سرور ایستاده HPE ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W P03704-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E3-1220v6 • مموری : 8GB (1x8GB UDIMMs, 2400 MHz) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i •پاور ساپلای :(1) 350W ATX Power Supply

سرور ایستاده HPE ML30 Gen9 E3-1220v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 350W P03705-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E3-1220v6 • مموری : 8GB (1x8GB UDIMMs, 2400 MHz) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i •پاور ساپلای :(1) 350W ATX Power Supply

سرور ایستاده HPE ML30 Gen9 E3-1230v6 1P 8GB-U B140i 4LFF 460W P03706-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E3-1230v6 • مموری : 8GB (1x8GB UDIMMs, 2400 MHz) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i •پاور ساپلای :(1) 460W Redundant Power Supply

سرور ایستاده HPE ML30 Gen9 E3-1240v6 1P 8GB-U B140i 8SFF SATA 460W P03707-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E3-1240v6 • مموری : 16GB (1x16GB UDIMMs, 2400 MHz) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i •پاور ساپلای :(1) 460W Redundant Power Supply

سرور ایستاده HPE ML30 Gen9 Hot Plug 4LFF Configure-to-order Server 823402-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 1 اسلات پردازنده • مموری : 4DIMM slots for UDIMM DDR4 Memory • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i with 4 SATA ports

سرور ایستاده HPE ML30 Gen9 Hot Plug 8SFF Configure-to-order Server 823403-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 1 اسلات پردازنده • مموری : 4DIMM slots for UDIMM DDR4 Memory • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i with 4 SATA ports

سرور ایستاده HPE ML30 Gen9 Non-hot Plug 4LFF Configure-to-order Server 823401-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 1 اسلات پردازنده • مموری : 4DIMM slots for UDIMM DDR4 Memory • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140iwith 4 SATA ports