راه اندازی مجازی سازی|پشتیبانی مجازی سازی|خدمات Esxi|راه اندازی Esxi|پشتیبانی Esxi

خدمات مجازی سازی

امروزه بسیاری از سازمان ها سعی میکنند تا هزینه های خود را تا حد امکان کاهش دهند . یکی از مهم ترین بخش هایی که عمده بودجه ی سازمان  ها را به خود احتصاص داده اند ، بخش مربوط به زیرساخت های مخابراتی و شبکه های کامپیوتری سازمان ها میباشد . پس اگر سازمان ها بتوانند در این بخش هزینه های شرکت را کاهش دهند ، قادر به صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی شده اند .

فرض کنید در سازمانی سرویس ها و اپلیکیشن های متعدد در حال خدمات دهی به کارمندان این شرکت هستند . اگر بخواهیم برای هر یک از این سرویس هاسرور مجزایی استفاده کنیم ، بی شک هزینه ی هنگفتی صرف خرید سرورها خواهد شد .

حال فرض کنیم بتوانیم از یک سرور جهت ارائه دادن چندین سرویس استفاده کنیم ، با انجام این کار هزینه های خرید سرور برای این سازمان به طور بسیاری کاهش پیدا خواهد کرد .

مجازی سازی ، ترفند و تکنولوژی ای است که میتوان با استفاده از آن از یک سرور برای ارائه سرویس های متعدد استفاده کرد . در مجازی سازی یک سرور فیزیکی تبدیل به چند سرور مجازی شده و هر یک از این سرورهای مجازی میتوانند سرویس جداگانه و مخصوص به خود را ارائه دهند .

این موضوع باعث شده تا سازمان ها و ارگان ها سعی در راه اندازی مجازی سازی بر روی سرورهای خود داشته باشند ، تا از این راه استفاده بهینه و موثری از سرورها و تجهیزات شبکه ای خود داشته باشند .

تیم فنی یاقوت سرخ همواره سعی کرده تا حد توان نیازهای سازمان ها و ارگان های مختلف را تا حد ممکن تامین نماید . نیاز به مجازی سازی سازمان ها نیز مستثنی نبوده و تیم فنی یاقوت سرخ توانسته با کسب تجربه و مهارت کافی نیاز بسیاری از سازمان ها و ارگان های بسیاری را در امر مجازی سازی برطرف نماید .

در ادامه تعدادی از خدمات تیم فنی یاقوت سرخ را در زمینه مجازی سازی شرح خواهیم داد :

 

نصب و راه اندازی Vmware Esxi 

نصب و راه اندازی Vmware VCenter Server 

نصب و راه اندازی HA یا  High Availability 

نصب و راه اندازی  FT یا Fault Telorance

نصب و راه اندازی Update Manager 

نصب و راه اندازی VSpher Clinet  یا VSphere Web Client

نصب و راه اندازی Vmotion و یا Storage Vmotion

نصب و راه اندازی VCenter Orchestrator

نصب و راه اندازی  VSphere DRS

و ….

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، ارائه انواع خدمات مجازی سازی و راهکار های مجازی سازی |ارائه خدمات vsphere| ارائه خدمات مجازی سازی | ارائه خدمات Esxi | نصب و راه اندازی مجازی سازی | نصب و راه اندازی ESXI |نصب و راه اندازی Vsphere | شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، ارائه انواع خدمات مجازی سازی و راهکار های مجازی سازی |ارائه خدمات vsphere| ارائه خدمات مجازی سازی | ارائه خدمات Esxi | نصب و راه اندازی مجازی سازی | نصب و راه اندازی ESXI |نصب و راه اندازی Vsphere | شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، ارائه انواع خدمات مجازی سازی و راهکار های مجازی سازی |ارائه خدمات vsphere| ارائه خدمات مجازی سازی | ارائه خدمات Esxi | نصب و راه اندازی مجازی سازی | نصب و راه اندازی ESXI |نصب و راه اندازی Vsphere | شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، ارائه انواع خدمات مجازی سازی و راهکار های مجازی سازی |ارائه خدمات vsphere| ارائه خدمات مجازی سازی | ارائه خدمات Esxi | نصب و راه اندازی مجازی سازی | نصب و راه اندازی ESXI |نصب و راه اندازی Vsphere | شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱