سرور HP ProLiant DL360e Gen8 8 SFF Configure-to-order Server 661189-B21

60,000,000 تومان
•پردازنده : 2 اسلات پردازنده • مموری :12DIMM slots for RDIMM, LRDIMM and UDIMM SmartMemory • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HP Dynamic Smart Array B120i Controller • پاور ساپلای :2 اسلات پاور

سرور HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2403 1P 4GB-R Hot Plug 4LFF 460W PS Entry Svr 668812-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : (1) Intel® Xeon® E5-2403 (1.8GHz/4-core/10MB/80W, DDR3-1066) • مموری :4GB (1 x 4GB) Registered DIMMs PC3L-10600R (1333MHz) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :HP Dynamic Smart Array B120i Controller • پاور ساپلای :(1) HP 460W CS Gold Hot Plug Power Supply (92% Efficient)

سرور HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2403 1P 4GB-R Hot Plug 8SFF 460W PS Entry Server 668813-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : (1) Intel® Xeon® E5-2403 (1.8GHz/4-core/10MB/80W, DDR3-1066) • مموری :4GB (1 x 4GB) Registered DIMMs PC3L-10600R (1333MHz) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HP Dynamic Smart Array B320i Controller • پاور ساپلای :(1) HP 460W CS Gold Hot Plug Power Supply (92% Efficient)

سرور HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2403v2 1P 4GB-R B120i Hot Plug SATA 4LFF 460W PS Svr 747088-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده :(1) Intel® Xeon® E5-2403 v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W, DDR3-1333) • مموری :4GB (1x4GB) DDR3 RDIMM PC3L-12800R (1600MHz) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :HP Dynamic Smart Array B120i Controller • پاور ساپلای :(1) HP 460W CS Gold Hot Plug Power Supply (92% Efficient)

سرور HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2403v2 1P 4GB-R B320i Hot Plug SAS 8SFF 460W PS Svr 747089-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : (1) Intel® Xeon® E5-2403v2 (1.8GHz/4-core/10MB/80W, DDR3-1333066) • مموری :4GB (1x4GB) DDR3 RDIMM PC3L-12800R (1600MHz) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HP Dynamic Smart Array B320i Controller • پاور ساپلای :(1) HP 460W CS Gold Hot Plug Power Supply (92% Efficient)

سرور HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2407 1P 8GB-R Hot Plug 8SFF 460W PS Base Server 668814-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : (1) Intel® Xeon® E5-2407 (2.2GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W, DDR3-1066, HT) • مموری :8GB (2 x 4GB) Registered DIMMs PC3L-10600R (1333MHz) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HP Dynamic Smart Array B320i Controller • پاور ساپلای :(1) HP 460W CS Gold Plus Hot Plug Power Supply

سرور HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2407v2 1P 8GB-R B320i-512 Ht Plg SAS 8SFF 460W PS Svr 747090-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : (1) Intel® Xeon® E5-2407 v2 (2.4GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W, DDR3-1333) • مموری :8GB (1x8GB) DDR3 RDIMM PC3L-12800R (1600MHz) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HP Dynamic Smart Array B320i/512 MB FBWC Controller • پاور ساپلای :(1) HP 460W CS Gold Plus Hot Plug Power Supply (92% Efficient)

سرور HP ProLiant DL360e Gen8 E5-2430 2P 24GB-R P420 Hot Plug 8SFF 2x460W PS Perf Svr 668815-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : (2) Intel® Xeon® E5-2430 (2.2GHz/6-core/15MB/7.2GT-s QPI/95W) • مموری :24GB (6 x 4GB) Registered DIMMs PC3L-10600R (1333MHz) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HP Smart Array P420/1GB FBWC Controller • پاور ساپلای :(2) HP 460W CS Gold Plus Hot Plug Power Supplies (92% Efficient)

سرور HP ProLiant DL360p Gen8 E5-2603v2 1P 4GB-R P420i-ZM 460W PS Entry Server 733732-B21

80,000,000 تومان
•پردازنده : (1) Intel® Xeon® E5-2603 v2 (1.8GHz/4-core/10MB/6.4GT-s QPI/80W) • مموری :4GB (1 x 4GB DDR3-1600MHZ RDIMMs) • استوریج : 10SFF • استوریج کنترلر :HP Smart Array P420i/ZM (RAID 0/1/1 0) • پاور ساپلای :(1) HP 460W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply (92% Efficient)

سرور HP ProLiant DL360p Gen8 E5-2630v2 1P 16GB-R P420i-1GB FBWC 460W PS Base Server 733733-B21

80,000,000 تومان
•پردازنده : (1) Intel® Xeon® E5-2630v2 • مموری :16GB (2x8GB DDR3-1600MHZ) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HP Smart Array P420i/1GB with FBWC • پاور ساپلای :(1) HP 460W Common Slot Platinum

سرور HP ProLiant DL360p Gen8 E5-2640v2 2P 16GB-R P420i-1GB FBWC 460W PS ES Svr 733738-B21

100,000,000 تومان
•پردازنده : (2) Intel® Xeon® E5-2640 v2 (2.0GHz/8-core/20MB/7.2GT-s QPI/95W) • مموری :16GB (2 x 8GB DDR3-1600MHZ RDIMMs) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HP Smart Array P420i/1GB FBWC • پاور ساپلای :(1) HP 460W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply

سرور HP ProLiant DL360p Gen8 E5-2650 2P 32GB-R P420i SFF 460W PS Performance Server 646904-B21

12,000,000 تومان
•پردازنده : (2) Intel® Xeon® E5-2690 (2.9GHz/8-core/20MB/8GT) • مموری :32GB (4 x 8GBDDR3-1600MHz RDIMMs) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HP Smart Array P420i/2GB with FBWC • پاور ساپلای :(2) HP 750W CS Platinum Plus Hot Plug Power Supplies