اس اس دی استوریج HPE MSA 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF M2 SSD R3R30A

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84TB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HP 3.84TB 6G SATA Read Intensive LFF SCC SSD 816933-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :3.5 اینچ
 • Read Intensive SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SAS DS SSD P10460-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC DS FW P04521-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC DS FW SSD P06588-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC DS SSD P10444-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD P19907-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SSD P21143-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC DS SSD P00896-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC DS SSD P05994-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SD SSD P21517-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SSD P18438-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 3.84ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS