نوع مموری قابل پشتیبانی
نوع مموری
نسل DDR مموری

نمایش 19–36 از 177 نتیجه

رم سرور HP 32GB DRx4 PC4-2133P-R Registered 774175-001

2,600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HP 32GB QR x4 PC3L-8500 Registered 627814-B21

2,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 8500

رم سرور HP 32GB QRx4 PC3L-10600L Load Reduced 647654-081

2,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 1333

رم سرور HP 32GB QRx4 PC3L-8500 Registered 628975-081

2,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HP 32GB Quad Rank x4 PC3L-10600L Load Reduced 647903-B21

2,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HP 4GB DR x8 PC3-10600 Unbuffered 500672-B21

700,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 4GB DRx4 PC3-10600 Registered 500658-B21

400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 4GB DRx8 PC3L-10600 Unbuffered 619488-B21

700,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : دو  (Dual  Rank )
 • نوع DIMM : (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 4GB Dual Rank x8 PC3-12800E Unbuffered 669322-B21

800,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600

رم سرور HP 4GB Dual Rank x8 PC3-14900E Unbuffered 708633-B21

800,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1866

رم سرور HP 4GB Dual Rank x8 PC3L-10600E Unbuffered 647907-B21

800,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1333

رم سرور HP 4GB Dual Rank x8 PC3L-12800E Unbuffered 713977-B21

800,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600

رم سرور HP 4GB SRx4 PC3-10600 Registered 593339-B21

400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 4GB SRx4 PC3-12800 Registered 647895-B21

300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 12800

رم سرور HP 4GB SRx4 PC3-14900 Registered 708637-B21

400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 14900

رم سرور HP 4GB SRx4 PC3L-10600 Registered 604504-B21

400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 4GB SRx4 PC3L-10600 Registered 647893-B21

300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 4GB SRx4 PC3L-12800 Registered 713981-B21

400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 4GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 12800