خرید سرور اچ پی|فروش سرور ایستاده HP|فروش سرورHP|خرید سرورHP|سرور HPE ML series

فروش سرورهای ایستاده (ML Series)


معرفی سرور HPE Proliant ML350 Gen10


تعداد پردازنده : دو پردازنده 

تعداد اسلات مموری :24 اسلات مموری 

تعداد درایو ها : قابلیت در بر گرفتن سه عدد Bay 

تعداد پاور : 2 عدد پاور 

معرفی سرور HPE Proliant ML110 Gen10


تعداد پردازنده : یک پردازنده 

تعداد اسلات مموری :6 اسلات مموری 

تعداد درایو ها : 8 درایو LFF و یا 16 درایو SFF

تعداد پاور :۱ عدد پاور 

معرفی سرور HPE Proliant ML30 Gen10


تعداد پردازنده : یک پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۴ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : 8 درایو SFF  و یا 4 درایو LFF به همراه 1 عدد درایو M.2

تعداد پاور :۱ عدد پاور

معرفی سرور ML10 Gen9


تعداد پردازنده : یک پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۴ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۶ عدد درایو LFF

تعداد پاور :۱ عدد پاور

معرفی سرور ML30 Gen9


تعداد پردازنده : یک پردازنده 

تعداد اسلات مموری :۴ اسلات مموری 

تعداد درایو ها : ۴ عدد درایو LFF و یا ۸ درایو  SFF

تعداد پاور :۱ عدد پاور

معرفی سرور ML110 Gen9


تعداد پردازنده : یک پردازنده 

تعداد اسلات مموری : ۸ اسلات مموری 

تعداد درایو ها :۸ درایو LFF و یا ۱۶ درایو SFF

تعداد پاور :۲ عدد پاور

معرفی سرور ML150 Gen9


تعداد پردازنده : یک یا دو  پردازنده 

تعداد اسلات مموری : ۱۶ اسلات مموری 

تعداد درایو ها :۴ یا ۱۰  درایو LFF و یا ۸ یا ۱۶ درایو SFF ( متناسب با مدل )

تعداد پاور :۱ عدد پاور

معرفی سرور ML350 Gen9


تعداد پردازنده : یک یا دو پردازنده 

تعداد اسلات مموری : ۲۴ اسلات ممور

تعداد درایو ها :۲۴ درایو LFF و یا ۴۸ درایو SFF

تعداد پاور :۴ عدد پاور

 

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای ایستادهاچپی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور ایستاده| نمایندگی سرور اچپی|فروش سرور ML Gen9اچپی|خرید سرور اچپی| قیمت سرور اچپی| لیست سرور ML Gen9اچپی|سرور ML Gen9ایستاده| سرورDL| سرور HPE| سرور HP | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای ایستادهاچپی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور ایستاده| نمایندگی سرور اچپی|فروش سرور ML Gen9اچپی|خرید سرور اچپی| قیمت سرور اچپی| لیست سرور ML Gen9اچپی|سرور ML Gen9ایستاده| سرورDL| سرور HPE| سرور HP | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱ شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای ایستادهاچ‌پی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور ایستاده| نمایندگی سرور HPE|فروش سرورHPE|خرید سرور HPE| قیمت سرورHPE| لیست سرورHPE|سرورایستاده| سرورDL| سرور HPE| سرور HP | DL380 | ML | DL560 | DL360 | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای ایستادهاچپی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور ایستاده| نمایندگی سرور اچپی|فروش سرور ML Gen9اچپی|خرید سرور اچپی| قیمت سرور اچپی| لیست سرور ML Gen9اچپی|سرور ML Gen9ایستاده| سرورDL| سرور HPE| سرور HP | شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای ایستادهاچ‌پی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور ایستاده| نمایندگی سرور HPE|فروش سرورHPE|خرید سرور HPE| قیمت سرورHPE| لیست سرورHPE|سرورایستاده| سرورDL| سرور HPE| سرور HP | DL380 | ML | DL560 | DL360 | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱ شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای ایستادهاچپی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور ایستاده| نمایندگی سرور اچپی|فروش سرور ML Gen9اچپی|خرید سرور اچپی| قیمت سرور اچپی| لیست سرور ML Gen9اچپی|سرور ML Gen9ایستاده| سرورDL| سرور HPE| سرور HP | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱ شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، وارد کننده مستقیم سرورهای ایستادهاچ‌پی (HP,HPE) | فروش سرور | فروش سرور ایستاده| نمایندگی سرور HPE|فروش سرورHPE|خرید سرور HPE| قیمت سرورHPE| لیست سرورHPE|سرورایستاده| سرورDL| سرور HPE| سرور HP | ml| ML | ml | ml | شماره تماس : ۷۱۱۸۹ – ۰۲۱