سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 3104 8GB-R S100i 4LFF NHP SATA 350W P03684-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3104 (6Core, 1.7 GHz, 85W) • مموری : 8GB RDIMM DDR4 2666 MT/s(1x 8 GB) • استوریج : 4LFF HDD Bays (Non Hot Plug) • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports • پاور ساپلای : 1*350W ATX Power Supply

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 3204 16GB-R S100i 4LFF-NHP 550W P21438-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3204 (6Core, 1.9 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM DDR4 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 4LFF HDD Bays (Non Hot Plug) • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports • پاور ساپلای : 1*350W ATX Power Supply

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 3204 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W P10811-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3204 (6Core, 1.9 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM DDR4 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 4LFF HDD Bays (Non Hot Plug) • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports • پاور ساپلای : 1*350W ATX Power Supply

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 3204 8GB-R S100i 4LFF-NHP 350W P10806-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3204 (6Core, 1.9 GHz, 85W) • مموری : 8GB RDIMM DDR4 2933 MT/s(1x 8 GB) • استوریج : 4LFF HDD Bays (Non Hot Plug) • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports • پاور ساپلای : 1*350W ATX Power Supply

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 3206R 16GB-R S100i 4LFF 550W P21439-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3206R(8-Core, 1.9 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM DDR4 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 4LFF HDD Bays (Non Hot Plug) • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports • پاور ساپلای : 1*550W ATX Power Supply

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 4108 16GB-R S100i 4LFF Hot Plug 550W P03686-B21

640,000,000 تومان
•پردازنده : 4108 (8-Core, 1.8 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM DDR4 2666 MT/s (1x 16 GB) • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :Embedded SW RAID with 10 SATA ports • پاور ساپلای : (1) 550W ATX Power Supply

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 4208 16GB-R S100i 8SFF 800W P21440-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 4208 (8Core, 2.1 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM DDR4 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports • پاور ساپلای : (1) 800W RPS

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 4208 1P 16GB-R S100i 4LFF 550W P10812-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 4208 (8Core, 2.1 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM DDR4 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 4LFF HDD Bays (Non Hot Plug) • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports • پاور ساپلای : 1*550W ATX Power Supplya

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 4210 16GB-R P408i-p 8SFF 800W P10813-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 4210 (10-Core, 2.2 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM DDR4 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller • پاور ساپلای : (1) 800W RPS

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 4210R 16GB-R P408i-p 8SFF 800W P21449-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 4210R (10-Core, 2.4 GHz, 100W) • مموری : 16GB RDIMM DDR4 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller • پاور ساپلای : (1) 800W RPS

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 4LFF Non Hot Plug Configure-to-order Server 872305-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Not included as standard • مموری : 6DIMM slots for RDIMM DDR4 Memory • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports

سرور ایستاده HPE ML110 Gen10 8SFF Hot Plug 4110 16GB S100i SATA 2x1GB NIC 800W P03687-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 4110 (8-Core, 2.1 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM DDR4 2666 MT/s (1x 16 GB) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :Embedded SW RAID with 10 SATA ports • پاور ساپلای : (1) 800W RPS

قیمت سرور HPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF Configure-to-order Server 872307-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Not included as standard • مموری :6DIMM slots for RDIMM DDR4 Memory • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر :Embedded SW RAID with 10 SATA ports

قیمت سرور HPE ProLiant ML110 Gen10 8SFF Configure-to-order Server 872309-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Not included as standard • مموری : 6DIMM slots for RDIMM DDR4 Memory • استوریج : 8SSF • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports

قیمت سرورHPE ProLiant ML110 Gen10 4LFF Configure-to-order Server 872307-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : Not included as standard • مموری : 6DIMM slots for RDIMM DDR4 Memory • استوریج : 4LFF • استوریج کنترلر : Embedded SW RAID with 10 SATA ports