رم سرور HP 16GB UDIMM DDR4-2133 Memory Kit 797259-091

5,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : Unbuffered
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 16GB UDIMM DDR4-2133 Memory Kit 805671-B21

5,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : Unbuffered
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 32GB Dual Rank x4 PC4-2133P-R Registered 728629-B21

3,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 32GB Dual Rank x4 PC4-2133P-R Registered 752370-001

3,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 32GB Dual Rank x4 PC4-2133P-R Registered 752370-091

3,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 32GB Dual Rank x4 PC4-2133P-R Registered 774175-001

3,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HP 64GB (1x64GB) Quad Rank DDR4-2133 726724-B21

10,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری :چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 64GB (1x64GB) Quad Rank DDR4-2133 752373-091

10,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 64GB (1x64GB) Quad Rank DDR4-2133 774176-001

10,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 128GB Octal Rank x4 DDR4-2666 3DS Load Reduced 838087-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : هشت (Octal Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 128GB Octal Rank x4 DDR4-2666 Load Reduced 815102-B21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : ده (Octal Rank)
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 128GB Octal Rank x4 DDR4-2933 Load Reduced P00928-B21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : ده (Octal Rank)
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933