نوع مموری قابل پشتیبانی
نوع مموری
نسل DDR مموری

نمایش 91–108 از 122 نتیجه

رم سرور HPE 32GB Dual Rank x8 DDR4-3200 Registered P07644-B21

7,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری :3200

رم سرور HPE 32GB Dual Rankx8 DDR5-4800 Registered P43328-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 4800MTs

رم سرور HPE 32GB QRx4 DDR4-2133 Load Reduced 726722-B21

2,600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 32GB QRx4 DDR4-2133 Load Reduced 752372-081

2,600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 32GB Quad Rank x4 DDR4-2133 Load Reduced 774174-001

2,600,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : ]چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 32GB Quad Rank x4 PC3-14900L 708643-B21

1,900,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 14900

رم سرور HPE 32GB Quad Rank x4 PC3-14900L 712384-081

1,900,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 14900

رم سرور HPE 32GB SRx4 DDR4-2933 Registered P38446-B21

6,800,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری :  یک ( singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HPE 32GB SRx4 DDR4-3200 Registered P38454-B21

8,300,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 32GB
 • تعداد رنک مموری : یک (singel Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

رم سرور HPE 64GB DRx4 DDR4-2666 Registered Smart P05592-B21

7,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 64GB DRx4 DDR4-2933 Registered P00930-B21

11,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HPE 64GB DRx4 DDR4-2933 Registered P19045-B21

11,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HPE 64GB DRx4 DDR4-3200 Registered P07650-B21

13,700,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

رم سرور HPE 64GB Dual Rankx4 DDR5-4800 Registered P43331-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : دو  (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 4800MTs

رم سرور HPE 64GB Octa Rank x4 PC3-12800L Load Reduced 700838-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : هشت (Octa Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 12800

رم سرور HPE 64GB Octa Rank x4 PC3-12800L Load Reduced 754919-001

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : 8 (Octa Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 12800

رم سرور HPE 64GB QRx4 DDR4-2666 Load Reduced 838085-B21

7,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری :  چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 64GB Quad Rank x4 DDR4-2400 Load Reduced 809085-091

4,400,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 64GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400