خرید سرور|خرید سرور hp|خرید سرور DL360 G10|قیمت سرور DL360|خرید سرور DL360 G10

معرفی و فروش سرور DL360 Gen10

خرید سرور hp

معرفی سرور DL360 Gen10 :

یکی دیگر از سرورهای رک مونت سری ۱۰ شرکت HPE  سرور یک یونیتی DL360 Gen10 است .

بر روی سرور DL360 Gen10 میتوان تعداد یک و یا دو پردازنده قرار دهیم . که میتوانیم این پردازنده ها را از سری پردازنده های Intel® Xeon® Scalable 8100 series I , Intel® Xeon® Scalable 6100 series  Intel® Xeon® Scalable 5100 series , Intel® Xeon® Scalable 4100 series Intel® Xeon® ,  Scalable 3100 series استفاده نماییم .

2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
حداکثر مموری DDR4 توان برق مصرفی  میزان L3 Cache تعداد هسته پردازشی فرکانس پردازنده مدل پردازده
1TB 2933MT/s 205W 38.50MB 28 2.7GHz Platinum 8280 Processor
4.5TB 2933MT/s 205W 38.50MB 28 2.7GHz Platinum 8280L Processor
2TB 2933MT/s 205W 38.50MB 28 2.7GHz Platinum 8280M Processor
1TB 2933MT/s 165W 38.50MB 28 2.2GHz Platinum 8276 Processor
4.5TB 2933MT/s 165W 38.50MB 28 2.2GHz Platinum 8276L Processor
2TB 2933MT/s 165W 38.50MB 28 2.2GHz Platinum 8276M Processor
1TB 2933MT/s 205W 35.75MB 26 2.7GHz Platinum 8270 Processor
1TB 2933MT/s 205W 35.75MB 24 2.9GHz Platinum 8268 Processor
1TB 2933MT/s 165W 35.75MB 24 2.4GHz Platinum 8260 Processor
4.5TB 2933MT/s 165W 35.75MB 24 2.4GHz Platinum 8260L Processor
2TB 2933MT/s 165W 35.75MB 24 2.4GHz Platinum 8260M Processor
1TB 2933MT/s 165W 35.75MB 24 2.4GHz Platinum 8260Y Processor
1TB 2933MT/s 165W 35.75MB 20 2.5GHz Platinum 8260Y Processor
1TB 2933MT/s 165W 35.75MB 16 2.7GHz Platinum 8260Y Processor
1TB 2933MT/s 105W 16.50MB 4 3.8GHz Platinum 8256 Processor
1TB 2933MT/s 125W 22.00MB 16 2.2GHz Platinum 8253 Processor
1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
حداکثر مموری DDR4 توان برق مصرفی  میزان L3 Cache تعداد هسته پردازشی فرکانس پردازنده مدل پردازده
1.5TB 2666MT/s 205W 38.50MB 28 2.5GHz Platinum 8180M Processor
768GB 2666MT/s 205W 38.50MB 28 2.5GHz Platinum 8180 Processor
768GB 2666MT/s 165W 38.50MB 28 2.1GHz Platinum 8176 Processor
768GB 2666MT/s 165W 35.75MB 26 2.1GHz Platinum 8170 Processor
768GB 2666MT/s 205W 33.00MB 24 2.7GHz Platinum 8168 Processor
768GB 2666MT/s 205W 33.00MB 24 2.3GHz Platinum 8165 Processor
768GB 2666MT/s 150W 35.75MB 26 2.0GHz Platinum 8164 Processor
1.5TB 2666MT/s 150W 33.00MB 24 2.1GHz Platinum 8160M Processor
768GB 2666MT/s 150W 33.00MB 24 2.1GHz Platinum 8160 Processor
768GB 2666MT/s 150W 24.75MB 12 3.0GHz Platinum 8158 Processor
768GB 2666MT/s 105W 16.50MB 4 3.6GHz Platinum 8156 Processor
768GB 2666MT/s 125W 22.00MB 16 2.0GHz Platinum 8153 Processor
حداکثر مموری DDR4 توان برق مصرفی  میزان L3 Cache تعداد هسته پردازشی فرکانس پردازنده مدل پردازده
1TB 2933MT/s 135W 33.00MB 24 1.9GHz Gold 6262V Processor
1TB 2933MT/s 205W 38.50MB 28 2.7GHz Gold 6258R Processor
1TB 2933MT/s 205W 33.00MB 12 3.6GHz Gold 6256 Processor
1TB 2933MT/s 200W 24.75MB 18 3.1GHz Gold 6254 Processor
1TB 2933MT/s 150W 35.75MB 24 2.1GHz Gold 6252 Processor
1TB 2933MT/s 150W 35.75MB 24 2.3GHz Gold 6252N Processor
4.5TB 2933MT/s 185W 35.75MB 8 3.9GHz Gold 6250L Processor
1TB 2933MT/s 185W 35.75MB 8 3.9GHz Gold 6250 Processor
1TB 2933MT/s 205W 35.75MB 24 3.0GHz Gold 6248R Processor
1TB 2933MT/s 150W 27.5MB 20 2.5GHz Gold 6248 Processor
1TB 2933MT/s 205W 35.75MB 16 3.4GHz Gold 6246R Processor
1TB 2933MT/s 165W 24.75MB 12 3.3GHz Gold 6246 Processor
1TB 2933MT/s 150W 24.75MB 8 3.6GHz Gold 6244 Processor
1TB 2933MT/s 205W 35.75MB 20 3.1GHz Gold 6242R Processor
1TB 2933MT/s 150W 22MB 16 2.8GHz Gold 6242 Processor
1TB 2933MT/s 165W 35.75MB 24 2.4GHz Gold 6240R Processor
1TB 2933MT/s 150W 24.75MB 18 2.6GHz Gold 6240 Processor
1TB 2933MT/s 150W 24.75MB 18 2.6GHz Gold 6240Y Processor
1TB 2933MT/s 150W 24.75MB 14 2.8GHz Gold 6240Y Processor
1TB 2933MT/s 150W 24.75MB 8 3.1GHz Gold 6240Y Processor
4.5TB 2933MT/s 150W 24.75MB 18 2.6GHz Gold 6240L Processor
2TB 2933MT/s 150W 24.75MB 18 2.6GHz Gold 6240M Processor
1TB 2933MT/s 165W 38.50MB 28 2.2GHz Gold 6238R Processor
1TB 2933MT/s 140W 30.25MB 22 2.1GHz Gold 6238 Processor
4.5TB 2933MT/s 140W 30.25MB 22 2.1GHz Gold 6238L Processor
2TB 2933MT/s 140W 30.25MB 22 2.1GHz Gold 6238M Processor
1TB 2933MT/s 130W 24.75MB 8 3.3GHz Gold 6234 Processor
1TB 2933MT/s 150W 35.75MB 26 2.1GHz Gold 6230R Processor
1TB 2933MT/s 125W 27.5MB 20 2.1GHz Gold 6230 Processor
1TB 2933MT/s 125W 27.50MB 20 2.3GHz Gold 6230N Processor
1TB 2933MT/s 150W 22MB 16 2.9GHz Gold 6226R Processor
1TB 2933MT/s 125W 19.25MB 12 2.7GHz Gold 6226 Processor
1TB 2933MT/s 115W 27.50MB 20 1.8GHz Gold 6222V Processor
1TB 2933MT/s 165W 35.75MB 24 2.4GHz Gold 6212U Processor
1TB 2933MT/s 150W 27.50MB 20 2.5GHz Gold 6210U Processor
1TB 2933MT/s 125W 27.50MB 20 2.1GHz Gold 6209U Processor
1TB 2933MT/s 150W 22MB 16 2.9GHz Gold 6208U Processor
1TB 2933MT/s 105W 16.5MB 4 3.8GHz Gold 5222 Processor
1TB 2666MT/s 150W 35.75MB 24 2.2GHz Gold 5220R Processor
1TB 2666MT/s 125W 24.75MB 18 2.2GHz Gold 5220 Processor
1TB 2666MT/s 125W 24.75MB 18 2.7GHz Gold 5220S Processor
1TB 2666MT/s 125W 27.50MB 20 2.1GHz Gold 5218R Processor
1TB 2666MT/s 125W 22MB 16 2.3GHz Gold 5218 Processor
1TB 2666MT/s 110W 22MB 16 2.3GHz Gold 5218N Processor
1TB 2666MT/s 125W 22MB 16 2.3GHz Gold 5218B Processor
1TB 2666MT/s 115W 11MB 8 3.0GHz Gold 5217 Processor
1TB 2666MT/s 85W 13.75MB 10 2.5GHz Gold 5215 Processor
4.5TB 2666MT/s 85W 13.75MB 10 2.5GHz Gold 5215L Processor
2TB 2666MT/s 85W 13.75MB 10 2.5GHz Gold 5215M Processor

 

1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
حداکثر مموری DDR4 توان برق مصرفی  میزان L3 Cache تعداد هسته پردازشی فرکانس پردازنده مدل پردازده
768GB 2666MT/s 200W 24.75MB 18 3.0GHz Gold 6154 Processor
768GB 2666MT/s 140W 30.25MB 22 2.1GHz Gold 6152 Processor
768GB 2666MT/s 165W 24.75MB 18 2.7GHz Gold 6150 Processor
768GB 2666MT/s 150W 27.50MB 20 2.4GHz Gold 6148 Processor
768GB 2666MT/s 165W 24.75MB 12 3.2GHz Gold 6146 Processor
768GB 2666MT/s 150W 24.75MB 8 3.5GHz Gold 6144 Processor
768GB 2666MT/s 205W 22.00MB 16 2.8GHz Gold 6143 Processor
768GB 2666MT/s 150W 22.00MB 16 2.6GHz Gold 6142 Processor
768GB 2666MT/s 140W 24.75MB 18 2.3GHz Gold 6140 Processor
768GB 2666MT/s 125W 27.50MB 20 2.0GHz Gold 6138 Processor
768GB 2666MT/s 150W 24.75MB 12 3.0GHz Gold 6136 Processor
1.5TB 2666MT/s 130W 24.75MB 8 3.2GHz Gold 6134M Processor
768GB 2666MT/s 130W 24.75MB 8 3.2GHz Gold 6134 Processor
768GB 2666MT/s 140W 19.25MB 14 2.6GHz Gold 6132 Processor
768GB 2666MT/s 125W 22.00MB 16 2.1GHz Gold 6130 Processor
768GB 2666MT/s 115W 19.25MB 6 3.4GHz Gold 6128 Processor
768GB 2666MT/s 125W 19.25MB 12 2.6GHz Gold 6126 Processor
768GB 2666MT/s 105W 16.50MB 4 3.6GHz Gold 5122 Processor
768GB 2400MT/s 105W 19.25MB 14 2.2GHz Gold 5120 Processor
768GB 2400MT/s 105W 16.50MB 12 2.3GHz Gold 5118 Processor
768GB 2400MT/s 105W 19.25MB 14 2.0GHz Gold 5117 processor
768GB 2400MT/s 85W 13.75MB 10 2.4GHz Gold 5115 Processor
1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
حداکثر مموری DDR4 توان برق مصرفی  میزان L3 Cache تعداد هسته پردازشی فرکانس پردازنده مدل پردازده
768GB 2400MT/s 85W 16.50MB 12 2.1GHz Silver 4116 Processor
768GB 2400MT/s 85W 13.75MB 10 2.2GHz Silver 4114 Processor
768GB 2400MT/s 85W 8.25MB 4 2.6GHz Silver 4112 Processor
768GB 2400MT/s 85W 11.00MB 8 2.1GHz Silver 4110 Processor
768GB 2400MT/s 85W 11.00MB 8 1.8GHz Silver 4108 Processor

 

2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
حداکثر مموری DDR4 توان برق مصرفی  میزان L3 Cache تعداد هسته پردازشی فرکانس پردازنده مدل پردازده
1 TB 2133 MT/s 85W 8.25 MB 6 1.9 GHz Bronze 3204 Processor
1 TB 2133 MT/s 85W 11 MB 8 1.9 GHz Bronze 3206R Processor

 

1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
حداکثر مموری DDR4 توان برق مصرفی  میزان L3 Cache تعداد هسته پردازشی فرکانس پردازنده مدل پردازده
768GB 2133 MT/s 85W 11.00 MB 8 1.7 GHz Bronze 3106 Processor
768GB 2133 MT/s 85W 8.25 MB 6 1.7 GHz Bronze 3104 Processor

در صورتی استفاده از این سری پردازنده ها تعداد ۴ تا ۲۸ هسته پردازشی در ازای هر پردازنده در اختیار ما قرار میگیرد . که این تعداد از هسته پردازشی میتواند تاثیر بسیار زیادی بر روی سرعت پردازش اطلاعات خواهد داشت .

بر روی سرور DL360 Gen10 در ازای هر اسلات پردازنده تعداد ۱۲ اسلات مموری قرار داده شده است . که بر روی این اسلات ها نهایتا مموری هایی با ظرفیت 128GB قرار دهیم . با قرار دادن مموری های 128GB بر روی این اسلات ها به نهایت مموری ممکن یعنی 3TB خواهیم رسید .

نوع مموری قابل استفاده بر روی سرور HPE DDR4 SmartMemory Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM)
تعداد اسلات مموری قابل استفاده بر روی سرور 24 12DIMM slots per processor, 6channels per processor, 2DIMMs per channel
حداکثر مموری در صورت استفاده از (LRDIMM) 3.0TB 24x128 GB LRDIMM @ 2933 MT/s
حداکثر مموری در صورت استفاده از (RDIMM) 1.54TB 24x64 GB RDIMM @ 2933 MT/s
حداکثر مموری در صورت استفاده از (HPE Persistent Memory) 6.0TB 12X512 GB HPE Persistent Memory Kit @ 2666 MT/s
حداکثر مموری در صورت استفاده از (NVDIMM) 192GB 12x16 GB NVDIMM @ 2666 MT/s

سرور DL360 Gen10 قابلیت در بر گرفتن ۴ درایو LFF  و یا ۸ یا ۱۰ درایو SFF را در قسمت جلویی خود داراست . که در صورت نیاز میتوانیم تعداد ۱ درایو SFF  یا Dual UFF در قسمت پشتی سرور استفاده کنیم . این درایو ها میتواند یکی از اینترفیس های SAS , SATA باشد .

بر روی سرور DL360 Gen10 متناسب مدلی که خریداری میکنیم یکی از استوریج کنترلر های P408i-a ، P816i-a و یا E208i-a قرار خواهد داشت که البته در صورتی که این استوریج کنترلر ها نیاز ما را برطرف نکنند میتوانیم از استوریج های دیگر بر روی اکسپنشن اسلات های این سرور استفاده نماییم .

Storage Capacity Configuration
Hot Plug SFF SAS HDD 26.4TB 8+2+1x2.4TB (with optional UMB + rear drive option)
Hot Plug SFF SATA HDD 22TB 8+2+1x2.0TB (with optional UMB + rear drive option)
Hot Plug SFF SAS SSD 168.3TB 8+2+1x15.3TB (with optional UMB + rear drive option)
Hot Plug SFF SATA SSD 84.48TB 8+2+1x7.68TB (with optional UMB + rear drive option)
Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 153.6TB 10x15.36TB NVMe
Hot Plug LFF SAS HDD 64TB 4x16TB
Hot Plug LFF SATA HDD 64TB 4x16TB
Hot Plug LFF SAS SSD 7.68TB 4x1.92TB
Hot Plug LFF SATA SSD 7.68TB 4x1.92TB

 

سرور DL360 Gen10  به صورت OnBoard از یک کارت شبکه چهار پورت به مدل 331i قرار داده شده است که این کارت شبکه میتواند اطلاعات را با سرعت 1Gb در ثانیه انتقال دهد . البته در صورتی که این کارت شبکه نتوانست نیاز ما را برطرف نماید میتوانیم از کارت شبکه با تعداد پورت و سرعت دیگر بر روی اکسپنشن اسلات های این سرور استفاده کنیم . 

بر روی سرور DL360 Gen10 سه اکسپنشن اسلات قرار داده شده است که میتوانیم از این اکسپنشن اسلات ها جهت اضافه کردن کارت های اکپرس استفاده نماییم .

یکی از قابلیت هایی  که شرکت اچ پی جهت آسان تر شدن مدریت و کنترلر سرورهای خود برروی سرور ها تعبیه کرده است ، قابلیت ILO میباشد . سرور DL380 Gen10 از این قابلیت مستثنی نبوده و از قابلیت ILO برخوردار میباشد . که طبیعی است این قابلیت تنها از توانایی های پایه ای ILO  بر خوردار بوده و در صورت نیاز به قابلیت های بیشتر میبایست از لایسنس های مربوطه استفاده نماییم .همچنین علاوه بر ILO میتوانیم با دانلود HPE OneView Standard از قابلیت های جدید شرکت HPE  در جهت مدیریت سرور استفاده نمایید .

اطلاعات فنی DL360 Gen10

Processor

 • Intel

Processor family

 • Intel® Xeon® Scalable 8100 series Intel® Xeon® Scalable 6100 series Intel® Xeon® Scalable 5100 series Intel® Xeon® Scalable 4100 series Intel® Xeon® Scalable 3100 series

Processor core available

 • 28or 26 or 24 or 22 or 20 or 18 or 16 or 14 or 12 or 10 or 8 or 6 or 4, depending on model

Processor cache

 • 8.25MB L3 11.00 MB L3 13.75 MB L3 16.50 MB L3 19.25 MB L3 22.00 MB L3 24.75 MB L3 27.50 MB L3 30.25 MB L3 33.00 MB L3 35.75 MB L3 38.50 MB L3

Processor speed

 • 3.6GHz

Maximum memory

 • 3.0 TB with 128 GB DDR4

Memory slots

 • 24 DIMM slots

Memory type

 • HPE DDR4 SmartMemory

Drive type

 • 4LFF SAS/SATA/SSD 8 or 10 SFF SAS/SATA/SSD 10 premium SFF NVMe SAS/SATA/SSD 1 SFF or 1 Dual UFF rear drive optional depending on model

Storage controller

 • 1of the following, depending on model HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller or HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Controller or HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Controller

Power supply type

 • 2 Flex Slot

Expansion slots

 • 3for detailed descriptions refer to the QuickSpecs

Network controller

 • HPE 1 Gb 331i Ethernet adapter 4-ports per controller and/or optional HPE FlexibleLOM, depending on model

Infrastructure management

 • HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition and HPE OneView Advanced (require licenses)

خرید سرور اچ پی خرید سرور HPE خرید سرور HP

8 SFF Front View - 8 SFF + 2 SFF- Universal Media Bay option shown

Drive support label (1)

Quick removal access panel (2)

Serial no. label pull tab (2)

Universal Media Bay: +2 SFF SAS/SATA shown (4)

Option: +2 SFF NVMe drives Option: DVD-RW or DVD-ROM + Display port & USB 2.0 port Kit Option: +2 Dual uFF (4x M.2 cartridges) Option: Display port + USB 2.0 port Kit + Blank

Power On/Standby button and system power LED (5)

Health LED (6)

NIC status LED (7)

UID button/LED (8)

USB 3.0 port (9)

iLO Service Port (10)

Standard 8 SAS/SATA drive bays (11)

 

 

فروش سرور اچ پی فروش سرور HPE فروش سرور HP

Premium 10SFF NVMe Front View

Drive support label (1)

Quick removal access panel (2)

Serial no. label pull tab (3)

Power On/Standby button and system power LED (4)

Health LED (5)

NIC status LED (6)

UID button/LED (7)

USB 3.0 port (8)

iLO Service Port (9)

Max up to 10 NVMe drives (PCIe direct attached) or 8 SAS/SATA/NVMe + 2 NVMe (10)

قیمت سرور اچ پی فروش سرور اچ پی نمایندگی سرور اچ پی

4 LFF Front View - Standard 4 LFF shown

 

Drive support label (1)

Quick removal access panel (2)

Option: DVD-RW or DVD-ROM (blank shown) (3)

Serial no. label pull tab (4)

Option: Display port & USB 2.0 port Kit (blank shown) (5)

Option: System insight Display (SID) - standard shown6 (6)

USB 3.0 Port (7)

iLO Service Port (8)

UID button/LED (9)

Power On/Standby button and system power LED (10)

Health LED (11)

NIC status LED (12)

SAS/SATA drive bays (13)

 

 

فروش سرور اچ پی قیمت سرور اچ پی اطلاعات سرور اچ پی

Internal View - Standard for all DL360 Gen10

 

For 8 SFF or 4 LFF - Standard single rotor hot plug fans1 (1)

1 CPU - 5 standard fans

2 CPUs - 7 standard fans

Option: High Performance fans

Option: HPE Smart Hybrid Capacitor or HPE Smart Storage Battery (2)

Up to 2 processors (shown with standard heat sinks) (3)

MicroSD card slot (4)

Option: Chassis Intrusion Detection (5)

Hard Drive backplane power connector (6)

Dual internal USB 3.0 connector (7)

Smart Array Controller (Type -a shown) (8)

Up to 2 Power Supplies for redundant power (9)

Secondary (CPU2) PCIe 3.0 riser (10)

Optical/SATA port 5 Option: Full Height x16 (Lose slot 2 on Primary riser)

System Battery (11)

Optional: TPM 2.0 (12)

Primary (CPU1) PCIe 3.0 riser (Standard: GPU power connector + 1x 16 and 1x 8) (13)

Option: 2 SATA M.2 + 2x 16 Option: (8 SFF only): 2x 4 NVMe + 1x 16 and 1x 8

Option: Front Display port / USB 2.0  (14)

FlexibleLOM (supports various NICs up to 25GbE) (15)

x4 SATA port 1 (16)

x4 SATA port 2 (17)

x2 SATA port 3 (18)

x1 SATA port 4 (19)

Front Power USB 3.0 connector (20)

DDR4 DIMM slots (Fully populated 24 DIMMs shown) (21)

 

 

 

فروش سرور اچ پی قیمت سرور اچ پی اطلاعات سرور اچ پی

Rear View - Standard for all DL360 Gen10

 

Slot 1 PCIe 3.0 (1)

Option: Rear Drive +1 SFF or 1 uFF SSD (2x M.2 cartridges)

Slot 2 PCIe 3.0 (2)

Option: Slot 3 PCIe 3.0 (Requires 2nd processor) (3)

Power Supply 2 (4)

Power Supply 1 (5)

VGA port (6)

Embedded 4x 1GbE Adapter (if equipped) (7)

iLO Management Port (8)

Option: Serial Port (9)

USB 3.0 Ports (10)

Option: FlexibleLOM (Shown: 4x 1GbE) (11)

 

 

پارت نامبر های مروبط به مموری های قابل استفاده بر روی سرور های HPE Proliant DL360 Gen10

HPE DDR4 Memory

Registered DIMMs (RDIMMs) for 2nd Generation Intel Xeon Scalable Series

P/N: P00930-B21                               HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

P/N: P00924-B21                               HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

P/N: P00922-B21                               HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

P/N: P00920-B21                               HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

P/N: P00918-B21                               HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

Registered DIMMs (RDIMMs) for 1st Generation Intel Xeon Scalable Series

P/N: 815100-B21                               HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

P/N: 815098-B21                               HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

P/N: 835955-B21                               HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

P/N: 815097-B21                               HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) for 2nd Generation Intel Xeon Scalable Series

P/N: P00928-B21                               HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit

P/N: P11040-B21                               HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit

P/N: P00926-B21                               HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit

Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) for 1nd Generation Intel Xeon Scalable Series

P/N: 815102-B21                               HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2666 CAS-22-19-19 3DS Load Reduced Memory Kit

P/N: 815101-B21                               HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit

HPE Persistent Memory

P/N: 835810-B21                               Intel Optane 512GB persistent memory 100 Series for HPE

P/N: 835807-B21                               Intel Optane 256GB persistent memory 100 Series for HPE

P/N: 835804-B21                               Intel Optane 128GB persistent memory 100 Series for HPE

HPE Persistent Memory (NVDIMM)

P/N: 845264-B21                               HPE 16GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4-2666 Module Kit

 

پارت نامبر های مروبط به درایو های قابل استفاده بر روی سرور های HPE Proliant DL360 Gen10

 

Enterprise - 12G SAS - SFF Drives

P/N: 881457-B21                       HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 872481-B21                       HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 872479-B21                       HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 870759-B21                       HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 870757-B21                       HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 872477-B21                       HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 870753-B21                       HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 872475-B21                       HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Midline - 12G SAS - SFF Drives

P/N: 765466-B21                       HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD

P/N: 832514-B21                       HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Midline 6G SATA - SFF Drives

P/N: 765455-B21                       HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 655710-B21                       HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Enterprise - 12G SAS - LFF Drives        

P/N: P04695-B21                       HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

P/N: P04693-B21                       HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Midline - 12G SAS - LFF Drives

P/N: P23863-B21                       HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD

P/N: P09153-B21                       HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 881779-B21                       HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 857644-B21                       HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 819201-B21                       HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 861754-B21                       HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD

P/N: 872487-B21                       HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 872485-B21                       HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Midline - 6G SATA - LFF Drives

P/N: P23857-B21                       HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD

P/N: P09163-B21                       HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 881785-B21                       HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 857648-B21                       HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 819203-B21                       HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 861750-B21                       HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD

P/N: 872491-B21                       HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 872489-B21                       HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

P/N: 861691-B21                       HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD

Read Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

P/N: P21147-B21                               HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

P/N: P06592-B21                               HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P19911-B21                               HPE 15.36TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

P/N: P21145-B21                               HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

P/N: P19909-B21                               HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

P/N: P04523-B21                               HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD

P/N: P21143-B21                               HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

P/N: P19907-B21                               HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

P/N: P04521-B21                               HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD

P/N: P21141-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

P/N: P19905-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

P/N: P04519-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD

P/N: P21139-B21                               HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

P/N: P19903-B21                               HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

P/N: P04517-B21                               HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD

Mixed Use - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

P/N: P21137-B21                               HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD

P/N: P19919-B21                               HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD

P/N: P09096-B21                               HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P04539-B21                               HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM5 SSD

P/N: P21135-B21                               HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD

P/N: P04537-B21                               HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM5 SSD

P/N: P09094-B21                               HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P21133-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD

P/N: P19915-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD

P/N: P04533-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM5 SSD

P/N: P09092-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P10448-B21                               HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS RM5 SSD

P/N: P21131-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD

P/N: P19913-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD

P/N: P04527-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM5 SSD

P/N: P09090-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P04525-B21                               HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

Write Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

P/N: P04547-B21                               HPE 3.2TB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD

P/N: P21129-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540 SSD

P/N: P04545-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD

P/N: P21127-B21                               HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540 SSD

P/N: P04543-B21                               HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD

P/N: P21125-B21                               HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540 SSD

P/N: P04541-B21                               HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD

Read Intensive - 12G Value SAS - SFF - Solid State Drives

P/N: P10446-B21                               HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD

P/N: P10444-B21                               HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD

P/N: P10442-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD

P/N: P10440-B21                               HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD

Mixed Use - 12G Value SAS - SFF - Solid State Drives

P/N: P10460-B21                               HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS RM5 SSD

P/N: P10454-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS RM5 SSD

Very Read Optimized - 6G SATA - SFF - Solid State Drives

P/N: P23493-B21                               HPE 7.68TB SATA 6G Very Read Optimized SFF SC 5210 SSD

P/N: P23489-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Very Read Optimized SFF SC 5210 SSD

P/N: P23487-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Very Read Optimized SFF SC 5210 SSD

Read Intensive - 6G SATA - SFF - Solid State Drives

P/N: P18430-B21                               HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor

P/N: P19945-B21                               HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

P/N: P18428-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

P/N: P04570-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

P/N: P05946-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

P/N: P19943-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

P/N: P06200-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD

P/N: P18426-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

P/N: P04566-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

P/N: P05938-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

P/N: P19941-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

P/N: P06198-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD

P/N: P18424-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

P/N: P04476-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P04564-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

P/N: P05932-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

P/N: P19939-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD        

P/N: P06196-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD

P/N: P18422-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

P/N: P04560-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

P/N: P05928-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

P/N: P19937-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

P/N: P06194-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD

P/N: P18420-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

P/N: P05924-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

P/N: P04556-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

P/N: P19935-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

Mixed Use - 6G SATA - SFF - Solid State Drives

P/N: P19953-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD

P/N: P05994-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD

P/N: P18438-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

P/N: P21517-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD

P/N: P13664-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF RW SE5031 SSD

P/N: P19951-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD

P/N: P18436-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

P/N: P09722-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD

P/N: P07930-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P05986-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD

P/N: P13662-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SE5031 SSD

P/N: P19949-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD

P/N: P18434-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

P/N: P09716-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD

P/N: P05980-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD

P/N: P13660-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SE5031 SSD

P/N: P19947-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD

P/N: P18432-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

P/N: P09712-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD

P/N: P07922-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P05976-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD

P/N: P13658-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SE5031 SSD

Read Intensive - PCIe/NVMe - SFF - Solid State Drives

P/N: P22282-B21                               HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

P/N: P20145-B21                               HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P07198-B21                               HPE 15.36TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF SCN U.2 CM5 SSD

P/N: P19821-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PE8010 SSD

P/N: P20021-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CM6 SSD

P/N: P22280-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

P/N: P20143-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P13682-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.2 PE6011 SSD

P/N: P07196-B21                               HPE 7.68TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P10218-B21                               HPE 7.68TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P13697-B21                               HPE 4TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF SCN U.2 P4510 SSD

P/N: P19817-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PE8010 SSD

P/N: P20019-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CM6 SSD

P/N: P22278-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

P/N: P20141-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P13680-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.2 PE6011 SSD

P/N: P10212-B21                               HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P07194-B21                               HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P10216-B21                               HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P13695-B21                               HPE 2TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF SCN U.2 P4510 SSD

P/N: P19813-B21                               HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PE8010 SSD

P/N: P20017-B21                               HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CM6 SSD

P/N: P20139-B21                               HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P22276-B21                               HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

P/N: P10214-B21                               HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P10210-B21                               HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P07192-B21                               HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P19809-B21                               HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PE8010 SSD

P/N: P22331-B21                               HPE 960GB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

P/N: P20015-B21                               HPE 960GB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CM6 SSD

P/N: P25944-B21                               HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P13676-B21                               HPE 960GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.2 PE6011 SSD

P/N: P10208-B21                               HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P07190-B21                               HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

Mixed Use - PCIe/NVMe - SFF - Solid State Drives

P/N: P22274-B21                               HPE 12.8TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

P/N: P20209-B21                               HPE 12.8TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P19837-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PE8030 SSD

P/N: P20100-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CM6 SSD

P/N: P20207-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P22272-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

P/N: P13674-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.2 PE6031 SSD

P/N: P07185-B21                               HPE 6.4TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P13703-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P4610 SSD

P/N: P10226-B21                               HPE 6.4TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P19833-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SC U.3 PE8030 SSD

P/N: P20098-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CM6 SSD

P/N: P20205-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P22270-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

P/N: P13672-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.2 PE6031 SSD

P/N: P07183-B21                               HPE 3.2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P13701-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P4610 SSD

P/N: P10224-B21                               HPE 3.2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P19829-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PE8030 SSD

P/N: P20096-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CM6 SSD

P/N: P20203-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P13670-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.2 PE6031 SSD

P/N: P07181-B21                               HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P22268-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

P/N: P10222-B21                               HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

P/N: P13699-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P4610 SSD

P/N: P19825-B21                               HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PE8030 SSD

P/N: P20094-B21                               HPE 800GB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CM6 SSD

P/N: P25953-B21                               HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

P/N: P13668-B21                               HPE 800GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.2 PE6031 SSD

P/N: P22329-B21                               HPE 800GB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

P/N: P07179-B21                               HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

Write Intensive- PCIe/NVMe - SFF - Solid State Drives

P/N: P06952-B21                               HPE 750GB NVMe Gen3 High Performance Low Latency Write Intensive SFF SCN U.2 P4800X SSD

P/N: 878014-B21                               HPE 375GB NVMe Gen3 High Performance Low Latency Write Intensive SFF SCN U.2 P4800X SSD

Read Intensive - 6G SATA - M.2 UFF to SFF - Solid State Drives

P/N: P19896-B21                               HPE Dual 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 to SFF SCM 5300P SSD Kit

P/N: P19894-B21                               HPE Dual 240GB SATA 6G Read Intensive M.2 to SFF SCM 5300B SSD Kit

Read Intensive - 6G SATA - M.2 - Solid State Media (2280 type)

P/N: P19892-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 5300P SSD

P/N: P19890-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 5300P SSD

P/N: P19888-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 5300B SSD

Internal - 6G SATA - Dual M.2 Enabling Kits

P/N: 878783-B21                               HPE Universal SATA 6G AIC HHHL M.2 SSD Enablement Kit

Mixed Use - 12G Value SAS - LFF - Solid State Drives

P/N: P10456-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use LFF SCC Value SAS RM5 SSD

P/N: P10450-B21                               HPE 960GB SAS 12G Mixed Use LFF SCC Value SAS RM5 SSD

P/N: P04529-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use LFF SCC PM5 SSD

Read Intensive - 6G SATA - LFF - Solid State Drives

P/N: P09693-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive LFF SCC PM883 SSD

P/N: P09689-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF SCC PM883 SSD

Mixed Use - 6G SATA - LFF - Solid State Drives

P/N: P19982-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF SCC 5300M SSD

P/N: P09724-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF SCC SM883 SSD

P/N: P09718-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF SCC SM883 SSD

P/N: P19978-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF SCC 5300M SSD

P/N: P07924-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

پارت نامبر های مروبط به کارت شبکه های قابل استفاده بر روی سرور های  HPE Proliant DL360 Gen10

HPE Networking

100Gigabit Ethernet adapters

P/N: 874253-B21                       HPE Ethernet 100Gb 1-port QSFP28 MCX515A-CCAT Adapter

25Gigabit Ethernet adapters

P/N: 817753-B21                       HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 MCX4121A-ACUT Adapter

P/N: 817718-B21                       HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 BCM57414 Adapter

P/N: 867328-B21                       HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 QL41401-A2G Adapter

10Gigabit Ethernet adapters

P/N: P08421-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ BCM57414 Adapter

P/N: 817738-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T X550-AT2 Adapter

P/N: 727055-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ X710-DA2 Adapter

P/N: P11338-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port 548SFP+ Adapter

P/N: 813661-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter

P/N: 652503-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ 57810S Adapter

P/N: P08446-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ QL41401-A2G Adapter

P/N: 656596-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T 57810S Adapter

P/N: 867707-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41401-A2G Adapter

1Gigabit Ethernet adapters

P/N: 811546-B21                       HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter

P/N: 647594-B21                       HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter

P/N: 652497-B21                       HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter

P/N: 615732-B21                       HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T BCM5720 Adapter

FlexibleLOM Adapters

P/N: 817749-B21                       HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 MCX4121A-ACFT Adapter

P/N: 817709-B21                       HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 BCM57414 Adapter

P/N: 867334-B21                       HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 QL41401-A2G Converged Network Adapter

P/N: P08440-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ BCM57414 Adapter

P/N: 727054-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ X710-DA2 Adapter

P/N: 817745-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter

P/N: 764302-B21                       HPE FlexFabric 10Gb 4-port FLR-T 57840S Adapter

P/N: 817721-B21                       HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57416 Adapter

P/N: 700751-B21                       HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S Adapter

P/N: 700759-B21                       HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-T 57810S Adapter

P/N: 629135-B22                       HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T BCM5719 Adapter

P/N: 665240-B21                       HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter

 

پارت نامبر های مروبط به پاور ساپلای های قابل استفاده بر روی سرور های  HPE Proliant DL360 Gen10

HPE Flex Slot Platinum Hot-plug Power supplies

P/N: 830272-B21                       HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

P/N: 865414-B21                       HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

P/N: 865438-B21                       HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

P/N: 865434-B21                       HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

P/N: 865428-B21                       HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

P/N: 865408-B21                       HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، معرفی و فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE |فروش سرور اچ پی|فروش سرور HPE| خرید سرور HPE|خرید سرورHP|خرید سروراچ پی | فروش سرور کارکرده| نمایندگی سروراچپی|فروش انلاین سرور اچپی | فروش سرور DL360|خرید سرورDL360|قطعات سرور DL360|قیمت سرور DL360|تعمیر سرور DL360|شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، معرفی و فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE |فروش سرور اچ پی|فروش سرور HPE| خرید سرور HPE|خرید سرورHP|خرید سروراچ پی | فروش سرور کارکرده| نمایندگی سروراچپی|فروش انلاین سرور اچپی | فروش سرور DL360|خرید سرورDL360|قطعات سرور DL360|قیمت سرور DL360|تعمیر سرور DL360|شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، معرفی و فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE |فروش سرور اچ پی|فروش سرور HPE| خرید سرور HPE|خرید سرورHP|خرید سروراچ پی | فروش سرور کارکرده| نمایندگی سروراچپی|فروش انلاین سرور اچپی | فروش سرور DL360|خرید سرورDL360|قطعات سرور DL360|قیمت سرور DL360|تعمیر سرور DL360|شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، معرفی و فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE |فروش سرور اچ پی|فروش سرور HPE| خرید سرور HPE|خرید سرورHP|خرید سروراچ پی | فروش سرور کارکرده| نمایندگی سروراچپی|فروش انلاین سرور اچپی | فروش سرور DL360|خرید سرورDL360|قطعات سرور DL360|قیمت سرور DL360|تعمیر سرور DL360|شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱