سرو ایستاده HPE ML350 Gen10 4208 16G 8SFF P408i-a 800W Base Tower P22094-B21

720,000,000 تومان
•پردازنده : 4208 (8Core, 2.1 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM SR 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج :4LFF • استوریج کنترلر :P408i-a •پاور ساپلای :1x 800W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 3204 16G 4LFF S100i 500W Entry Tower P11049-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3204 (6Core, 1.9 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM SR 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج :4LFF • استوریج کنترلر :Embedded 14-Port S100i •پاور ساپلای :1x 500W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 3204 8G 4LFF NHP S100i 500W Sub-Entry Tower P11048-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3204 (6Core, 1.9 GHz, 85W) • مموری : 8GB RDIMM SR 2933 MT/s(1x 8 GB) • استوریج :4LFF • استوریج کنترلر :Embedded 14-Port S100i •پاور ساپلای :1x 500W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 3206R 16G 4LFF S100i 500W Entry Tower P21786-B21

برای قیمت تماس بگیرید
•پردازنده : 3206R (8-Core, 1.9 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM SR 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج :4LFF • استوریج کنترلر :Embedded 14-Port S100i •پاور ساپلای :1x 500W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 4208 16G 4LFF E208i-a 500W Base Tower P11050-B21

720,000,000 تومان
•پردازنده : 4208 (8-Core, 2.1 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM SR 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج :4LFF • استوریج کنترلر :Embedded 14-Port S100i •پاور ساپلای :1x 500W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 4210 16G 8SFF P408i-a 1x800W Base Tower P11051-B21

720,000,000 تومان
•پردازنده : 4210 (10-Core, 2.2 GHz, 85W) • مموری : 16GB RDIMM SR 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :Embedded SW RAID S100i with 14 SATA ports •پاور ساپلای :1x 800W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 4210R 16G 8SFF P408i-a 800W Base Tower P21788-B21

750,000,000 تومان
•پردازنده : 4210R (10-Core, 2.4 GHz, 100W) • مموری : 16GB RDIMM SR 2933 MT/s(1x 16 GB) • استوریج : 8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a •پاور ساپلای :1x 800W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 4214 32G 8SFF P408i-a 1x800W Performance Tower P11052-B21

820,000,000 تومان
•پردازنده : 4214 (12-Core, 2.2 GHz, 85W) • مموری : 32GB RDIMM DR 2933 MT/s(1x 32 GB) • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a •پاور ساپلای :1x 800W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 4214R 32G 8SFF P408i-a 1x800W Performance Tower P21789-B21

850,000,000 تومان
•پردازنده : 4214R (12-Core, 2.4 GHz, 100W) • مموری : 32GB RDIMM DR 2933 MT/s(1x 32 GB) • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a •پاور ساپلای :1x 800W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 5218 32G 8SFF P408i-a 2x800W High Performance Tower P11053-B21

120,000,000 تومان
•پردازنده : 5218 (16-Core, 2.3 GHz, 125W) • مموری : 32GB RDIMM DR 2933 MT/s(1x 32 GB) • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a •پاور ساپلای :1x 800W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 5218R 32G 8SFF P408i-a 2x800W High Performance Tower P25008-B21

120,000,000 تومان
•پردازنده : 5218R (20-Core, 2.1 GHz, 125W) • مموری : 32GB RDIMM DR 2933 MT/s(1x 32 GB) • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :P408i-a •پاور ساپلای :2x 800W HPE FlexSlot Power Supply

سرور ایستاده HPE ML350 Gen10 8 SFF CTO Server 877626-B21

600,000,000 تومان
•پردازنده : Not included as standard • مموری : 24-DIMM slots • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :Embedded SW RAID S100i with 14 SATA ports •پاور ساپلای :HPE Flex Slot RPS cage and PDB included