نوع مموری قابل پشتیبانی
ظرفیت مموری
نوع مموری
نسل DDR مموری

نمایش 37–54 از 115 نتیجه

رم سرور HP 64GB (1x64GB) Quad Rank DDR4-2133 726724-B21

10,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری :چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 64GB Quad Rank DDR4-2133 752373-091

10,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 64GB Quad Rank DDR4-2133 774176-001

10,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HP 8GB DRx4 PC3-10600 Registered 500662-B21

600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 8GB DRx4 PC3-14900 Registered 708639-B21

600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 8500

رم سرور HP 8GB DRx4 PC3L-10600 Registered 605406-B21

600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 8GB DRx4 PC3L-10600 Registered 647897-B21

500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 10600

رم سرور HP 8GB DRx4 PC3L-12800 Registered 713983-B21

600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 12800

رم سرور HP 8GB Dual Rank x8 PC3-12800E Unbuffered 669324-B21

1,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600

رم سرور HP 8GB Dual Rank x8 PC3-14900E Unbuffered 708635-B21

1,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1866

رم سرور HP 8GB Dual Rank x8 PC3L-10600E Unbuffered 647909-B21

1,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1333

رم سرور HP 8GB Dual Rank x8 PC3L-12800E Unbuffered 713979-B21

1,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Unbuffered Memory )
 • فرکانس کاری : 1600

رم سرور HP 8GB SR x4 PC3L-12800R Registered 731765-B21

600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : تک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 12800

رم سرور HP 8GB SRx4 PC3-12800 Registered 647899-B21

600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 12800

رم سرور HP 8GB SRx4 PC3-14900 Registered 731761-B21

600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 14900

رم سرور HP 8GB SRx4 PC3L-12800 Registered 731765-B21

600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 8GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Single Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 12800

رم سرور HPE 128GB Octal-Rx4 DDR4-2666 3DS Load Reduced 838087-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : هشت (Octal Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 128GB OctalRankx4 DDR4-2666 Load Reduced 815102-B21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : ده (Octal Rank)
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666