سرور رک مونت HPE DL380 G9 E5-2620v4 1P 16GB P440 8SFF 500W 826682-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده :4208 (2.1GHz, 8 core, 85W) • مموری :32GB RDIMM 2R 2933MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a w/2GB cache • پاور ساپلای :1x HPE 500W Flex Slot Platinum

سرور رک مونت HPE DL380 G9 E5-2650v4 2P 32GB P440 8SFF 2x10Gb 2x800W 826684-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : دو عدد Intel® Xeon® E5-2650v4 • مموری :2x16GB Registered DIMMs, 2400 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 800W FS Platinum Power Supply دو عدد

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 12LFF Configure-to-order Server 719061-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 24 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی :4 تا 12درایو LFF   و یا 8 تا 24درایو SFF در جلو
 • امکان استفاده از 2 درایو SFF در پشت سرور
 • امکان استفاده از 3 درایو LFF در پشت سرور

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 24SFF Configure-to-order Server 767032-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 24 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی :4 تا 12درایو LFF   و یا 8 تا 24درایو SFF در جلو
 • امکان استفاده از 2 درایو SFF در پشت سرور
 • امکان استفاده از 3 درایو LFF در پشت سرور

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 4LFF Configure-to-order Server 767033-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 24 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی :4 تا 12درایو LFF   و یا 8 تا 24درایو SFF در جلو
 • امکان استفاده از 2 درایو SFF در پشت سرور
 • امکان استفاده از 3 درایو LFF در پشت سرور

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 8SFF Configure-to-order Server 719064-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 24 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی :4 تا 12درایو LFF   و یا 8 تا 24درایو SFF در جلو
 • امکان استفاده از 2 درایو SFF در پشت سرور
 • امکان استفاده از 3 درایو LFF در پشت سرور

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5- 2609v3 1P 8GB-R B140i 4LFF SATA 500W 766342-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2609v3 • مموری :1x8GB Registered DIMMs, 2133 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : HPE Dynamic Smart Array B140i • پاور ساپلای :HPE 500W FS Platinum Power Supply

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5- 2609v3 1P 8GB-R B140i 8SFF SATA 500W 752686-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2609v3 • مموری :1x8GB Registered DIMMs, 2133 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : HPE Dynamic Smart Array B140i • پاور ساپلای :HPE 500W FS Platinum Power Supply

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5-2609v4 1P 8GB-R B140i 8SFF 500W 826681-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2609v4 • مموری :1x8GB Registered DIMMs, 2400 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : HPE Dynamic Smart Array B140i • پاور ساپلای :HPE 500W FS Platinum Power Supply

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GB P840/4GB 12LFF 2x800W 752688- B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2620v3 • مموری : 1x16GB Registered DIMMs • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 800W FS Platinum Power Supply دو عدد

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5-2620v3 1P 16GBR P440ar 8SFF 500W PS 752687-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2620v3 • مموری : 1x16GB Registered DIMMs • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 500W FS Platinum Power Supply

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 1P 16GB-R P440ar 12LFF 2x800W 826683-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2620v4 • مموری :1x16GB Registered DIMMs, 2400 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 800W FS Platinum Power Supply دو عدد

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5-2620v4 1P 16GBR P440ar 8SFF 500W 826682- B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2620v4 • مموری : 1x16GB Registered DIMMs • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 500W FS Platinum Power Supply

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5-2650v3 2P 32GB-R P440ar 8SFF 2x10Gb 2x800W 752689-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2650v3 • مموری : 2x16GB Registered DIMMs, 2133MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 800W FS Platinum Power Supply دو عدد

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5-2660v4 2P 64GBR P440ar 8SFF 2x10Gb 2x800W 852432-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2660v4 دو عدد • مموری : 4x16GB Registered DIMMs,2400 MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 800W FS Platinum Power Supply دو عدد

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E5-2690v3 2P 32GBR P440ar 8SFF 2x10Gb 2x800W 803861-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2690v3 دو عدد • مموری : 2x16GB Registered DIMMs, 2133MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 800W FS Platinum Power Supply دو عدد

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 E52690v3 2P 32GBR P440ar 8SFF 2x10Gb 2x800W 803860-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Intel® Xeon® E5-2690v3 دو عدد • مموری :2x16GB Registered DIMMs, 2133MHz • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB • پاور ساپلای :HPE 800W FS Platinum Power Supply دو عدد

سرور رک مونت HPE DL380 Gen9 NVMe 6SSD Express Bay CTO Server 810393-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد اسلات پردازنده : 2 عدد
 • تعداد اسلات مموری : 24 عدد
 • تعداد یونیت اشغالی بعد نصب در رک : 2 یونیت
 • تعداد پاور قابل پشتیبانی : 2 عدد
 • تعداد درایو های قابل پشتیانی :4 تا 12درایو LFF   و یا 8 تا 24درایو SFF در جلو
 • امکان استفاده از 2 درایو SFF در پشت سرور
 • امکان استفاده از 3 درایو LFF در پشت سرور