استوریج HPE MSA 2062 10GbE iSCSI LFF Storage R0Q81A

برای قیمت تماس بگیرید
 • نوع درایو قابل استفاده : درایو های LFF یا 3.5 اینچی
 • تعداد درایو قابل استفاه : 12 درایو LFF
 • حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

استوریج HPE MSA 2062 10GbE iSCSI SFF Storage R0Q82A

برای قیمت تماس بگیرید
 • نوع درایو قابل استفاده : درایو های SFF یا 2.5 اینچی
 • تعداد درایو قابل استفاه : 24 درایو LFF
 • حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

استوریج HPE MSA 2062 12Gb SAS LFF Storage R0Q83A

برای قیمت تماس بگیرید
 • نوع درایو قابل استفاده : درایو های LFF یا 3.5 اینچی
 • تعداد درایو قابل استفاه : 12 درایو LFF
 • حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

استوریج HPE MSA 2062 12Gb SAS SFF Storage R0Q84A

برای قیمت تماس بگیرید
 • نوع درایو قابل استفاده : درایو های SFF یا 2.5 اینچی
 • تعداد درایو قابل استفاه : 25 درایو SFF
 • حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

استوریج HPE MSA 2062 16Gb Fibre Channel LFF Storage R0Q79A

برای قیمت تماس بگیرید
 • نوع درایو قابل استفاده : درایو های LFF یا 3.5 اینچی
 • تعداد درایو قابل استفاه : 12 درایو LFF
 • حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد

استوریج HPE MSA 2062 16Gb Fibre Channel SFF Storage R0Q80A

برای قیمت تماس بگیرید
 • نوع درایو قابل استفاده : درایو های LFF یا 2.5 اینچی
 • تعداد درایو قابل استفاه : 24 درایو SFF
 • حداکثر تعداد انکلوژر : 7 عدد