پاور سرور HP 460W Common Slot Platinum Hot Plug 739252-B21

5,500,000 تومان
 • دارای توان 460وات
 • نوع اسلات : Common Slot
 • دارای بازدهی پلاتینیوم
 • مناسب برای سرورهای نسل Gen7 و Gen8

پاور سرور HP 460W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply 656362-B21

5,500,000 تومان
 • دارای توان 460وات
 • نوع اسلات : Common Slot
 • دارای بازدهی پلاتینیوم
 • مناسب برای سرورهای نسل Gen7 و Gen8

پاور سرور HP 460W CS Gold Ht Plg Power Supply Kit Pn:503296-B21

6,500,000 تومان
 • دارای توان 460وات
 • نوع اسلات : Common Slot
 • دارای بازدهی گلد
 • مناسب برای سرورهای نسل Gen7 و Gen8

پاور سرور HP 460W CS Gold Ht Plg Power Supply Kit Pn:593188-B21

5,500,000 تومان
 • دارای توان 460وات
 • نوع اسلات : Common Slot
 • دارای بازدهی گلد
 • مناسب برای سرورهای نسل Gen7 و Gen8