سرور رک مونت HPE DL160 Gen10 4210R 16GB-R S100i 8SFF 500W Server P35516-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 4210R (2.4GHz/10-core/100W) • مموری :  16GB RDIMM 1R 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای :1x 500W Hot Plug; RPS ready

سرور رک مونت HPE DL160 Gen10 3204 16GB-R 4LFF 500W PS Server P19559-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3204 (1.9GHz/6-core/85W) • مموری :  16GB RDIMM 1R 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای :1x 500W Hot Plug; RPS ready

سرور رک مونت HPE DL160 Gen10 3206R 16GB-R S100i 4LFF 500W Server P35514-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3206R (1.9GHz/8-core/85W) • مموری :  16GB RDIMM 1R 2933 MT/s (1x 16 GB) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای :1x 500W Hot Plug; RPS ready

سرور رک مونت HPE DL160 Gen10 4208 16GB-R 4LFF 500W Server P19561-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 4208 (2.1GHz/8-core/85W) • مموری :  16GB RDIMM 1R 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای :1x 500W Hot Plug; RPS ready

سرور رک مونت HPE DL160 Gen10 4208 16GB-R 8SFF 500W Server P19560-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 4208 (2.1GHz/8-core/85W) • مموری :  16GB RDIMM 1R 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای :1x 500W Hot Plug; RPS ready

سرور رک مونت HPE DL160 Gen10 4210R 16GB-R S100i 4LFF 500W Server P35515-B21

62,000,000 تومان
•پردازنده : 4210R (2.4GHz/10-core/100W) • مموری :  16GB RDIMM 1R 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای :1x 500W Hot Plug; RPS ready

سرور رک مونت HPE DL160 Gen10 4214R 16GB-R S100i 8SFF 500W Server P35518-B21

600,000,000 تومان
•پردازنده : 4214R (2.4GHz/12-core/100W) • مموری :  16GB RDIMM 1R 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای :1x 500W Hot Plug; RPS ready

سرور رک مونت HPE DL160 Gen10 5218 16GB-R S100i 8SFF 500W PS Server P35517-B21

780,000,000 تومان
•پردازنده : 5218 (2.3GHz/16-core/125W) • مموری :  16GB RDIMM 1R 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای :1x 500W Hot Plug; RPS ready

قیمت سرور HPE ProLiant DL160 Gen10 4 LFF CTO Server 878972-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Not included as standard • مموری :  16-DIMM slots • استوریج : 4LFF SAS/SATA • استوریج کنترلر :  Embedded SW RAID with 14 SATA ports

قیمت سرور HPE ProLiant DL160 Gen10 8 SFF CTO Server 878973-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Not included as standard • مموری :  16-DIMM slots • استوریج : 8SFF SAS/SATA • استوریج کنترلر :  Embedded SW RAID with 14 SATA ports