نمایش 1–18 از 38 نتیجه

HPE LTO-5 Ultrium 3TB RW Data Cartridge C7975A

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : C7975A
 • نوع تیپ :Data Cartridge
 • نسل تیپ : LTO-5 Ultrium
 • عمر مفید :30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 1.5 ترابایت

HPE LTO-5 Ultrium 3TB WORM Data Cartridge C7975W

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر :C7975W
 • نوع تیپ: Data Cartridge
 • نسل تیپ :LTO-5 Ultrium
 • عمر مفید :30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده :1.5 تزابایت

HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB BaFe RW Data Cartridge C7976B

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : C7976B
 • نوع تیپ:Data Cartridge
 • نسل تیپ :LTO-6 Ultrium
 • عمر مفید :30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده :2.5 ترابایت

HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB BaFe WORM Data Cartridge C7976BW

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : C7976BW
 • نوع تیپ:Data Cartridge
 • نسل تیپ :LTO-6 Ultrium
 • عمر مفید :30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 2.5 ترابایت
 

HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB RW Data Cartridge C7976A

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : C7976A
 • نوع تیپ: Data Cartridge
 • نسل تیپ : LTO-6 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده :2.5 ترابایت
 

HPE LTO-6 Ultrium 6.25TB WORM Data Cartridge C7976W

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر :C7976W
 • نوع تیپ: LTO-6 Ultrium
 • نسل تیپ: LTO-6 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 2.5 ترابایت
 

HPE LTO-7 Ultrium 15000 Internal Tape Drive BB873A

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر: BB873A
 • فرم فکتور: external
 • نوع اینترفیس: SAS 6G
 • رمزگذاری داده ها: AES 256-bit

HPE LTO-7 Ultrium 15TB Eco Case Data Cartridge 20 Pack C7977AH

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : C7977AH
 • نوع تیپ: Data Cartridge
 • نسل تیپ: LTO-7 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 6 ترابایت
 

HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data Cartridge C7977A

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : C7977A
 • نوع تیپ: Data Cartridge
 • نسل تیپ: LTO-7 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 6ترابایت
   

HPE LTO-7 Ultrium No Case 960 Tape Pallet C7977AB

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : C7977AB
 • نوع تیپ : Data Cartridge
 • نسل تیپ : LTO-7 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 6 ترابایت
 

HPE LTO-7 Ultrium RW 960 Tape Pallet C7977AD

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : C7977AD
 • نوع تیپ : Data Cartridge
 • نسل تیپ : LTO-7 Ultrium
 • عمر مفید :30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 6 ترابایت

HPE LTO-7 Ultrium WORM Data Cartridge C7977W

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : C7977W
 • نوع تیپ : Data Cartridge
 • نسل تیپ: LTO-7 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 6 ترابایت
 

HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW 20 Data Cartridges Library Pack without Cases Q2078AH

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : Q2078AH
 • نوع تیپ : Data Cartridges
 • نسل تیپ : LTO-8 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 12 ترابایت
 

HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW 960 Data Cartridge Pallet with Cases Q2078AD

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : Q2078AD
 • نوع تیپ : Data Cartridge
 • نسل تیپ : LTO-8 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 12 ترابایت
   

HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW 960 Data Cartridge Pallet without Cases Q2078AB

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : Q2078AB
 • نوع تیپ : Data Cartridge
 • نسل تیپ : LTO-8 Ultrium
 • عمر مفید :30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 12 ترابایت
   

HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge Q2078A

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : Q2078A
 • نوع تیپ : Data Cartridge
 • نسل تیپ : LTO-8 Ultrium
 • عمر مفید :30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده :12 ترابایت
 

HPE LTO-8 Ultrium 30TB WORM Data Cartridge Q2078W

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : Q2078W
 • نوع تیپ : Data Cartridge
 • نسل تیپ : LTO-8 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده : 12 ترابایت
 

HPE LTO-9 Ultrium 45TB RW 20 Data Cartridges Library Pack without Cases Q2079AH

برای قیمت تماس بگیرید
 • پارت نامبر : Q2079AH
 • نوع تیپ : Data Cartridges
 • نسل تیپ : LTO-9 Ultrium
 • عمر مفید : 30 سال
 • ظرفیت غیر فشرده :18 ترابایت