نوع مموری قابل پشتیبانی
ظرفیت مموری
نوع مموری
نسل DDR مموری

نمایش 55–72 از 115 نتیجه

رم سرور HPE 128GB OctalRankx4 DDR4-2933 Load Reduced P00928-B21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : ده (Octal Rank)
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HPE 128GB QRx4 DDR4-2933 Load Reduced P11040-B21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HPE 128GB QRx4 DDR4-3200 Load Reduced P07652-b21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

رم سرور HPE 128GB Quad Rank x4 DDR4-2933 Load Reduced P19047-B21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2133 Load Reduced 752371-081

2,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2133 Registered 726719-B21

2,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2133 Registered 752369-081

2,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2400 Registered 809081-081

2,200,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2400 Registered 809082-B21

2,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2400 Registered 836220-B21

2,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

رم سرور HPE 16GB DRx8 DDR4-2400 Registered Smart P00423-B21

2,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

رم سرور HPE 16GB DRx8 DDR4-2666 Registered 835955-B21

2,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 16GB DRx8 DDR4-2666 Registered 838089-B21

2,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 16GB DRx8 DDR4-3200 Registered P07642-B21

3,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

رم سرور HPE 16GB Dual Rank x4 DDR4-2133 Load Reduced 726720-B21

2,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 16GB Dual Rank x8 DDR4-2933 Registered P19042-B21

3,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری :2933

رم سرور HPE 16GB Single Rank x4 DDR4-2400 Registered 805349-B21

2,200,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

رم سرور HPE 16GB Single Rank x4 DDR4-2666 Registered 815098-B21

2,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : یک (Singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666