نمایش 1–18 از 41 نتیجه

CPU سرور Intel Xeon E-2224 (3.4GHz-4-core-71W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :4
 • فرکانس کاری :3.4GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :8MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2226G (3.4GHz-6-core-80W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :6
 • فرکانس کاری :3.4GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :12MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2234 (3.6GHz-4-core-71W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :4
 • فرکانس کاری :3.6GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :8MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2236 (3.4GHz-6-core-80W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :6
 • فرکانس کاری :3.4GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :12MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2244G (3.8GHz-4-core-71W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :4
 • فرکانس کاری :3.8GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :8MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2274G (4.0GHz-4-core-83W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :4
 • فرکانس کاری :4.0GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :8MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2276G (3.8GHz-6-core-80W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :6
 • فرکانس کاری :3.8GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :12MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2278G (3.4GHz-8-core-80W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :8
 • فرکانس کاری :3.40GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :16MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2286G (4.0GHz-6-core-95W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :6
 • فرکانس کاری :4.0GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :12MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon-Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 125W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری : 1.80GHz
 • نوع مموری مناسب : 4000MT/s
 • میزان کش : 22.5MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5415+ 2.9GHz 8-core 150W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری : 2.90GHz
 • نوع مموری مناسب : 4400MT/s
 • میزان کش : 22.5MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5418Y 2.0GHz 24-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری : 2.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 4400MT/s
 • میزان کش : 45MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5420+ 2.0GHz 28-core 205W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری : 2.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 2.5MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6414U 2.0GHz 32-core 250W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6416H 2.2GHz 18-core 165W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری : 2.20GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 45MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6418H 2.1GHz 24-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری : 2.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6426Y 2.5GHz 16-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری : 2.50GHz
 • نوع مموری مناسب : 4800MT/s
 • میزان کش : 37.5MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6430 2.1GHz 32-core 270W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 32cores
 • فرکانس کاری : 2.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 4400MT/s
 • میزان کش : 60MB
 • حداکثر مموری : 4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8