سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 2xE5-2630v3 2P 32GB-R P440ar 8SFF 2x800W 765821-B21

45,000,000 تومان
•پردازنده :Intel® Xeon® E5-2630v3 • مموری :32GB (2x16GBRegistered DIMMs,2133 MHz) • استوریج : 8Hot plug SFF SAS/SATA HDD Bays; upgradeable to 48 • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P440ar/2G Controller • پاور ساپلای :(2) HPE 800W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 2xE5-2630v4 2P 32GB-R P440ar 8SFF 2x800W 835264-B21

48,000,000 تومان
•پردازنده :Intel® Xeon® E5-2630v4 • مموری :32GB (2x16GB Registered DIMMs, 2400 MHz) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P440ar/2G Controller • پاور ساپلای :(2) HPE 800W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 2xE5-2650v3 2P 32GB-R P440ar 8SFF 2x800W 765822-B21

45,000,000 تومان
•پردازنده :Intel® Xeon® E5-2650v3 • مموری :32GB (2x16GBRegistered DIMMs,2133 MHz) • استوریج : 8Hot plug SFF SAS/SATA HDD Bays; upgradeable to 48 • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P440ar/2G Controller • پاور ساپلای :(2) HPE 800W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 E5-2609v3 8GB-R B140i 8LFF 500W 765819-B21

36,000,000 تومان
•پردازنده :Intel® Xeon® E5-2609v3 • مموری :8GB (1x8GBRegisteredDIMMs, 2133MHz) • استوریج : 8LFF HDD Bays (upgradable to 24) • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i • پاور ساپلای :(1) HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 E5-2609v4 1P 8GB-R B140i 8LFF 500W 835262-B21

290,000,000 تومان
•پردازنده :Intel® Xeon® E5-2609v4 • مموری :8GB (1x8GBRegisteredDIMMs, 2400MHz) • استوریج : 8LFF HDD Bays (upgradable to 24) • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i • پاور ساپلای :(1) HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 E5-2620v3 16GB-R P440ar 8SFF 500W 765820-B21

37,000,000 تومان
•پردازنده :Intel® Xeon® E5-2620v3 • مموری :16GB (1x16GBRegistered DIMMs,2133 MHz) • استوریج : 8Hot plug SFF SAS/SATA HDD Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P440ar/2G Controller • پاور ساپلای :(1) HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 E5-2620v4 16GB-R P440ar 8SFF 500W 835263-B21

40,000,000 تومان
•پردازنده :Intel® Xeon® E5-2620v4 • مموری :16GB (1x16GBRegistered DIMMs,2400 MHz) • استوریج : 8Hot plug SFF SAS/SATA HDD Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P440ar/2G Controller • پاور ساپلای :(1) HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 E5-2650v4 2P 32GB-R P440ar 8SFF 2x800W 835265-B21

440,000,000 تومان
•پردازنده :Intel® Xeon® E5-2650v4 • مموری :32GB (2x16GBRegistered DIMMs,2400 MHz) • استوریج : 8Hot plug SFF SAS/SATA HDD Bays • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P440ar/2G Controller • پاور ساپلای :(2) HPE 800W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 Hot Plug 8LFF Configure-to-order Tower Server 754537-B21

35,000,000 تومان
•پردازنده :(optional) 2x HPE Smart Socket Guide • مموری :24DIMM slots for RDIMM, LRDIMM DDR4 Memory • استوریج : 8LFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 Hot Plug 8SFF Configure-to-order Server 754534-B21

290,000,000 تومان
•پردازنده :(optional) 2x HPE Smart Socket Guide • مموری :24DIMM slots for RDIMM, LRDIMM DDR4 Memory • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i

سرور ایستاده HPE ML350 Gen9 Hot Plug 8SFF Configure-to-order Tower 754536-B21

35,000,000 تومان
•پردازنده :(optional) 2x HPE Smart Socket Guide • مموری :24DIMM slots for RDIMM, LRDIMM DDR4 Memory • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i