تعداد هسته پردازنده
نوع مموری قابل پشتیبانی
نوع مموری
نسل DDR مموری
نوع اسلات پاور
نوع اینترفیس هارد درایو
سرعت چرخش سیلندر
نوع اسلات مورد نیاز
نوع کانکتور

نمایش 19–36 از 2159 نتیجه

CPU سرور AMD EPYC 7402P (2.8GHz 24-core 180-200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :24
 • فرکانس کاری :2.8GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :128MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7452 (2.35GHz 32-core 155W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :32
 • فرکانس کاری :2.35GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :128MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7502P (2.5GHz 32-core 180-200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :32
 • فرکانس کاری :2.8GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :128MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7532 (2.4GHz 32-core 200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :32
 • فرکانس کاری :2.4GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933
 • میزان کش :256MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7552 (2.2GHz 48-core 165-200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :48
 • فرکانس کاری :2.2GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :256MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7702 (2.0GHz 64-core 200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :64
 • فرکانس کاری :2.0GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :256MB
 • حداکثر مموری :4TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور AMD EPYC 7702P (2.0GHz 64-core 200W) Processor Kit

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :64
 • فرکانس کاری :2.0GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2933MT/s
 • میزان کش :192MB
 • حداکثر مموری :2TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :8

CPU سرور Intel Xeon E-2224 (3.4GHz-4-core-71W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :4
 • فرکانس کاری :3.4GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :8MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2226G (3.4GHz-6-core-80W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :6
 • فرکانس کاری :3.4GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :12MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2234 (3.6GHz-4-core-71W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :4
 • فرکانس کاری :3.6GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :8MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2236 (3.4GHz-6-core-80W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :6
 • فرکانس کاری :3.4GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :12MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2244G (3.8GHz-4-core-71W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :4
 • فرکانس کاری :3.8GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :8MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2274G (4.0GHz-4-core-83W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :4
 • فرکانس کاری :4.0GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :8MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2276G (3.8GHz-6-core-80W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :6
 • فرکانس کاری :3.8GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :12MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2278G (3.4GHz-8-core-80W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :8
 • فرکانس کاری :3.40GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :16MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E-2286G (4.0GHz-6-core-95W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته :6
 • فرکانس کاری :4.0GHz
 • نوع مموری مناسب :DDR4 2666
 • میزان کش :12MB
 • حداکثر مموری :128GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری :2

CPU سرور Intel Xeon E5-2603v4 (1.7GHz 6-core 15MB 85W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 6cores
 • فرکانس کاری :1.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :15MB
 • حداکثر مموری :1.5TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 4

CPU سرور Intel Xeon E5-2609v4 (1.7GHz 8-core 20MB 85W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :1.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :20MB
 • حداکثر مموری :1.5TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 4