معرفی و فروش Micro SD های قابل استفاده بر روی سرور های HPE | HPE Micro SD | میکرو اس دی سرور

معرفی و فروش HPE MicroSD

خرید میکرو اس دی اچ پی - خرید hpe micro sd - فروش میکرو اس دی - لیست قیمت میکرو اس دی و یو اس پی کیت - micro sd usb kit-

HPE 8GB microSD Flash USB Drive

PN : 737953-B21

خرید میکرو اس دی اچ پی - خرید hpe micro sd - فروش میکرو اس دی - لیست قیمت میکرو اس دی و یو اس پی کیت - micro sd usb kit-

HPE 32GB microSD RAID 1 USB Boot Drive

PN : P21868-B21

خرید میکرو اس دی اچ پی - خرید hpe micro sd - فروش میکرو اس دی - لیست قیمت میکرو اس دی و یو اس پی کیت - micro sd usb kit-

HPE 32GB microSD Flash Memory Card

PN : 700139-B21

خرید میکرو اس دی اچ پی - خرید hpe micro sd - فروش میکرو اس دی - لیست قیمت میکرو اس دی و یو اس پی کیت - micro sd usb kit-

HPE 8GB microSD Flash Memory Card

PN : 726116-B21

خرید میکرو اس دی اچ پی - خرید hpe micro sd - فروش میکرو اس دی - لیست قیمت میکرو اس دی و یو اس پی کیت - micro sd usb kit-

HPE 8GB Dual microSD Flash USB Drive

PN : 741279-B21