سرور HP ProLiant DL360 Gen9 4LFF CTO Server 755259-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 24 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی :4 درایو LFF

سرور HP ProLiant DL360 Gen9 8SFF CTO Server 755258-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 24 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی : 8 درایو SFF

سرور HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R B140i 500W PS Entry 755260-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2603v3 • مموری :1x8GB Registered DIMMs,2133 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Dynamic Smart Array B140i • پاور ساپلای :HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2603v3 1P 8GB-R H240ar 500W PS Entry 755261-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2603v3 • مموری : 1x8GB Registered DIMMs,2133 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : HPE H240ar Smart HostBus Adapter • پاور ساپلای :HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2630v3 1P 16GB-R P440ar 500W PS 755262-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon®E5-2630v3 • مموری : 1x16GB Registered DIMMs, 2133MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای : HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2650v3 2P 32GB-R P440ar 800W RPS 755263-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2650v3 دو عدد • مموری : 2x16GB Registered DIMMs,2133 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای : HPE 800W Flex Slot Platinum Power Supply دو عدد

سرور HP ProLiant DL360 Gen9 E5-2670v3 2P 64GB P440ar 8SFF 2x10Gb-T 2x800W 795236-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2670v3 دو عدد • مموری :1x8GB Registered DIMMs,2133 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای : HPE 800W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور رک مونت HPE DL360 G9 E5-2603v4 1P 8GB-R H240ar 8SFF 500W PS 818207-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2603v4 • مموری :1x8GBRegistered DIMMs, 2400MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE H240ar Smart Host Bus Adapter • پاور ساپلای :HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور رک مونت HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 1P 16GB-R P440ar 8SFF 500W Server 818208-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2630v4 • مموری : 1x16GB Registered DIMMs, 2400MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور رک مونت HPE DL360 Gen9 E5-2640v4 16GB-R P440ar 8SFF 500W 848736-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2640v4 • مموری :  1x16GBRegistered DIMMs, 2400MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 500W Flex Slot Platinum Power Supply

سرور رک مونت HPE DL360 Gen9 E5-2650v4 2P 32GB-R P440ar 8SFF 800W Perf 818209-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2650v4 دو عدد • مموری :2x16GBRegistered DIMMs,2400 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای : HPE 800W Flex Slot Platinum Power Supply دو عدد

سرور رکمونت HPE DL360 Gen9 E5-2660v4 2P 64GB-R P440ar 8SFF 800W 851937-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2660v4 دو عدد • مموری : 4x16GB Registered DIMMs,2400 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای : HPE 800W Flex Slot Platinum Power Supply دو عدد

مشخصات سرور HPE Proliant DL360 Gen9

160,000,000 تومان
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 24 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 1 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی :4 درایو LFF  و یا حداکثر 10 درایو SFF