تعداد هسته پردازنده
نوع مموری قابل پشتیبانی
ظرفیت مموری
نوع مموری
نسل DDR مموری
نوع اسلات پاور
نوع اینترفیس هارد درایو
سرعت انتقال اطلاعات
سرعت چرخش سیلندر
نوع پورت
نوع اسلات مورد نیاز
نوع کانکتور

نمایش 55–72 از 1194 نتیجه

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6142 (2.6GHz 16-core 150W)

450,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.60 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6143 (2.8GHz 16-core 205W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.80 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6144 (3.5GHz 8-core 150W)

48,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :3.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6146 (3.2GHz 12-core 165W)

50,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :3.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6148 (2.4GHz 20-core 150W)

38,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :27.50MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6150 (2.7GHz 18-core 165W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :2.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6152 (2.1GHz 22-core 140W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 22cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :30.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6154 (3.0GHz 18-core 200W)

39,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :3.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6208U (2.9GHz 16-core 150W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.90 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6209U (2.1GHz 20-core 125W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6210U (2.5GHz 20-core 150W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6212U (2.4GHz 24-core 165W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.40 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6222V (1.8GHz 20-core 115W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :1.80 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :20MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6226 (2.7GHz 12-core 125W)

40,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :19.25MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6226R (2.9GHz 16-core 150W)

40,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.90 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6230 (2.1GHz 20-core 125W)

55,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6230N (2.3GHz/20-core/125W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 6230R (2.1GHz/26-core/150W)

55,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 26cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6