نمایش 109–126 از 134 نتیجه

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4208 (2.1GHz 8-core 85W)

8,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4210 (2.2GHz 10-core 85W)

9,500,000 تومان
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4210R (2.4GHz 10-core 100W)

10,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4214 (2.2GHz 12-core 85W)

17,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :16.50MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4214R (2.4GHz 12-core 100W)

25,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :16.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4215 (2.5GHz 8-core 85W)

28,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :2.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4215R (3.2GHz 8-core 130W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :3.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Silver 4216 (2.1GHz 16-core 100W)

29,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور نسل نهم Intel® Xeon® E5-2603v3

2,000,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 6
 • تعداد رشته (Thread) : 6
 • فرکانس پایه پردازنده : 1.60GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 85W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2609v3

2,000,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 6
 • تعداد رشته (Thread) : 6
 • فرکانس پایه پردازنده : 1.90GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 85W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2620v3

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته پردازنده : 6
 • تعداد رشته (Thread) : 12
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.40GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 85W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2630Lv3

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته پردازنده : 8
 • تعداد رشته (Thread) : 16
 • فرکانس پایه پردازنده : 1.80GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 55W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2630v3

2,500,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 8
 • تعداد رشته (Thread) : 16
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.40GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 85W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2637v3

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته پردازنده : 4
 • تعداد رشته (Thread) : 8
 • فرکانس پایه پردازنده : 3.50GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 135W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2640v3

3,000,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 8
 • تعداد رشته (Thread) : 16
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.60GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 90W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2643v3

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته پردازنده : 6
 • تعداد رشته (Thread) : 12
 • فرکانس پایه پردازنده : 3.40GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 135W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2650Lv3

1,500,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 12
 • تعداد رشته (Thread) : 24
 • فرکانس پایه پردازنده : 1.80GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 65W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2650v3

3,000,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 10
 • تعداد رشته (Thread) : 20
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.30GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 105W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال