اس اس دی سرور HPE 3.2TB NVMe x8 Lanes Mixed Use HHHL DS Card P10266-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Mixed Use SFF

اس اس دی سرور HPE 3.2TB NVMe High Performance Mixed Use SFF SCN SSD P20098-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Mixed Use SFF

اس اس دی سرور HPE 3.2TB NVMe High Performance Mixed Use SFF SCN SSD P22270-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Mixed Use SFF

اس اس دی سرور HPE 3.2TB NVMe Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN SSD P20205-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Mainstream Performance Mixed Use

اس اس دی سرور HPE 3.2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF SCN DS SSD P10224-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Mixed Use SFF

اس اس دی سرور HPE 3.2TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF SCN DS SSD P13701-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • نوع پورت :  NVMe
 • Mixed Use SFF

اس اس دی سرور HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC DS SSD P04537-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC DS SSD P09094-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SSD P19917-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SSD P21135-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرورHPE 3.2TB 12G SAS Mixed Use-3 SFF 2.5-in SC 822567-B21

330,000,000 تومان
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

هارد استوریجHPE MSA 3.2TB 12G SAS Mixed Use SFF (2.5in) SSD N9X92A

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.2ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS