اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Mixed Use LFF SCC SSD 816979-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :240گیگابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :3.5 اینچ
 • Mixed Use SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Mixed Use SFF SC SSD 816975-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 240GB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Mixed Use SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Read Intensive LFF SCC SSD 789137-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :240گیگابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :3.5 اینچ
 • Read Intensive SSD
 • نوع پورت : SATA

اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Read Intensive LFF SCC SSD 816893-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :240گیگابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :3.5 اینچ
 • Read Intensive SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Read Intensive SFF SC SSD 789135-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :240گیگابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Read Intensive SSD
 • نوع پورت : SATA

اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Read Intensive SFF SC SSD 804587-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :240گیگابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Read Intensive SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Read Intensive SFF SC SSD 816889-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :240گیگابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Read Intensive SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Value Endurance LFF SCC SSD 764941-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :240گیگابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :3.5 اینچ
 • Value Endurance SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF SC SSD 717969-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :240گیگابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Value Endurance SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HP 240GB 6G SATA Value Endurance SFF SC SSD 764925-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو :240گیگابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Value Endurance SSD
 • نوع پورت :  SATA

اس اس دی سرور HPE 240GB SATA 6G Mixed Use M.2 2280 DS SSD 875488-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 240GB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 6Gb
 • نوع پورت :  SATA
 • Mixed Use SSD

اس اس دی سرور HPE 240GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 SSD P19888-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 240GB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 6Gb
 • نوع پورت :  SATA
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC DS SSD 875503-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 240GB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 6Gb
 • نوع پورت :  SATA
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC DS SSD P04556-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 240GB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 6Gb
 • نوع پورت :  SATA
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD P18420-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 240GB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 6Gb
 • نوع پورت :  SATA
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرور HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC SSD P19935-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 240GB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 6Gb
 • نوع پورت :  SATA
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرورHPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC DS SSD P05924-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 240GB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 6Gb
 • نوع پورت :  SATA
 • Read Intensive SSD

اس اس دی سرورHPE 240GB SATA 6G RI SFF SC PM883 SSD P04556-B21

60,000,000 تومان
 • ظرفیت درایو : 240GB
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو : 2.5اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 6Gb
 • نوع پورت :  SATA
 • Read Intensive SSD