سرور رک مونت HPE DL580 Gen10 8260 4P 512GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W P40459-B21

980,000,000 تومان
•پردازنده : Intel® Xeon® 8260(24-Core, 2.4GHz, 165W) • مموری :512GB (16x 32GB Registered DIMMs, 2933 MT/s) • استوریج : 8SFF Drive Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P408i-p controller • پاور ساپلای :4x 1600W

سرور رک مونت HPE DL580 Gen10 6230 4P 256GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W P22709-B21

6,800,000,000 تومان
•پردازنده : Intel® Xeon® 6230(20-Core, 2.1GHz, 125W) • مموری :256GB (8x 32GB Registered DIMMs, 2933 MT/s) • استوریج : 8SFF Drive Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P408i-p controller • پاور ساپلای :4x 800W

سرور رک مونت HPE DL580 Gen10 6230 4P 256GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W P40458-B21

920,000,000 تومان
•پردازنده : Intel® Xeon® 6230(20-Core, 2.1GHz, 125W) • مموری :256GB (8x 32GB Registered DIMMs, 2933 MT/s) • استوریج : 8SFF Drive Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P408i-p controller • پاور ساپلای :4x 800W

سرور رک مونت HPE DL580 Gen10 8260 4P 512GB-R P408i-p 8SFF 4x1600W P05671-B21

980,000,000 تومان
•پردازنده : Intel® Xeon® 8260(24-Core, 2.4GHz, 165W) • مموری :512GB (16x 32GB Registered DIMMs, 2933 MT/s) • استوریج : 8SFF Drive Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P408i-p controller • پاور ساپلای :4x 800W

سرور رکمونت HPE ProLiant DL580 Gen10 5220 2P 64GB-R P408i-p 8SFF 4x800W P21273-B21

800,000,000 تومان
•پردازنده : Intel® Xeon® 5220(18-Core, 2.2GHz, 125W ) • مموری :64GB (2x 32GB Registered DIMMs, 2933 MT/s) • استوریج : 8SFF Drive Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P408i-p controller • پاور ساپلای :4x 800W

مشخصات سرور HPE ProLiant DL580 Gen10 8SFF Configure-to-order Server 869854-B21

650,000,000 تومان
•پردازنده : 4 اسلات پردازنده • مموری :48 اسلات رم • استوریج : 8SFF Drive Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array S100i • پاور ساپلای :4 اسلات پردازنده

مشخصات سرور HPE ProLiant DL580 Gen10 8SFF Configure-to-order Server 878213-B21

650,000,000 تومان
•پردازنده : 4 اسلات پردازنده • مموری :48 اسلات رم • استوریج : 8SFF Drive Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array S100i • پاور ساپلای :4 اسلات پردازنده