تعداد هسته پردازنده
نوع مموری قابل پشتیبانی
نوع مموری
نسل DDR مموری
نوع اسلات پاور
نوع اینترفیس هارد درایو
سرعت چرخش سیلندر
نوع اسلات مورد نیاز
نوع کانکتور

نمایش 55–72 از 2159 نتیجه

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5117 (2.0GHz 14-core 105W)

38,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 14cores
 • فرکانس کاری :2.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :19.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5118 (2.3GHz 12-core 105W)

35,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری :2.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :16.50MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5120 (2.2GHz 14-core 105W)

35,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 14cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2400MT/s
 • میزان کش :19.25MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5122 (3.6GHz 4-core 105W)

28,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 4cores
 • فرکانس کاری :3.60 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :16.50MB
 • حداکثر مموری :768GB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5215 (2.5GHz 10-core 85W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :4.5TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5215L (2.5GHz 10-core 85W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 10cores
 • فرکانس کاری :2.50 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :13.75MB
 • حداکثر مموری :4.5TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5217 (3.0GHz 8-core 115W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 8cores
 • فرکانس کاری :3.00 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :11MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz 16-core 125W)

45,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5218B (2.3GHz 16-core 125W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5218N (2.3GHz 16-core 110W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 16cores
 • فرکانس کاری :2.30 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :22MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5218R (2.1GHz 20-core 125W)

45,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 20cores
 • فرکانس کاری :2.10 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :27.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5220 (2.2GHz 18-core 125W)

50,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2666MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5220R (2.2GHz 24-core 150W)

59,500,000 تومان
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری :2.20 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :35.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5220S (2.7GHz 18-core 125W)

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 18cores
 • فرکانس کاری :2.70 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :24.75MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5222 (3.8GHz 4-core 105W)

59,000,000 تومان
 • تعداد هسته : 4cores
 • فرکانس کاری :3.80 GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش :16.5MB
 • حداکثر مموری :1TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 6

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5317 3.0GHz 12-core 150W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 12cores
 • فرکانس کاری : 3.00GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش : 18MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5318S 2.1GHz 24-core 165W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 24cores
 • فرکانس کاری : 2.10GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش : 36MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8

CPU سرور Intel Xeon-Gold 5320 2.2GHz 26-core 185W

برای قیمت تماس بگیرید
 • تعداد هسته : 26cores
 • فرکانس کاری : 2.20GHz
 • نوع مموری مناسب : 2933MT/s
 • میزان کش : 39MB
 • حداکثر مموری : 6TB
 • حداکثر تعداد کانال مموری : 8