استوریج HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Storage R0Q76A

برای قیمت تماس بگیرید
نوع درایو قابل استفاده : درایو های SFF یا 2.5 اینچی تعداد درایو قابل استفاه : 24 درایو SFF حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

استوریج HPE MSA 2060 12Gb SAS LFF Storage R0Q77A

برای قیمت تماس بگیرید
نوع درایو قابل استفاده : درایو های LFF یا 3.5 اینچی تعداد درایو قابل استفاه : 12 درایو LFF حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

استوریج HPE MSA 2060 12Gb SAS SFF Storage R0Q78A

برای قیمت تماس بگیرید
نوع درایو قابل استفاده : درایو های SFF یا 2.5 اینچی تعداد درایو قابل استفاه : 24 درایو SFF حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

استوریج HPE MSA 2060 16Gb Fibre Channel LFF Storage R0Q73A

برای قیمت تماس بگیرید
نوع درایو قابل استفاده : درایو های LFF یا 3.5 اینچی تعداد درایو قابل استفاه : 12 درایو LFF حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

استوریج HPE MSA 2060 16Gb Fibre Channel SFF Storage R0Q74A

برای قیمت تماس بگیرید
نوع درایو قابل استفاده : درایو های SFF یا 2.5 اینچی تعداد درایو قابل استفاه : 24 درایو SFF حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

دیسک انکلوژر HPE MSA 2060 SAS 12G 2U 12-disk LFF Drive Enclosure R0Q39A

برای قیمت تماس بگیرید
  • نوع درایو قابل استفاده : درایو های SFF یا 2.5 اینچی
  • تعداد درایو قابل استفاه : 24 درایو SFF

دیسک انکلوژر HPE MSA 2060 SAS 12G 2U 24-disk SFF Drive Enclosure R0Q40A

برای قیمت تماس بگیرید
  • نوع درایو قابل استفاده : درایو های SFF یا 2.5 اینچی
  • تعداد درایو قابل استفاه : 24 درایو SFF