نمایش 19–36 از 36 نتیجه

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6150 (2.7GHz 18-core 165W)

25,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :2.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz 22-core 140W)

28,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 22cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :30.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz 18-core 200W)

37,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :3.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8153 (2.0GHz 16-core 125W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8158 (3.0GHz 12-core 150W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8160 (2.1GHz 24-core 150W)

80,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :33MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8164 (2.0GHz 26-core 145W)

80,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 26cores
 • فرکانس کاری :2.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8165 (2.3GHz 24-core 205W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :33MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8168 (2.7GHz 24-core 205W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :33MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8170 (2.1GHz 26-core 165W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 26cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Platinum 8176 (2.1GHz 28-core 165W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :38.50MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Silver 4108 (1.8GHz 8-core 85W)

8,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :1.80 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Silver 4110 (2.1GHz 8-core 85W)

9,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Silver 4112 (2.6GHz 4-core 85W)

17,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 4cores
 • فرکانس کاری :2.60 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :8.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Silver 4114 (2.2GHz 10-core 85W)

14,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Silver 4116 (2.1GHz 12-core 85W)

33,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :16.50MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Platinum 8180 (2.5GHz 28-core 205W)

80,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری :2.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :38.5MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

پردازنده سرور Intel Xeon-Platinum 8180M (2.5GHz 28-core 205W)

80,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 28cores
 • فرکانس کاری :2.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :38.5MB
 • حداکثر مموری :1.5TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6