سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4210R 32GB-R P408i-a NC 24SFF 800W P24840-B21

110,000,000 تومان
•پردازنده :4210R (2.4GHz, 10 core, 100W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :24SFF • استوریج کنترلر :P408i-a w/2GB cache • پاور ساپلای :1x HPE 800W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 6250 32GB-R S100i NC 8SFF 800W P40427-B21

1,400,000,000 تومان
•پردازنده :6250 (3.9GHz, 8 core, 185W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :S100i embedded SW RAID with 14 SATA ports • پاور ساپلای :1x HPE 800W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4208 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS P23465-B21

640,000,000 تومان
•پردازنده :4208 (2.1GHz, 8 core, 85W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a w/2GB cache • پاور ساپلای :1x HPE 500W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4208 32GB-R P816i-a NC 12LFF 800W P20172-B21

100,000,000 تومان
•پردازنده :4208 (8 core, 2.1GHz, 85W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :12LFF • استوریج کنترلر : P816i-a/4GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای :2x HPE 800W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4210 32GB-R P408i-a NC 8SFF 500W P20174-B21

650,000,000 تومان
•پردازنده :4210 (2.1GHz, 10 core, 85W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a w/2GB cache • پاور ساپلای : 1x HPE 500W Flex SlotPlatinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4210R 32GB-R P408i-a NC 24SFF 800W P24840-B21

105,000,000 تومان
  • پردازنده :4210R (2.4GHz, 10 core, 100W)
  • مموری : پردازنده :4210R (2.4GHz, 10 core, 100W)
  • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s
  • استوریج :24SFF
  • استوریج کنترلر :P408i-a w/2GB HPE 12Gb SAS Expander
  • پاور ساپلای :1x HPE 800W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4210R 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P24841-B21

80,000,000 تومان
•پردازنده :4210R (2.4GHz, 10 core, 100W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a w/2GB cache • پاور ساپلای :1x HPE 800W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4210R 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS P24841-B21

80,000,000 تومان
•پردازنده :4210R (2.4GHz, 10 core, 100W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a w/2GB cache • پاور ساپلای :1x HPE 800W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4215R 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P40717-B21

880,000,000 تومان
•پردازنده :4215R (3.2GHz, 8 core, 130W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a w/2GB cache • پاور ساپلای :1x HPE 800W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4215R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W P24848-B21

880,000,000 تومان
•پردازنده :4215R (3.2GHz, 8 core, 130W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :S100i embedded SW RAID with14 SATA ports • پاور ساپلای :1x HPE 800W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 4215R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W P40425-B21

88,000,000 تومان
•پردازنده :4215R (3.2GHz, 8 core, 130W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :S100i embedded SW RAID with 14 SATA ports • پاور ساپلای :1x HPE 800W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 Gen10 5218 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P20249-B21

105,000,000 تومان
•پردازنده :5218 (2.3GHz, 16 core, 125W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a w/2GB cache • پاور ساپلای :1x HPE 800W Flex Slot Platinum