نوع مموری قابل پشتیبانی
نوع مموری
نسل DDR مموری

نمایش 55–72 از 177 نتیجه

رم سرور HP DDR3 RAM 32GB PC3-14900L ECC 4R 715275-001 708643-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :32GB
 • تعداد رنک مموری :4R
 • نوع رم: DDR3
 • فرکانس کاری :1866MT/s

رم سرور HP DDR3 RAM 8GB PC3-12800E ECC 2R 684035-001

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :2R
 • نوع رم: DDR3
 • فرکانس کاری :1600MT/s

رم سرور HP DDR3-RAM 8GB PC3-14900E ECC 2R 712288-581

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :2R
 • نوع رم: DDR3
 • فرکانس کاری :1866MT/s

رم سرور HP DDR4 16GB PC4-2133P ECC RDIMM 2R 752369-581 J9P83AA

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :16GB
 • تعداد رنک مموری :2R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2133MT/s

رم سرور HP DDR4 16GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809082-591

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :16GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2400MT/s

رم سرور HP DDR4 4GB PC4-2133P ECC RDIMM 1R 790112-001 752367-581

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :4GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2133MT/s

رم سرور HP DDR4 8GB PC4-2133P ECC UDIMM 2R 797258-581

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :2R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2133MT/s

رم سرور HP DDR4 8GB PC4-2133P UDIMM 1R 911604-591

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2133MT/s

رم سرور HP DDR4 8GB PC4-2133P UDIMM 2R 797346-581

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :2R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2133MT/s

رم سرور HP DDR4 8GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809079-581

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2400MT/s

رم سرور HP DDR4 8GB PC4-2400T UDIMM 1R 900315-591

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری : 2400MT/s

رم سرور HP DDR4 RAM 16GB PC4-2666V ECC RDIMM 1R 864707-591

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :16GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری : 2666MT/s

رم سرور HP DDR4 RAM 4GB PC4-2400T ECC RDIMM 1R 809078-581

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :4GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2400MT/s

رم سرور HP DDR4 RAM 8GB PC4-2133P ECC RDIMM 1R 752368-581

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2133MT/s

رم سرور HP DDR4-RAM 16GB PC4-2133P UDIMM 2R 797347-591 HMA82GU6AFR8N-TF

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :16GB
 • تعداد رنک مموری :2R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2133MT/s

رم سرور HP DDR4-RAM 8GB PC4-2400P ECC RDIMM 1R 809080-591

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری : 2400MT/s

رم سرور HP DDR4-RAM 8GB PC4-2666V UDIMM 1R – L04429-501

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری :8GB
 • تعداد رنک مموری :1R
 • نوع رم: DDR4
 • فرکانس کاری :2666MT/s