CPU سرور Intel® Xeon® E5-2600 V3

سری پردازنده
نسل پردازنده
تعداد هسته پردازنده
سازگاری با سرور

مشاهده همه 18 نتیجه

پردازنده سرور نسل نهم Intel® Xeon® E5-2603v3

2,000,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 6
 • تعداد رشته (Thread) : 6
 • فرکانس پایه پردازنده : 1.60GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 85W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2609v3

2,000,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 6
 • تعداد رشته (Thread) : 6
 • فرکانس پایه پردازنده : 1.90GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 85W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2620v3

800,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 6
 • تعداد رشته (Thread) : 12
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.40GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 85W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2630Lv3

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته پردازنده : 8
 • تعداد رشته (Thread) : 16
 • فرکانس پایه پردازنده : 1.80GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 55W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2630v3

2,500,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 8
 • تعداد رشته (Thread) : 16
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.40GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 85W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2637v3

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته پردازنده : 4
 • تعداد رشته (Thread) : 8
 • فرکانس پایه پردازنده : 3.50GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 135W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2640v3

3,000,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 8
 • تعداد رشته (Thread) : 16
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.60GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 90W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2643v3

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته پردازنده : 6
 • تعداد رشته (Thread) : 12
 • فرکانس پایه پردازنده : 3.40GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 135W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2650Lv3

1,500,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 12
 • تعداد رشته (Thread) : 24
 • فرکانس پایه پردازنده : 1.80GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 65W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2650v3

1,200,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 10
 • تعداد رشته (Thread) : 20
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.30GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 105W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2660v3

1,300,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 10
 • تعداد رشته (Thread) : 20
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.60GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 105W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2680v3

1,500,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 12
 • تعداد رشته (Thread) : 24
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.50GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 120W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2683v3

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته پردازنده : 12
 • تعداد رشته (Thread) : 24
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.50GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 120W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2690v3

4,000,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 12
 • تعداد رشته (Thread) : 24
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.60GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 135W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2695v3

5,500,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 14
 • تعداد رشته (Thread) : 28
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.30GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 120W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2697v3

5,500,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 14
 • تعداد رشته (Thread) : 28
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.60GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 145W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2698v3

6,800,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 16
 • تعداد رشته (Thread) : 32
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.30GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 135W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

پردازنده سرور نسل نهم اچ پی Intel® Xeon® E5-2699v3

7,500,000 تومان
 • تعداد هسته پردازنده : 18
 • تعداد رشته (Thread) : 36
 • فرکانس پایه پردازنده : 2.60GHz
 • میزان توان برق مصرفی : 145W
 • حداکثر مموری قابل پشتیبانی : 768GB
 • نوع مموری قابل پشتیبانی : DDR4 1600/1866/2133
 • تعداد کانال مموری قابل پشتیبانی : 4 کانال

چرا یاقوت سرخ بهترین انتخاب شما میتواند باشد؟

گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا

یکی از مهم ترین مواردی که در خرید هر محصولی باید به آن توجه کنیم گارانتی محصول می باشد. گارانتی و خدمات پس از فروش یکی از مهم ترین عوامل حفظ کیفیت می باشد. مدت و نوع گارانتی در خرید سرور hp یکی از عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری خریداران می باشد. شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ یکسال گارانتی بی قید و شرط تعویض کالا، پنج سال خدمات پس از فروش و گارانتی مادام العمر اصالت کالا به مشتریان ارائه میدهد.

خدمات پس از فروش:
از مهم ترین نکاتی که باید به آن توجه کنیم خدمات پس از فروش می باشد . مخصوصا در هنگام خرید تجهیزاتHP  که به دلیل مشکلات تحریمی مشکل تامین قطعات با مشکلات جدی روبروست. مشکلات نداشتن خدمات پس از فروش در بازار شبکه یکی از مشکلات مهم می باشد. گاهی اوقات به این موضوع بر خوردیم که مشتریانی  با خرید از افراد و شرکتهای غیر معتبر امروز در خرید قطعات جانبی و ارتقا سرور خود دچار مشکل شده اند.

یکی از مهم ترین مسائلی که شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ به آن توجه دارد خدمات پس از فروش می باشد . یعنی شما با خرید از شرکت شبکه گستران یاقوت سرخ تا 60 ماه برای ارتقا و تعمیر میتوانید به این شرکت مراجعه کنید.

گارانتی مادام العمر اصالت کالا:
در هر بازاری وجود جنس فیک از دغدغه های خریداران می باشد. در بازار شبکه و با توجه به اهمیت اطلاعات این دغدغه برای خریداران سرور HP دو چندان است. شرکت یاقوت سرخ برای حل این مشکل به خریداران خود گارانتی مادام العمر اصالت کالا میدهد. در این گارانتی هر زمانی که مشتری توسط یک کارشناس ذی صلاح ثابت کند که کالا اورجینال نیست میتواند کالا را مرجوع کند. این گارانتی شرکت یاقوت سرخ خیال مشتری را از بابت اورجینال بودن کالا راحت میکند.

انواع CPU سرور Intel® Xeon® E5-2600 V3

در  این مقاله میخواهیم یک بررسی اجمالی راجع به پردازنده E-5 2600 v3 داشته باشیم در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال حتما در کامنت ها ما را مطلع کنید. پردازنده های E-5 2600 v3 برای سرور های نسل نه طراحی شده است که با حداکثر 18 هسته واقعی مناسب برای HPC و پردازش های سنگین است.

این پردازنده ها نسل اول پردازنده های سرورهای G9 است. که مدل ارتقا یافته آن پردازنده های E-5 2600 v4 است. در نامگذاری پردازنده های E-5 2600 v3 از E-5 2603  v3 شروع شده تا E-5 2699 v3 که هرکدام مشخصات و ویژگی هایی دارند.

قیمت CPU سرور Intel® Xeon® E5-2600 V3

بدلیل  ظهور فناوری های جدید و به روز کم کم این پردازنده ها از رده خارج میشوند و قیمتشان نیز در بازار بسیار مقرون به صرفه است ولی همچنان میتواند کارایی قابل قبولی را ارئه بدهد و برای کسب و کارهایی که محدودیت بودجه دارند بسیار مناسب است. اما خب در کل قیمت پردازنده E-5 2600 v3 بستگی به تعداد هسته، پهنای باند، سرعت فرکانس، حافظه کش و قابلیت هایی مانند هایپرتردینگ بستگی دارد.

مرکز خرید CPU سرور Intel® Xeon® E5-2600 V3

بسته به نوع و نسل، سرور شما از پردازنده های خاصی پشتیبانی میکند اگر از سرور های G9 استفاده میکنید شما میتوانید روی سرورتان از CPU های اینتل E-5 2600 v3 & v4 استفاده کنید حالا بسته به بودجه و نیازتان میتوانید پردازنده دلخواهتان را انتخاب کنید. اگر قصد راه اندازی شبکه برای کسب وکار نوپای خود دارید با انتخاب سرورهای نسل نه و پردازنده های E-5 2600 v3 با هزینه مقرون بصرفه ای میتوانید به هدفتان برسید که از لحاظ قیمتی با سرورهای نسل 10 بسیار اختلاف دارد.

مجموعه ما به عنوان مرکز ارائه دهنده ی سرورهای اچ پی و و تجهیزات شبکه و مرکز خرید  پردازنده E-5 2600 v3 اماده ارائه خدمات و محصولات در زمینه سرور های اچ پی میباشد.

خرید CPU سرور Intel® Xeon® E5-2600 V3

اگر شما از سرورهای نسل نه استفاده میکنید حتما نام پردازنده های E-5 2600 v3 به گوشتان خورده است. این پردازنده ها  با فرکانس های 1600، 1866 و 2133  برای ارتباط با رم سرور استفاده میکند درواقع هرچه این سرعت بیشتر باشد سرعت پردازش سرور نیز بیشتر می شود.

دقت کنید در سرورهای نسل9 پردازنده های 2600 v3 را با پردازنده های 2600 v4 نمیتوانید با هم روی سرور نصب کنید. اگر قصد خرید پردازنده E-5 2600 v3 دارید حتما به حجم پردازشی سرور دقت کنید و متناسب با آن پردازنده مد نظرتان راخریداری کنید.

فروش CPU سرور Intel® Xeon® E5-2600 V3

در این بخش میخواهیم به یکی از پرفروش ترین پردازنده های E-5 2600 v3 بپردازیم که در ادامه به نقد و بررسی و ویژگی های این پردازنده میرسیم.

پردازنده Intel E-5 2620 v3 یکی از پرفروش ترین پردازنده سرورهای نسل 9 است که در حال حاضر با قیمت بسیار مناسب میتوانید آن را خریداری نمایید. این CPU با سرعت 2.4 گیگاهرتز عملیات پردازشی را انجام میدهد و دارای 6 هسته و 12 رشته است.

این پردازنده با سرعت باس 1866  با رم های DDR4 سرور ارتباط برقرار میکند و قابلیت هایپرتردینگ نیز روی این CPU فعال است. فروش پردازنده E-5 2600 v3 بدلیل پیشرفت روزافزون تکنولوژِی و ظهور فناوری های جدید رو به کاهش است اما همچنان میتوانید کارایی و بهره وری خوبی را از آن ببرید.

مقایسه پردازنده های E5 2620 V3 و E5 2620 V4:

مزیت های پردازنده 2620 v3

 • فرکانس پردازشی این CPU نسبت به نسل بعدی خود بالاتر است
 • قیمت این پردازنده مناسب تر از نسل بعد است

مزیت های پردازنده 2620 v4

 • هسته های بیشتری نسبت به نسل قبلی دارد که کمک میکند برنامه های بیشتری را اجرا کند
 • نسبت به نسل قبل از سرعت DDR4 بیشتری پشتیبانی میکند( تا سرعت 2400MT/s)
 • حافظه کش بالاتری نسبت به نسل قبل دارد.

جدول مشخصات CPU های E5-2600 v3

مدل پردازنده فرکانس پردازنده تعداد هشته های CPU ظرفیت کش CPU توان تولید گرمای CPU QPI فرکانس مموری قابل پشتیبانی
E5-2699v3 2.3GHz 18 45MB 145W 9.6GT/s 2133
E5-2698v3 2.3GHz 16 40MB 135W 9.6GT/s 2133
E5-2697v3 2.6GHz 14 35MB 145W 9.6GT/s 2133
E5-2695v3 2.3GHz 14 35MB 120W 9.6GT/s 2133
E5-2690v3 2.6GHz 12 30MB 135W 9.6GT/s 2133
E5-2687Wv3 3.1GHz 10 25MB 160W 9.6GT/s 2133
E5-2683v3 2.0GHz 14 35MB 120W 9.6GT/s 2133
E5-2680v3 2.5GHz 12 30MB 120W 9.6GT/s 2133
E5-2670v3 2.3GHz 12 30MB 120W 9.6GT/s 2133
E5-2667v3 3.2GHz 8 20MB 135W 9.6GT/s 2133
E5-2660v3 2.6GHz 10 25MB 105W 9.6GT/s 2133
E5-2650v3 2.3GHz 10 25MB 105W 9.6GT/s 2133
E5-2650Lv3 1.8GHz 12 30MB 65W 9.6GT/s 2133
E5-2643v3 3.4GHz 6 20MB 135W 9.6GT/s 2133
E5-2640v3 2.6GHz 8 20MB 90W 8.0GT/s 1866
E5-2637v3 3.5GHz 4 15MB 135W 9.6GT/s 2133
E5-2630v3 2.4GHz 8 20MB 85W 8.0GT/s 1866
E5-2630Lv3 1.8GHz 8 20MB 55W 8.0GT/s 1866
E5-2623v3 3.0GHz 4 10MB 105W 8.0GT/s 1866
E5-2620v3 2.4GHz 6 15MB 85W 8.0GT/s 1866
E5-2609v3 1.9GHz 6 15MB 85W 6.4GT/s 1600
E5-2603v3 1.6GHz 6 15MB 85W 6.4GT/s 1600

سرور ، سرور اچ پی ، سرور hp ، سرور HPE ، سرور hpe ، سرور HP ، خرید سرور ، خرید سرور اچ پی ، خرید سرور hp ، خرید سرور HPE ، خرید سرور hpe ، خرید سرور HP ، پردازنده سرور ، پردازنده سرور اچ پی ، پردازنده سرور hp ، پردازنده سرور HPE ، پردازنده سرور hpe ، پردازنده سرور HP ، CPU سرور ، CPU سرور اچ پی ، CPU سرور hp ، CPU سرور HPE ، CPU سرور hpe ، CPU سرور HP ، قطعات سرور ، قطعات سرور اچ پی ، قطعات سرور HP ، قطعات سرور hp ، قطعات سرور اچ پی ، قطعات سرور HPE ، قطعات سرور hpe  ، خرید قطعات سرور ، خرید قطعات سرور اچ پی ، خرید قطعات سرور HP ، خرید قطعات سرور hp ، خرید قطعات سرور اچ پی ، خرید قطعات سرور HPE ، خرید قطعات سرور hpe