نوع اینترفیس هارد درایو
Workload درایو
سرعت چرخش سیلندر

نمایش 1–18 از 235 نتیجه

Seagate Exos 10E2400 ST300MM0058 300GB SAS FastFormat 512 Emulation-4K Native Secure SED Model

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 300 گیگابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 2.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 10 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 10TB Exos X18 ST10000NM013G SAS 512e/4Kn Ent Standard Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 10 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 10TB Exos X18 ST10000NM014G SAS 512e/4Kn Ent SED Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 10 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 10TB Exos X18 ST10000NM016G SAS 512e/4Kn Ent SED-FIPS FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 10 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 10TB Exos X18 ST10000NM018G SATA 512e/4Kn Ent Standard Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 10 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 6 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : ساتا سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 10TB Exos X18 ST10000NM020G SATA 512e/4Kn Ent SED Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 10 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 6 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : ساتا سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 12B Exos X18 ST12000NM000J SATA 512e/4Kn Ent Standard Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 12 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو :3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 6 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : ساتا سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 12TB Exos X18 ST12000NM001J SATA 512e/4Kn Ent SED Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 12 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات :6 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : ساتا سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 12TB Exos X18 ST12000NM004J SAS 512e/4Kn Ent Standard Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 12 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو :3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 12TB Exos X18 ST12000NM005J SAS 512e/4Kn Ent SED Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 12 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 12TB Exos X18 ST12000NM007J SAS 512e/4Kn Ent SED-FIPS FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 12 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت :SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 14B Exos X18 ST14000NM000J SATA 512e/4Kn Ent Standard Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 14 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 6 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : ساتا سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 14TB Exos X18 ST14000NM001J SATA 512e/4Kn Ent SED Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 14 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 6 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : ساتا سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 14TB Exos X18 ST14000NM004J SAS 512e/4Kn Ent Standard Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 14 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 14TB Exos X18 ST14000NM005J SAS 512e/4Kn Ent SED Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 14 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو :3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 14TB Exos X18 ST14000NM007J SAS 512e/4Kn Ent SED-FIPS FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 14 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3.5 اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : SAS سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 16TB Exos X18 ST16000NM000J SATA 512e/4Kn Ent Standard Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 10 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3 و نیم اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : ساتا سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه

هارد سیگیت Seagate 16TB Exos X18 ST16000NM001J SATA 512e/4Kn Ent SED Model FastFormat

برای قیمت تماس بگیرید
ظرفیت درایو : 10 ترابایت نوع درایو : HDD سایز درایو : 3 و نیم اینچی سرعت انتقال اطلاعات : 12 گیگابیت بر ثانیه نوع پورت : ساتا سرعت چرخش دیسک : 7.2 هزار دور در دقیقه