اس اس دی سرور SAMSUNG PM1643 SSD 1.92TB SAS 12Gbps 2.5inch MZILT1T9HAJQ-00007

برای قیمت تماس بگیرید
 • مدل اس اس دی : PM1643a
 • نوع  اینترفیس : SAS 12.0Gbps
 • سایز اس اس دی: 2.5inch (SFF)
 • ظرفیت : 1.92TB

اس اس دی سرور SAMSUNG PM1643 SSD 15.36TB SAS 12Gbps 2.5inch MZILT15THMLA-00007

برای قیمت تماس بگیرید
 • مدل اس اس دی : PM1643
 • نوع  اینترفیس : SAS 12.0Gbps
 • سایز اس اس دی: 2.5inch (SFF)
 • ظرفیت : 15.36TB

اس اس دی سرور SAMSUNG PM1643 SSD 3.84TB SAS 12Gbps 2.5inch MZILT3T8HALS-00007

برای قیمت تماس بگیرید
 • مدل اس اس دی : PM1643
 • نوع  اینترفیس : SAS 12.0Gbps
 • سایز اس اس دی: 2.5inch (SFF)
 • ظرفیت : 3.84TB

اس اس دی سرور SAMSUNG PM1643 SSD 30.72TB SAS 12Gbps 2.5inch MZILT30THMLA-00007

برای قیمت تماس بگیرید
 • مدل اس اس دی : PM1643
 • نوع  اینترفیس : SAS 12.0Gbps
 • سایز اس اس دی: 2.5inch (SFF)
 • ظرفیت : 30.72TB

اس اس دی سرور SAMSUNG PM1643 SSD 7.68TB SAS 12G MZILT7T6HMLA-00007

برای قیمت تماس بگیرید
 • مدل اس اس دی : PM1643
 • نوع  اینترفیس : SAS 12.0Gbps
 • سایز اس اس دی: 2.5inch (SFF)
 • ظرفیت : 7.68TB

اس اس دی سرور SAMSUNG PM1643 SSD 960GB SAS 12Gbps 2.5inch MZILT960HAHQ-00007

برای قیمت تماس بگیرید
 • مدل اس اس دی : PM1643
 • نوع  اینترفیس : SAS 12.0Gbps
 • سایز اس اس دی: 2.5inch (SFF)
 • ظرفیت : 960GB