اس اس دی استوریج HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive LFF M2 SSD R0Q49A

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 3.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS
 • Read Intensive SSD

اس اس دی استوریج HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive LFF M2 SSD R0R55A

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS
 • Read Intensive SSD

اس اس دی استوریج HPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive LFF SSD R0Q38A

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :3.5 اینچ به همراه تبدیل 2.5 به 3.5
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی استوریجHPE MSA 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) SSD R0Q37A

265,000,000 تومان
 • ظرفیت درایو : 1.92 ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HP 1.92TB 12G SAS Read Intensive SFF SC SSD 802891-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :1.92ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Read Intensive SSD
 • نوع پورت : SAS

اس اس دی سرور HP 1.92TB 6G SATA Mixed Use LFF SCC SSD 817015-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :1.92ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :3.5 اینچ
 • Mixed Use SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 1.92TB 6G SATA Mixed Use SFF SC SSD 817011-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92 ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Mixed Use SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 1.92TB 6G SATA Read Intensive LFF SCC SSD 816923-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :1.92ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :3.5 اینچ
 • Read Intensive SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 1.92TB 6G SATA Read Intensive SFF SC SSD 816919-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :1.92ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Read Intensive SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HPE 1.6TB NVMe High Performance MU SFF SCN SSD P20096-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 1.6TB NVMe Mainstream Performance MU SFF SCN SSD P20203-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 1.6TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN DS SSD P13699-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 1.6TB NVMe x8 Lanes Mixed Use HHHL DS Card P10264-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 1.92TB NVMe High Performance Read Intensive SFF SCN P20017-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 1.92TB NVMe High Performance Read Intensive SFF SCN SSD P22276-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 1.92TB NVMe Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN SSD P20139-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF SCN DS SSD P07192-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF SCN DS SSD P10210-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 1.92TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Read Intensive SSD