اس اس دی سرور HPE 6.4TB NVMe High Performance Mixed Use SFF SCN P20100-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 6.4ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Mixed Use SSD
 • نوع پورت :  NVMe

اس اس دی سرور HPE 6.4TB NVMe Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN SSD P20207-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 6.4ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Mixed Use SSD
 • نوع پورت :  NVMe

اس اس دی سرور HPE 6.4TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF SCN DS SSD P10226-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 6.4ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Mixed Use SSD
 • نوع پورت :  NVMe

اس اس دی سرور HPE 6.4TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF SCN DS SSD P13674-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 6.4ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Mixed Use SSD
 • نوع پورت :  NVMe

اس اس دی سرور HPE 6.4TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF SCN DS SSD P13703-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 6.4ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • Mixed Use SSD
 • نوع پورت :  NVMe

اس اس دی سرور HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC DS SSD P09096-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 6.4ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SSD P19919-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 6.4ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS

اس اس دی سرور HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SSD P21137-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت درایو : 6.4ترابایت
 • نوع درایو : SSD
 • سایز درایو :2.5 اینچ
 • سرعت انتقال اطلاعات : 12Gb
 • نوع پورت :  SAS