خرید سرور|خرید سرور hp|خرید سرور DL380 G10|قیمت سرور DL380|خرید سرور DL380 G10

معرفی و فروش سرور DL380 Gen10

خرید سرور hp

معرفی سرور DL380 G10 :

سرور DL380 Gen10  یکی از پرفروش ترین و کارامد ترین سرور های رک مونت تولید شده توسط شرکت HPE می باشد . 

این سرور در صورت متصل شدن بر روی رک تعداد دو یونیت از یونیت  های رک ما را اشغال خواهد کرد . 

سرور DL380 Gen10 دارای دو اسلات پردازنده است که میتوانیم این پردازنده ها را از سری پردازنده های Intel® Xeon® Scalable 8100 seriesIntel® Xeon® Scalable 6100 series ، Intel® Xeon® Scalable 5100 series ، Intel® Xeon® Scalable 4100 series ، Intel® Xeon® Scalable 3100 series انتخاب نماییم . 

با انتخاب پردازنده از سری پردازند های قید شده در بالا به ازای هر پردازنده تعداد ۴ تا ۲۸ هسته پردازشی در اختیار خواهیم داشت . که موضوع تاثیر بسزایی بر روی سرعت پردازش اطلاعات ما خواهد داشت .

2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
مدل پردازنده  فرکانش پردازنده تعداد هسته پردازنده  میزان L3 Cache (MB) میزان توان برق مصرفی نوع مموری قابل پشتیبانی میزان مموری قابل پشتیبانی
Platinum 8280M Processor 2.7GHz 28 38.5 205W 2933MT/s 2TB
Platinum 8280L Processor 2.7GHz 28 38.5 205W 2933MT/s 4.5TB
Platinum 8280 Processor 2.7GHz 28 38.5 205W 2933MT/s 1TB
Platinum 8276M Processor 2.2GHz 28 38.5 165W 2933MT/s 2TB
Platinum 8276L Processor 2.2GHz 28 38.5 165W 2933MT/s 4.5TB
Platinum 8276 Processor 2.2GHz 28 38.5 165W 2933MT/s 1TB
Platinum 8270 Processor 2.7GHz 26 35.75 205W 2933MT/s 1TB
Platinum 8268 Processor 2.9GHz 24 35.75 205W 2933MT/s 1TB
Platinum 8260Y Processor 2.4/2.5/2.7GHz 24/20/16 35.75 165W 2933MT/s 1TB
Platinum 8260M Processor 2.4GHz 24 35.75 165W 2933MT/s 2TB
Platinum 8260L Processor 2.4GHz 24 35.75 165W 2933MT/s 4.5TB
Platinum 8260 Processor 2.4GHz 24 35.75 165W 2933MT/s 1TB
Platinum 8256 Processor 3.8 GHz 4 16.5 105W 2933MT/s 1TB
Platinum 8253 Processor 2.2GHz 16 22 125W 2933MT/s 1TB

 

1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
مدل پردازنده  فرکانش پردازنده تعداد هسته پردازنده  میزان L3 Cache (MB) میزان توان برق مصرفی نوع مموری قابل پشتیبانی میزان مموری قابل پشتیبانی
Platinum 8180M Processor 2.5GHz 28 38.5 205W 2666MT/s 1.5TB
Platinum 8180 Processor 2.5GHz 28 38.5 205W 2666MT/s 768GB
Platinum 8176 Processor 2.1GHz 28 38.5 165W 2666MT/s 768GB
Platinum 8170 Processor 2.1GHz 26 35.75 165W 2666MT/s 768GB
Platinum 8168 Processor 2.7GHz 24 33 205W 2666MT/s 768GB
Platinum 8165 Processor 2.3GHz 24 33 205W 2666MT/s 768GB
Platinum 8164 Processor 2.0GHz 26 35.75 150W 2666MT/s 768GB
Platinum 8160 Processor 2.1GHz 24 33 150W 2666MT/s 768GB
Platinum 8158 Processor 3.0GHz 12 24.75 150W 2666MT/s 768GB
Platinum 8156 Processor 3.6GHz 4 16.5 105W 2666MT/s 768GB
Platinum 8153 Processor 2.0GHz 16 22 125W 2666MT/s 768GB

 

2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
مدل پردازنده  فرکانش پردازنده تعداد هسته پردازنده  میزان L3 Cache (MB) میزان توان برق مصرفی نوع مموری قابل پشتیبانی میزان مموری قابل پشتیبانی
Gold 6262V Processor 1.9GHz 24 33 135W 2933MT/s 1TB
Gold 6258R Processor 2.7GHz 28 38.5 205W 2933MT/s 1TB
Gold 6256 Processor 3.6GHz 12 33 205W 2933MT/s 1TB
Gold 6254 Processor 3.1GHz 18 24.75 200W 2933MT/s 1TB
Gold 6252N Processor 2.3GHz 24 35.75 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6252 Processor 2.1GHz 24 35.75 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6250L Processor 3.9GHz 8 35.75 185W 2933MT/s 4.5TB
Gold 6250 Processor 3.9GHz 8 35.75 185W 2933MT/s 1TB
Gold 6248R Processor 3.0GHz 24 35.75 205W 2933MT/s 1TB
Gold 6248 Processor 2.5GHz 20 27.5 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6246R Processor 3.4GHz 16 35.75 205W 2933MT/s 1TB
Gold 6246 Processor 3.3GHz 12 24.75 165W 2933MT/s 1TB
Gold 6244 Processor 3.6GHz 8 24.75 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6242R Processor 3.1GHz 20 35.75 205W 2933MT/s 1TB
Gold 6242 Processor 2.8GHz 16 22 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6240Y Processor 2.6/2.8/3.1GHz 18/14/8 24.75 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6240M Processor 2.6GHz 18 24.75 150W 2933MT/s 2TB
Gold 6240L Processor 2.6GHz 18 24.75 150W 2933MT/s 4.5TB
Gold 6240R Processor 2.4GHz 24 35.75 165W 2933MT/s 1TB
Gold 6240 Processor 2.6GHz 18 24.75 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6238R Processor 2.2GHz 28 38.5 165W 2933MT/s 1TB
Gold 6238M Processor 2.1GHz 22 30.25 140W 2933MT/s 2TB
Gold 6238L Processor 2.1GHz 22 30.25 140W 2933MT/s 4.5TB
Gold 6238 Processor 2.1GHz 22 30.25 140W 2933MT/s 1TB
Gold 6234 Processor 3.3GHz 8 24.75 130W 2933MT/s 1TB
Gold 6230R Processor 2.1GHz 26 35.75 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6230N Processor 2.3GHz 20 27.5 125W 2933MT/s 1TB
Gold 6230 Processor 2.1GHz 20 27.5 125W 2933MT/s 1TB
Gold 6226R Processor 2.9GHz 16 22 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6226 Processor 2.7GHz 12 19.25 125W 2933MT/s 1TB
Gold 6222V Processor 1.8GHz 20 27.5 115W 2933MT/s 1TB
Gold 6212U Processor 2.4GHz 24 35.75 165W 2933MT/s 1TB
Gold 6210U Processor 2.5GHz 20 27.5 150W 2933MT/s 1TB
Gold 6209U Processor 2.1GHz 20 27.5 125W 2933MT/s 1TB
Gold 6208U Processor 2.9GHz 16 22 150W 2933MT/s 1TB
Gold 5222 Processor 3.8GHz 4 16.5 105W 2933MT/s 1TB
Gold 5220S Processor 2.7GHz 18 24.75 125W 2666MT/s 1TB
Gold 5220R Processor 2.2GHz 24 35.75 150W 2666MT/s 1TB
Gold 5220 Processor 2.2GHz 18 24.75 125W 2666MT/s 1TB
Gold 5218R Processor 2.1GHz 20 27.5 125W 2666MT/s 1TB
Gold 5218N Processor 2.3GHz 16 22 110W 2666MT/s 1TB
Gold 5218B Processor  2.3GHz 16 22 125W 2666MT/s 1TB
Gold 5218 Processor 2.3GHz 16 22 125W 2666MT/s 1TB
Gold 5217 Processor 3.0GHz 8 11 115W 2666MT/s 1TB
Gold 5215M Processor 2.5GHz 10 13.75 85W 2666MT/s 2TB
Gold 5215L Processor 2.5GHz 10 13.75 85W 2666MT/s 4.5TB
Gold 5215 Processor 2.5GHz 10 13.75 85W 2666MT/s 1TB

 

1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
مدل پردازنده  فرکانش پردازنده تعداد هسته پردازنده  میزان L3 Cache (MB) میزان توان برق مصرفی نوع مموری قابل پشتیبانی میزان مموری قابل پشتیبانی
Gold 6154 Processor 3.0GHz 18 24.75 200W 2666MT/s 768GB
Gold 6152 Processor 2.1GHz 22 30.25 140W 2666MT/s 768GB
Gold 6150 Processor 2.7GHz 18 24.75 165W 2666MT/s 768GB
Gold 6148 Processor 2.4GHz 20 27.5 150W 2666MT/s 768GB
Gold 6146 Processor 3.2GHz 12 24.75 165W 2666MT/s 768GB
Gold 6144 Processor 3.5GHz 8 24.75 150W 2666MT/s 768GB
Gold 6143 Processor 2.8GHz 16 22 205W 2666MT/s 768GB
Gold 6142 Processor 2.6GHz 16 22 150W 2666MT/s 768GB
Gold 6140 Processor 2.3GHz 18 24.75 140W 2666MT/s 768GB
Gold 6138 Processor 2.0GHz 20 27.5 125W 2666MT/s 768GB
Gold 6137 Processor 3.9GHz 8 24.75 205W 2666MT/s 768GB
Gold 6136 Processor 3.0GHz 12 24.75 150W 2666MT/s 768GB
Gold 6134M Processor 3.2GHz 8 24.75 130W 2666MT/s 1.5TB
Gold 6134 Processor 3.2GHz 8 24.75 130W 2666MT/s 768GB
Gold 6132 Processor 2.6GHz 14 19.25 140W 2666MT/s 768GB
Gold 6130 Processor 2.1GHz 16 22 125W 2666MT/s 768GB
Gold 6128 Processor 3.4GHz 6 19.25 115W 2666MT/s 768GB
Gold 6126 Processor 2.6GHz 12 19.25 125W 2666MT/s 768GB
Gold 5122 Processor 3.6GHz 4 16.5 105W 2666MT/s 768GB
Gold 5120 Processor 2.2GHz 14 19.25 105W 2400MT/s 768GB
Gold 5118 Processor 2.3GHz 12 16.5 105W 2400MT/s 768GB
Gold 5117 processor 2.0GHz 14 19.25 105W 2400MT/s 768GB
Gold 5115 Processor 2.4GHz 10 13.75 85W 2400MT/s 768GB

 

2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
مدل پردازنده  فرکانش پردازنده تعداد هسته پردازنده  میزان L3 Cache (MB) میزان توان برق مصرفی نوع مموری قابل پشتیبانی میزان مموری قابل پشتیبانی
Silver 4216 Processor 2.1GHz 16 22 100W 2400MT/s 1TB
Silver 4215R Processor 3.2GHz 8 11 130W 2400MT/s 1TB
Silver 4215 Processor 2.5GHz 8 11 85W 2400MT/s 1TB
Silver 4214R Processor 2.4GHz 12 16.5 100W 2400MT/s 1TB
Silver 4214Y Processor 2.2/2.3/2.4GHz 12/10/2008 16.5 85W 2400MT/s 1TB
Silver 4214 Processor 2.2GHz 12 16.5 85W 2400MT/s 1TB
Silver 4210R Processor 2.4GHz 10 13.75 100W 2400MT/s 1TB
Silver 4210 Processor 2.2GHz 10 13.75 85W 2400MT/s 1TB
Silver 4208 Processor 2.1GHz 8 11 85W 2400MT/s 1TB

 

1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
مدل پردازنده  فرکانش پردازنده تعداد هسته پردازنده  میزان L3 Cache (MB) میزان توان برق مصرفی نوع مموری قابل پشتیبانی میزان مموری قابل پشتیبانی
Silver 4116 Processor 2.1GHz 12 16.50 MB 85W 2400MT/s 768GB
Silver 4114 Processor 2.2GHz 10 13.75 MB 85W 2400MT/s 768GB
Silver 4112 Processor 2.6GHz 4 8.25 MB 85W 2400MT/s 768GB
Silver 4110 Processor 2.1GHz 8 11.00 MB 85W 2400MT/s 768GB
Silver 4108 Processor 1.8GHz 8 11.00 MB 85W 2400MT/s 768GB

 

2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
مدل پردازنده  فرکانش پردازنده تعداد هسته پردازنده  میزان L3 Cache (MB) میزان توان برق مصرفی نوع مموری قابل پشتیبانی میزان مموری قابل پشتیبانی
Bronze 3206R Processor 1.9GHz 8 11 85W 2133MT/s 1TB
Bronze 3204 Processor 1.9GHz 6 8.25 85W 2133MT/s 1TB

 

1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family
مدل پردازنده  فرکانش پردازنده تعداد هسته پردازنده  میزان L3 Cache (MB) میزان توان برق مصرفی نوع مموری قابل پشتیبانی میزان مموری قابل پشتیبانی
Bronze 3106 Processor 1.7GHz 8 11.00 MB 85W 2133 768GB
Bronze 3104 Processor 1.7GHz 6 8.25 MB 85W 2133 768GB

بر روی سرور DL380 Gen10 به ازای هر پردازنده ۱۲ اسلات مموری قرار داده شده است . که میتوانیم این اسلات ها را به مموری های 128GB پر کنیم . با قرار دادن مموری های 128GB بر روی اسلات های سرور میتوانیم به حداکثر میزان مموری که میتوان بر روی این سرور قرار داد برسیم که این مقدار 3TB است . 

مموری هایی که میتوانیم بر روی این سرور قرار دهیم از مموری های نوع DDR4 SmartMemory هستند که بر روی این مموری ها از بروز ترین تکنولوژی ها برای محافظت از اطلاعات استفاده شده است .

نوع مموری های قابل استفاده بر روی سرور HPE DDR4 SmartMemory,Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM)
تعداد اسلات مموری بر روی سرور  24,12DIMM slots per processor, 6 channels per processor, 2 DIMMs per channel
حداکثر مموری قابل استفاده بر روی سرور در صورت استفاده از مموری های  (LRDIMM) 3.0TB 24x128GB LRDIMM@2933MT/s
حداکثر مموری قابل استفاده بر روی سرور در صورت استفاده از مموری های  (RDIMM) 1.54TB 24x64GB RDIMM@2933MT/s
حداکثر مموری قابل استفاده بر روی سرور در صورت استفاده از مموری های   (Intel Optane Persistent Memory for HPE) 6.0TB 12X512GB Memory Modules@2666MT/s
حداکثر مموری قابل استفاده بر روی سرور در صورت استفاده از مموری های   (HPE NVDIMMs) 192GB 12x16GB NVDIMM@2666MT/s

سرور DL380 Gen10 از ۸ اکسپنشن اسلات بر خوردار میباشد . که میتوان از این اسلات ها برای قرار دادن کارت های مختلف بر روی سرور استفاده کنیم .

سرور DL380 Gen10 قابلیت در بر گرفتم تعداد ۸ و یا ۱۲ درایو LFF و یا ۸ ، ۱۰ ، ۱۶ ، ۱۸ و یا ۲۴ درایو SFF را داراست . این درایو ها در قسمت جلویی سرور نصب میشوند . در صورتی که در جلو سرور فضای لازم برای اضافه کردن درایو را نداشته باشیم میتوانیم ۶ درایو SFF و یا ۳ درایو LFF  در قسمت پشتی سرور قرار دهیم . همچنین علاوه بر درایو های معمولی درصورتی که از تمامی قسمت های جلویی و پشتی سرور استفاده کرده باشیم ، میتوانیم تعداد ۲۰ درایو NVMe بر روی سرور استفاده نماییم . 

این درایو ها میتوانند اینترفیس های SAS ویا SATAداشته باشند .

بر روی سرور DL380 Gen10 یک رید کنترلر نرم افزاری به مدل HPE Smart Array S100i قرار داده شده است . که البته بهتر از به جای استفاده از این رید کنترلر از رید کنترلر های سخت افزار همانند HPE Smart Array P408i ، HPE Smart Array P816i و یا HPE Smart Array E208i استفاده کرد که امنیت اطلاعات ذخیره شده بر روی سرورمان به اندازه کافی تامین شود .

نوع درایو استفاده شده حداکثر ظرفیت قابل دست یابی روش دست یابی به ظرفیت مورد نظر
Hot Plug SFF SAS HDD 72.0TB 24+6x2.4TB (with optional rear SFF drive cage)
Hot Plug SFF SATA HDD 60.0TB 24+6x2TB (with optional SFF drive cage)
Hot Plug LFF SAS HDD 311.68TB 12+4+3x16TB+2x3.84TB (with optional mid -tray and rear LFF drive cage, plus 2 SFF SSD rear)
Hot Plug LFF SATA HDD 311.68TB 12+4+3x16TB+2x3.84TB (with optional mid -tray and rear LFF drive cage, plus 2 SFF SSD rear)
Hot Plug SFF SAS SSD 459TB 24+6x15.3TB (with optional rear SFF drive cage)
Hot Plug SFF SATA SSD 230.4TB 24+6x7.68TB (with optional rear SFF drive cage)
Hot Plug LFF SATA SSD 44.16TB 12+4+3x1.92TB+2x3.84TB (with optional mid -tray and rear LFF drive cage, plus 2 SFF SSD rear)
Hot Plug LFF SAS SSD 44.16TB 12+4+3x1.92TB+2x3.84TB (with optional mid -tray and rear LFF drive cage, plus 2 SFF SSD rear)
Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 307.2TB 20x15.36TB NVMe

 

سرور DL380 Gen10 به صورت OnBoard از یک کارت شبکه ۴ پورت داراست که این کارت شبکه میتواند اطلاعات را با سرعت 1Gb در ثانیه انتقال دهد . التبه بدیهی است که در صورتی که این کارت شبکه نیاز ما را برطرف ننماید ، میتوانیم از کارت شبکه های دیگه با سرعت و تعداد پورت بیشتری بر روی سرور خود استفاده نماییم .

یکی از قابلیت هایی  که شرکت اچ پی جهت آسان تر شدن مدریت و کنترلر سرورهای خود برروی سرور ها تعبیه کرده است ، قابلیت ILO میباشد . سرور DL380 Gen10 از این قابلیت مستثنی نبوده و از قابلیت ILO برخوردار میباشد . که طبیعی است این قابلیت تنها از توانایی های پایه ای ILO  بر خوردار بوده و در صورت نیاز به قابلیت های بیشتر میبایست از لایسنس های مربوطه استفاده نماییم .همچنین علاوه بر ILO میتوانیم با دانلود HPE OneView Standard از قابلیت های جدید شرکت HPE  در جهت مدیریت سرور استفاده نمایید .

اطلاعات فنی سرور HPE DL380 Gen10

Processor family

Intel® Xeon® Scalable 8100 series
Intel® Xeon® Scalable 6100 series
Intel® Xeon® Scalable 5100 series
Intel® Xeon® Scalable 4100 series
Intel® Xeon® Scalable 3100 series

Processor core available

28or 26 or 24 or 22 or 20 or 18 or 16 or 14 or 12 or 10 or 6 or 4

Processor cache

8.25MB L3
11.00MB L3
13.75MB L3
16.50MB L3
19.25MB L3
22.00MB L3
24.75MB L3
27.50MB L3
30.25MB L3
33.00MB L3
35.75MB L3
38.50MB L3

Processor speed

3.6GHz, maximum depending on processor

Maximum memory

3.0TB with 128 GB DDR46

Memory slots

24DIMM slots

Memory type

HPE DDR4 SmartMemory

Drive type

8or 12 LFF SAS/SATA/SSD
8,10, 16, 18 or 24 SFF SAS/SATA/SSD
6SFF rear drive optional or 3 LFF rear drive optional and 2 SFF rear drive optional
20SFF NVMe optional
NVMe support via Express Bay will limit maximum drive capacity

Storage controller

1HPE Smart Array S100i and/or
1HPE Smart Array P408i-a and/or
1HPE Smart Array P816i-a and/or
1HPE Smart Array E208i-a, depending on model

Expansion slots

8,for detail descriptions reference the QuickSpecs

Power supply type

2Flexible Slot power supplies, maximum depending on model

Network controller

HPE 1Gb 331i Ethernet adapter 4-ports per controller and/or optional FlexibleLOM, depending on model

Infrastructure management

HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) standard
HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition, and HPE OneView Advanced optional

خرید سرور اچ پی فروش سرور اچ پی نمایندگی سرور اچ پی

Front View - SFF chassis with optional Universal Media bay with optical and 2 NVME plus 16 NVMe shown

Quick removal access panel (1)

Optional Universal Media bay. 2 USB 2.0 and Display port standard (8 SFF bay or 6 SFF+2NVMe or 8NVMe optional) (2)

Optional Optical drive. Requires Universal Media bay (3)

Optional 2 SFF HDD, requires optional Universal Media bay (4)

Drive Bay 2. NVMe shown (8 SFF, 6SFF+2NVMe or 8 NVMe PCIe SSD optional) (5)

8SFF Drive Cage Bay (6)

Power On/Standby button and system power LED button (7)

Health LED (8)

NIC status (9)

UID button (10)

iLO Front Service Port (11)

USB3.0 (12)

Serial label pull tag (13)

Box3 (14)

Box2 (15)

Box1 (16)

Optional front display port (Via Universal Media Bay) (17)

Optional USB 2.0 (via Universal Media Bay) (18)

\

خرید سرور HP  فروش سرور HP  قیمت سرور HP

Front View - 8LFF chassis with Universal media bay and optional 2SFF and optical drive shown

UID button (1)

Health LED (2)

NIC status (3)

Power On/Standby button and system power LED button (4)

Front display port (5)

iLO Front Service Port (6)

Serial label pull tag (7)

Optional optical drive shown (blank as standard) (8)

Optional 2 SFF Drive bay, 2 NVMe shown (9)

 

خرید سرور HPE فروش سرور HPE قیمت سرور HPE

Internal View 8SFF chassis - with optional 2nd CPU, FlexLOM, Smart array shown

Fan cage shown with 6 standard Hot-plug fans (High Performance temperature fans optional) (1)

2Processors, heatsink showing (2)

Optional HPE Smart Hybrid Capacitor or HPE Smart Storage Battery (4)

DDR4 DIMM slots. Shown fully populated in 24 slots (12 per processor) (5)

MicroSD card slot (Optional Dual Micro-SD option) (6)

Internal USB 3.0 connector (7)

Chassis intrusion detection connector (8)

Optional HPE Smart Array (P408i-a shown)Clear air baffle (9)

(Under) Hot Plug redundant HPE Flexible Slot Power supplies (10)

Connection for second (optional) riser (Requires second CPU) (11)

Embedded 4x1Gbe NIC (if equipped) (12)

Primary PCIe riser, standard (Optional double wide GPU riser) (13)

FlexibleLOM slot (Optional, depending on model selected) (14)

X4 SATA ports (1, 2 and 3) (15)

Clear air baffle (16)

 

فروش سرور HPE خرید سرور HPE قیمت سرور  HPE

Rear View - With optional FlexLOM, Rear drives and Serial port shown.

 

Primary Riser. PCI Slots (Slots 1-3 top to bottom, riser shipped standard, not shown), optional 2SFF rear drives (1)

Secondary Riser. PCI Slots (Slots 4-6top to bottom, not shown, requires second riser card, and second processor). Showing optional 2 SFF rear (2)

Optional serial port (3)

Tertiary Riser (Slots 7-8). Optional rear 2 SFF HDD (supported in 24 SFF or 12 LFF front end) (4)

Power supply Power connection (5)

Power supply Power LED (6)

HPE Flexible Slot Power Supply bay 1 (800W shown) (7)

Power supply Power connection (8)

Power supply Power LED (9)

HPE Flexible Slot Power Supply bay 2 (800W shown) (10)

VGA connector (11)

Embedded 4 x 1GbE Network Adapter (if equipped) (12)

Dedicated iLO management port (13)

USB connectors 3.0 (14)

Unit ID LED (15)

FlexibleLOM ports (4 x 1GbE shown); optional, depending on model (16)

 

 

 

پارت نامبر مموری های قابل استفاده بر روی سرور  HPE Proliant DL380 Gen10

 

HPE DDR4 Memory

Registered DIMMs (RDIMMs)

PN : P00918-B21                               HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

PN : 815097-B21                                HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

PN : P00920-B21                               HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

PN : 815098-B21                                HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

PN : P00922-B21                               HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

PN : 835955-B21                                HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

PN : P00924-B21                               HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

PN : 815100-B21                                HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit

PN : P00930-B21                               HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart Memory Kit

Load Reduced DIMMs (LRDIMMs)

PN : P00926-B21                               HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit

PN : 815101-B21                                HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Load Reduced Smart Memory Kit

PN : P11040-B21                               HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Load Reduced Smart Memory Kit

PN : 815102-B21                                HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2666 CAS-22-19-19 3DS Load Reduced Memory Kit

PN : P00928-B21                               HPE 128GB (1x128GB) Octal Rank x4 DDR4-2933 CAS-24-21-21 Load Reduced 3DS Smart Memory Kit

Intel Optane persistent memory for HPE

PN : 835804-B21                                Intel Optane 128GB persistent memory 100 Series for HPE

PN : 835807-B21                                Intel Optane 256GB persistent memory 100 Series for HPE

PN : 835810-B21                                Intel Optane 512GB persistent memory 100 Series for HPE

HPE NVDIMMs

PN : 845264-B21                                HPE 16GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4-2666 Module Kit

HPE DDR-4 Blank Kit

PN : P07818-B21                               HPE DDR4 DIMM Blank Kit

پارت نامبر درایوهای ذخیره سازی قابل استفاده بر روی سرور  HPE Proliant DL380 Gen10

 

HPE Hard Disk Drives

Enterprise - 12G SAS - SFF Drives

PN : 881457-B21                                HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 872481-B21                                HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 872479-B21                                HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

PN : 870759-B21                                HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

PN : 870757-B21                                HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

PN : 872477-B21                                HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

PN : 870753-B21                                HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

PN : 872475-B21                                HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Midline - 12G SAS - SFF Drives

PN : 765466-B21                                HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD

PN : 832514-B21                                HPE 1TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Midline - 6G SATA - SFF Drives

PN : 765455-B21                                HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 655710-B21                                HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Enterprise - 12G SAS - LFF Drives

PN : P04695-B21                               HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

PN : P04693-B21                               HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Midline - 12G SAS - LFF Drives

PN : P23863-B21                               HPE 16TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD

PN : P09153-B21                               HPE 14TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 881779-B21                                HPE 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 857644-B21                                HPE 10TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 819201-B21                                HPE 8TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 861754-B21                                HPE 6TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD

PN : 872487-B21                                HPE 4TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

PN : 872485-B21                                HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

Midline - 6G SATA - LFF Drives

PN : P23857-B21                               HPE 16TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e ISE HDD

PN : P09163-B21                               HPE 14TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 881785-B21                                HPE 12TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 857648-B21                                HPE 10TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 819203-B21                                HPE 8TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e Digitally Signed Firmware HDD

PN : 861750-B21                                HPE 6TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty 512e HDD

PN : 872491-B21                                HPE 4TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

PN : 872489-B21                                HPE 2TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD

PN : 861691-B21                                HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) SC 1yr Wty HDD

SSD Selection

Read Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

PN : P19911-B21                               HPE 15.36TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

PN : P21147-B21                               HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

PN : P19909-B21                               HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

PN : P21145-B21                               HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

PN : P04523-B21                               HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD

PN : P19907-B21                               HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

PN : P21143-B21                               HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

PN : P04521-B21                               HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD

PN : P19905-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

PN : P21141-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

PN : P04519-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD

PN : P19903-B21                               HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM1643a SSD

PN : P21139-B21                               HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC SS540 SSD

PN : P04517-B21                               HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC PM5 SSD

Read Intensive - 12G SAS - SFF - SC Value SAS Digitally Signed Firmware SSD

PN : P10446-B21                               HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD

PN : P10444-B21                               HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD

PN : P10442-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD

PN : P10440-B21                               HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS RM5 SSD

Write Intensive - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

PN : P21129-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540 SSD

PN : P09102-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P04545-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD

PN : P21127-B21                               HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540 SSD

PN : P09100-B21                               HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P04543-B21                               HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD

PN : P21125-B21                               HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF SC SS540 SSD

PN : P09098-B21                               HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P04541-B21                               HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF SC PM5 SSD

Mixed Use - 12G SAS - SFF - Solid State Drives

PN : P21137-B21                               HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD

PN : P19919-B21                               HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD

PN : P04539-B21                               HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM5 SSD

PN : P09096-B21                               HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P21135-B21                               HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD

PN : P19917-B21                               HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD

PN : P09094-B21                               HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P04537-B21                               HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM5 SSD

PN : P21133-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD

PN : P19915-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD

PN : P09092-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P04533-B21                               HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM5 SSD

PN : P21131-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC SS540 SSD

PN : P19913-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM1645a SSD

PN : P09090-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P04527-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC PM5 SSD

PN : P04525-B21                               HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

Mixed Use - 12G SAS - SFF - SC Value SAS Digitally Signed Firmware SSD

HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS RM5 SSD

PN : P10460-B21

HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS RM5 SSD

PN : P10454-B21

HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS RM5 SSD

PN : P10448-B21

Read Intensive - 6G SATA - SFF - Solid State Drives

HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

PN : P19945-B21

HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor

PN : P18430-B21

PN : P19943-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

PN : P18428-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

PN : P04570-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

PN : P05946-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

PN : P06200-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD

PN : P19941-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

PN : P18426-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

PN : P04566-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

PN : P05938-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

PN : P06198-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD

PN : P19939-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

PN : P04564-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

PN : P04476-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P18424-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

PN : P05932-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

PN : P06196-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD

PN : P19937-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

PN : P04560-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

PN : P18422-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

PN : P05928-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

PN : P06194-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC SE4011 SSD

PN : P19935-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC 5300P SSD

PN : P04556-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC PM883 SSD

PN : P18420-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

PN : P05924-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC S4510 SSD

Mixed Use - 6G SATA - SFF - Solid State Drives

PN : P19953-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD

PN : P21517-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD

PN : P18438-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

PN : P05994-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD

PN : P13664-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF RW SE5031 SSD

PN : P19951-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD

PN : P18436-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

PN : P09722-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD

PN : P05986-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD

PN : P13662-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF SC SE5031 SSD

PN : P19949-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD

PN : P18434-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

PN : P09716-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD

PN : P05980-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD

PN : P13660-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SE5031 SSD

PN : P19947-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC 5300M SSD

PN : P07922-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P18432-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Multi Vendor SSD

PN : P09712-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SM883 SSD

PN : P05976-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC S4610 SSD

PN : P13658-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC SE5031 SSD

Very Read Optimized - QLC-NAND SATA - SFF - Solid State Drives

PN : P23493-B21                               HPE 7.68TB SATA 6G Very Read Optimized SFF SC 5210 SSD

PN : P23489-B21                               HPE 3.84TB SATA 6G Very Read Optimized SFF SC 5210 SSD

PN : P23487-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Very Read Optimized SFF SC 5210 SSD

Mixed Use - 12G SAS - LFF -Solid State Drives

PN : P04529-B21                               HPE 800GB SAS 12G Mixed Use LFF SCC PM5 SSD

Mixed Use - 12G SAS - LFF - SC Value SAS Digitally Signed Firmware SSD

PN : P10456-B21                               HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use LFF SCC Value SAS RM5 SSD

Read Intensive - 6G SATA - LFF - Solid State Drives

PN : P09687-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive LFF SCC PM883 SSD

Mixed Use - 6G SATA - LFF - Solid State Drives

PN : P09724-B21                               HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use LFF SCC SM883 SSD

PN : P09718-B21                               HPE 960GB SATA 6G Mixed Use LFF SCC SM883 SSD

PN : P19978-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF SCC 5300M SSD

PN : P07924-B21                               HPE 480GB SATA 6G Mixed Use LFF (3.5in) SCC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

Read Intensive - 6G SATA - M.2 - Solid State Media (2280 type)

PN : P19892-B21                               HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 5300P SSD

PN : P19890-B21                               HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 5300P SSD

PN : P19888-B21                               HPE 240GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 5300B SSD

Internal Dual M.2 Kit

PN : 878783-B21                                HPE Universal SATA 6G AIC HHHL M.2 SSD Enablement Kit

Dual Read Intensive - 6G SATA - UFF SCM M.2 - Solid State Drives

PN : P19896-B21                               HPE Dual 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 to SFF SCM 5300P SSD Kit

PN : P19894-B21                               HPE Dual 240GB SATA 6G Read Intensive M.2 to SFF SCM 5300B SSD Kit

Dual Mixed Use - 6G SATA - UFF SCM M.2 - Solid State Drives

Read Intensive - NVMe - SFF - Solid State Drives

PN : P22282-B21                               HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

PN : P20145-B21                               HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN : P07198-B21                               HPE 15.36TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF SCN U.2 CM5 SSD

PN : P19821-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PE8010 SSD

PN : P20021-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CM6 SSD

PN : P22280-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

PN : P20143-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN : P13682-B21                               HPE 7.68TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.2 PE6011 SSD

PN : P07196-B21                               HPE 7.68TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P13697-B21                               HPE 4TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF SCN U.2 P4510 SSD

PN : P19817-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PE8010 SSD

PN : P20019-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CM6 SSD

PN : P22278-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

PN : P20141-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN : P13680-B21                               HPE 3.84TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.2 PE6011 SSD

PN : P10212-B21                               HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P07194-B21                               HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P10216-B21                               HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P13695-B21                               HPE 2TB NVMe Gen3 High Performance Read Intensive SFF SCN U.2 P4510 SSD

PN : P19813-B21                               HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PE8010 SSD

PN : P20017-B21                               HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CM6 SSD

PN : P22276-B21                               HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

PN : P20139-B21                               HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN : P13678-B21                               HPE 1.92TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.2 PE6011 SSD

PN : P10214-B21                               HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P10210-B21                               HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P07192-B21                               HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P19809-B21                               HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PE8010 SSD

PN : P20015-B21                               HPE 960GB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CM6 SSD

PN : P22331-B21                               HPE 960GB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SCN U.3 PM1733 SSD

PN : P25944-B21                               HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN :P13676-B21                                 HPE 960GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN U.2 PE6011 SSD

PN : P10208-B21                               HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

PN : P07190-B21                               HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD

Write Intensive - NVMe - SFF - Solid State Drives

PN : P06952-B21                               HPE 750GB NVMe Gen3 High Performance Low Latency Write Intensive SFF SCN U.2 P4800X SSD

PN : 878014-B21                                HPE 375GB NVMe Gen3 High Performance Low Latency Write Intensive SFF SCN U.2 P4800X SSD

Mixed Use - NVMe - SFF - Solid State Drives

PN : P22274-B21                               HPE 12.8TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

PN : P20209-B21                               HPE 12.8TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN : P19837-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PE8030 SSD

PN : P20100-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CM6 SSD

PN : P20207-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN : P22272-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

PN : P13674-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.2 PE6031 SSD

PN : P07185-B21                               HPE 6.4TB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD     

PN : P13703-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P4610 SSD

PN : P19833-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SC U.3 PE8030 SSD

PN : P20098-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CM6 SSD

PN : P20205-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN : P22270-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

PN : P13701-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P4610 SSD

PN : P19829-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PE8030 SSD

PN : P20096-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CM6 SSD

PN : P20203-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN : P22268-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

PN : P13699-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen3 High Performance Mixed Use SFF SCN U.2 P4610 SSD

PN : P19825-B21                               HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PE8030 SSD

PN : P20094-B21                               HPE 800GB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CM6 SSD

PN : P25953-B21                               HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF SCN U.3 CD6 SSD

PN : P22329-B21                               HPE 800GB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF SCN U.3 PM1735 SSD

PN : P07179-B21                               HPE 800GB NVMe x4 Lanes Mixed Use SFF (2.5in) SCN 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD    

HPE NVMe x8 Lanes Mixed Use HHHL

PN : P26938-B21                               HPE 6.4TB NVMe Gen4 x8 High Performance Mixed Use AIC HHHL PM1735 SSD

PN : P10268-B21                               HPE 6.4TB NVMe x8 Lanes Mixed Use HHHL 3yr Wty Digitally Signed Firmware Card

PN : P26936-B21                               HPE 3.2TB NVMe Gen4 x8 High Performance Mixed Use AIC HHHL PM1735 SSD

PN : P10266-B21                               HPE 3.2TB NVMe x8 Lanes Mixed Use HHHL 3yr Wty Digitally Signed Firmware Card

PN : P26934-B21                               HPE 1.6TB NVMe Gen4 x8 High Performance Mixed Use AIC HHHL PM1735 SSD

PN : P10264-B21                               HPE 1.6TB NVMe x8 Lanes Mixed Use HHHL 3yr Wty Digitally Signed Firmware Card

پارت نامبر کارت شبکه های قابل استفاده بر روی سرور  HPE Proliant DL380 Gen10

 

1Gigabit Ethernet adapters

PN : 647594-B21                                HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T BCM5719 Adapter

PN : 615732-B21                                HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T BCM5720 Adapter

PN : 652497-B21                                HPE Ethernet 1Gb 2-port BASE-T I350-T2V2 Adapter

PN : 811546-B21                                HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4V2 Adapter

10Gigabit Ethernet adapters

PN : 867707-B21                                HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T QL41401-A2G Adapter

PN : P08446-B21                               HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ QL41401-A2G Adapter

PN : 656596-B21                                HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T 57810S Adapter

PN : 652503-B21                                HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ 57810S Adapter

PN : 813661-B21                                HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter

PN : P08421-B21                               HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ BCM57414 Adapter

PN : P11338-B21                               HPE Ethernet 10Gb 2-port 548SFP+ Adapter

PN : 727055-B21                                HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adapter

PN : 817738-B21                                HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T X550-AT2 Adapter

25Gigabit Ethernet adapters

PN : 867328-B21                                HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 QL41401-A2G Adapter

PN : 817718-B21                                HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 BCM57414 Adapter

PN : 817753-B21                                HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 MCX4121A-ACUT Adapter

100 Gigabit Ethernet Adapters

PN : 874253-B21                                HPE Ethernet 100Gb 1-port QSFP28 MCX515A-CCAT Adapter

FlexibleLOM adapters

PN : P26969-B21                               Pensando Distributed Services Platform for HPE iLO Sideband Management Adaptive LOM Module

PN : 665240-B21                                HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter

PN : 629135-B22                                HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T BCM5719 Adapter

PN : 700759-B21                                HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-T 57810S Adapter

PN : 700751-B21                                HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S Adapter

PN : 817721-B21                                HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57416 Adapter

PN : 764302-B21                                HPE FlexFabric 10Gb 4-port FLR-T 57840S Adapter

PN : P08440-B21                               HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ BCM57414 Adapter

PN : 817709-B21                                HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 BCM57414 Adapter

PN : 817749-B21                                HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 MCX4121A-ACFT Adapter

PN : 727054-B21                                HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-SFP+ X710-DA2 Adapter

PN : 817745-B21                                HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T X550-AT2 Adapter

PN : 867334-B21                                HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 QL41401-A2G Converged Network Adapter

پارت نامبر پاورساپلای های قابل استفاده بر روی سرور  HPE Proliant DL380 Gen10

HPE Power Supplies

PN : 865408-B21                                HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

PN : 865438-B21                                HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

PN : 865414-B21                                HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

PN : 865434-B21                                HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

PN : 865428-B21                                HPE 800W Flex Slot Universal Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

PN : 830272-B21                                HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، معرفی و فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE|فروش سرور اچپی |فروش سرورHP|فروش سرور HPE| فروش سرور DL380|خرید سرور اچپی |خرید سرورHP|خرید سرور HPE| خرید سرور DL380|فروش سرور کارکرده|فروش سرور رک مونت|فروش انلاین سرور |اطلاعات فنی سرور اچ پی|تعمیر سرور DL380| نصب و راه اندازی سروررک مونت

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، معرفی و فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE|فروش سرور اچپی |فروش سرورHP|فروش سرور HPE| فروش سرور DL380|خرید سرور اچپی |خرید سرورHP|خرید سرور HPE| خرید سرور DL380|فروش سرور کارکرده|فروش سرور رک مونت|فروش انلاین سرور |اطلاعات فنی سرور اچ پی|تعمیر سرور DL380| نصب و راه اندازی سروررک مونت

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، معرفی و فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE|فروش سرور اچپی |فروش سرورHP|فروش سرور HPE| فروش سرور DL380|خرید سرور اچپی |خرید سرورHP|خرید سرور HPE| خرید سرور DL380|فروش سرور کارکرده|فروش سرور رک مونت|فروش انلاین سرور |اطلاعات فنی سرور اچ پی|تعمیر سرور DL380| نصب و راه اندازی سروررک مونت

شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ ، معرفی و فروش انواع سرورها و استوریج های شرکت HPE|فروش سرور اچپی |فروش سرورHP|فروش سرور HPE| فروش سرور DL380|خرید سرور اچپی |خرید سرورHP|خرید سرور HPE| خرید سرور DL380|فروش سرور کارکرده|فروش سرور رک مونت|فروش انلاین سرور |اطلاعات فنی سرور اچ پی|تعمیر سرور DL380| نصب و راه اندازی سروررک مونت