خرید سوئیچ HP|خرید سوئیچ اچ پی|فروش سوئیچ HP|خرید SAN Switch اچ پی| HPE |

HPE 8/24 SAN Switch

فروش سرور اچپی | فروش سرور hp |فروش سرور HPE | خرید سرور اچپی | خرید سرور hp |خرید سرور HPE |

HPE 8/24 SAN Switch

8Gb FC

16–24FC device ports

128–192Gbps

2/4/8Gb FC

• Hot-swappable B-series 8 Gb SFP+ and B-series 4 Gb SFP optical transceivers

• Non-disruptive hot-code load and activation

• Non-disruptive port license activation

B-series 8 Gb and 4 Gb SFPs

• Web tools

• HPE SAN Network Advisor Professional

• HPE SAN Network Advisor Enterprise Software • HPE SAN Network Advisor Professional Plus

• HPE Power Pack+ Software

• ISL Trunking

• HPE Intelligent Infrastructure Analyzer Software • 8-port upgrade license

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده انواع تجهیزات سرور و استوریج های شرکت HPE | فروش سن استوریج | فروش SAN Storage | قیمت سوئیچ اچی | نمایندگی اچپی | فروش تجهزات HP | فروش HPE 8/24 SAN Switch | قیمت HPE 8/24 SAN Switch | خرید HPE 8/24 SAN Switch | راه اندازی HPE 8/24 SAN Switch | شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده انواع تجهیزات سرور و استوریج های شرکت HPE | فروش سن استوریج | فروش SAN Storage | قیمت سوئیچ اچپی | نمایندگی اچپی | فروش تجهزات HP | فروش HPE 8/24 SAN Switch | قیمت HPE 8/24 SAN Switch | خرید HPE 8/24 SAN Switch | راه اندازی HPE 8/24 SAN Switch | شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده انواع تجهیزات سرور و استوریج های شرکت HPE | فروش سن استوریج | فروش SAN Storage | قیمت سوئیچ اچپی | نمایندگی اچپی | فروش تجهزات HP | فروش HPE 8/24 SAN Switch | قیمت HPE 8/24 SAN Switch | خرید HPE 8/24 SAN Switch | راه اندازی HPE 8/24 SAN Switch | شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده انواع تجهیزات سرور و استوریج های شرکت HPE | فروش سن استوریج | فروش SAN Storage | قیمت سوئیچ اچپی | نمایندگی اچپی | فروش تجهزات HP | فروش HPE 8/24 SAN Switch | قیمت HPE 8/24 SAN Switch | خرید HPE 8/24 SAN Switch | راه اندازی HPE 8/24 SAN Switch | شماره تماس : ۷۱۱۸۹-۰۲۱