نمایش 487–504 از 693 نتیجه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0129 1.2TB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Standard Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 1.2 نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST1200MM0139 1.2TB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Secure SED Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 1.2 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST1800MM0129 1.8TB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Standard Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 1.8 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST1800MM0149 1.8TB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Secure FIPS

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 1.8 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST600MM0009 600GB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Standard Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 600 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST600MM0039 600GB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Secure SED Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 600 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST600MM0099 600GB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Standard Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 600 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST600MM0109 600GB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Secure SED Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 600 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو :2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST600MM0208 600GB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Standard Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 600 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate Exos 10E2400 ST600MM0218 600GB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Secure SED Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 600 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate EXOS 15E900 Seagate ST900MP0006 900GB SAS HDD Standard Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 900 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 15 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate EXOS 15E900 Seagate ST900MP0016 900GB SAS HDD Secure Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 900 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 15 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate EXOS 15E900 ST300MP0006 300GB SAS HDD Standard Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 300 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 15 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate EXOS 15E900 ST300MP0016 300GB SAS HDD Secure Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 300 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 15 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate EXOS 15E900 ST300MP0106 300GB SAS HDD Standard Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 300 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 15 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate EXOS 15E900 ST300MP0116 300GB SAS HDD Secure Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 300 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate EXOS 15E900 ST600MP0006 600GB SAS HDD Standard Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 600 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 15 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate EXOS 15E900 ST600MP0016 600GB SAS HDD Secure Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 600 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 15 هزار دور در دقیقه