نمایش 19–36 از 47 نتیجه

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5220R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W P24741-B21

199,000,000 تومان
•پردازنده :5220R ( 24core, 2.2 GHz, 125W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5220R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W P40407-B21

199,000,000 تومان
•پردازنده :5220R ( 24core, 2.2 GHz, 125W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5222 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P19178-B21

202,000,000 تومان
•پردازنده :5222 ( 4core,3.8 GHz, 105W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with SmartStorage Battery • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 5222 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P40404-B21

202,000,000 تومان
•پردازنده :5222 ( 4core,3.8 GHz, 105W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with SmartStorage Battery • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 6226R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS P24742-B21

191,000,000 تومان
•پردازنده :6226R ( 16core,2.9 GHz, 150W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 6226R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS P40406-B21

191,000,000 تومان
•پردازنده :6226R ( 16core,2.9 GHz, 150W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 6230 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P19778-B21

184,000,000 تومان
•پردازنده :6230 ( 20core,2.1 GHz, 125W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with Smart • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 6234 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P19179-B21

244,000,000 تومان
•پردازنده :6234 ( 8core,3.3 GHz, 130W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with Smart • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 6234 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P40403-B21

239,000,000 تومان
•پردازنده :6234 ( 8core,3.3 GHz, 130W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with Smart • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 6248R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS P40405-B21

235,000,000 تومان
•پردازنده :6248R ( 24core,3.0 GHz, 205W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE DL360 Gen10 6250 32GB-R S100i NC 8SFF 800W PS Server P24744-B21

275,000,000 تومان
•پردازنده :6250( 8core,3.9 GHz, 185W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P19180-B21

242,000,000 تومان
•پردازنده :6242 ( 16core,2.8 GHz, 150W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE ProLiant DL360 Gen10 6242 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P40402-B21

242,000,000 تومان
•پردازنده :6242 ( 16core,2.8 GHz, 150W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونت HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P19772-B21

312,000,000 تومان
•پردازنده :6248 ( 20core,2.5 GHz, 150W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر :  P408i-a/2GB with Smart • پاور ساپلای : 2x 800W

سرور رک مونت HPE ProLiant DL360 Gen10 6248 2P 64GB-R P408i-a NC 8SFF 800W P40400-B21

312,000,000 تومان
•پردازنده :6248 ( 20core,2.5 GHz, 150W) • مموری :  64GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart • پاور ساپلای : 2x 800W

سرور رک مونت HPE ProLiant DL360 Gen10 6250 32GB-R S100i NC 8SFF 800W P40399-B21

275,000,000 تومان
•پردازنده :6250( 8core,3.9 GHz, 185W) • مموری :  32GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : Embedded 14-port S100i • پاور ساپلای : 1x 800W

سرور رک مونتHPE DL360 Gen10 4208 16GB-R P408i-a NC 8SFF 500W PS Server P19774-B21

140,000,000 تومان
•پردازنده :4208 ( 8core, 2.1 GHz, 85W) • مموری :  16GB RDIMM 2R 2933 MT/s • استوریج :8SFF • استوریج کنترلر : P408i-a/2GB with Smart Storage Battery • پاور ساپلای : 1x 500W

سرور رک مونتHPE DL360 Gen10 5218R 32GB-R S100i NC 8SFF 800W P24740-B21

180,000,000 تومان
معرفی سرور DL360 Gen10 : یکی دیگر از سرورهای رک مونت سری ۱۰ شرکت HPE  سرور یک یونیتی DL360 Gen10