Showing all 3 results

دیسک انکلوژر HP D2600 Disk Enclosure AJ940A

برای قیمت تماس بگیرید
  • پشتبانی از درایو های 2.5 اینچی
  • پشتیبانی از 25 درایو SAS یا SATA
  • سرعت انتقال اطلاعات 6Gb در ثانیه
  • فضای اشغال شده بعد نصب روی رک : 2 یونیت

دیسک انکلوژر HP D2700 Disk Enclosure AJ941A

برای قیمت تماس بگیرید
  • پشتبانی از درایو های 3.5 اینچی
  • پشتیبانی از 12 درایو SAS یا SATA
  • سرعت انتقال اطلاعات 6Gb در ثانیه
  • فضای اشغال شده بعد نصب روی رک : 2 یونیت