter PN:AJ764A

Performance

8Gb FC

Slot type/channels

PCIe to Fibre Channel/single

Servers supported

Select HPE ProLiant Gen9 and Gen8 DL and ML platforms Note: Refer to the Server QuickSpecs for details regarding support options

Includes

Two—8 Gb SFP+

خرید سرور hp

AK344A

Discription

HPE 81Q 8 Gb Single Port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter PN:AK344A

Performance

8Gb FC

Slot type/channels

PCIe to Fibre Channel/single

Servers supported

Select HPE ProLiant Gen9 and Gen8 DL and ML platforms Note: Refer to the Server QuickSpecs for details regarding support options

Includes

One—8 Gb SFP+

خرید سرور hp

QW972A

Discription

HPE StoreFabric SN1000Q 16 Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter PN:QW972A

Performance

16Gb FC

Slot type/channels

PCIe to Fibre Channel/single

Servers supported

Select HPE ProLiant Gen9 and Gen8 DL and ML platforms Note: Refer to the Server QuickSpecs for details regarding support options

Includes

Two—16Gb SFP+

خرید سرور hp

QW971A

Discription

HPE StoreFabric SN1000Q 16 Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter PN:QW971A

Performance

16Gb FC

Slot type/channels

PCIe to Fibre Channel/single

Servers supported

Select HPE ProLiant Gen9 and Gen8 DL and ML platforms Note: Refer to the Server QuickSpecs for details regarding support options

Includes

One—16 Gb SFP+

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده انواع سرورها و استوریج های شرکت اچ پی | فروش سن استوریج اچ پی|خرید سن استوریج|فروش تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات |فروش سن استوریج اچ پی| خرید سن استوریج|فروش تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات|خرید HBA|فروش HBA| شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده انواع سرورها و استوریج های شرکت اچ پی | فروش سن استوریج اچ پی|خرید سن استوریج|فروش تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات |فروش سن استوریج اچ پی| خرید سن استوریج|فروش تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات|خرید HBA|فروش HBA| شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده انواع سرورها و استوریج های شرکت اچ پی | فروش سن استوریج اچ پی|خرید سن استوریج|فروش تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات |فروش سن استوریج اچ پی| خرید سن استوریج|فروش تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات|خرید HBA|فروش HBA| شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده انواع سرورها و استوریج های شرکت اچ پی | فروش سن استوریج اچ پی|خرید سن استوریج|فروش تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات |فروش سن استوریج اچ پی| خرید سن استوریج|فروش تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات|خرید HBA|فروش HBA| شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱