نوع مموری قابل پشتیبانی
نوع مموری
نسل DDR مموری

نمایش 73–90 از 177 نتیجه

رم سرور HPE 128GB Octal-Rx4 DDR4-2666 3DS Load Reduced 838087-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : هشت (Octal Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 128GB OctalRankx4 DDR4-2666 Load Reduced 815102-B21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : ده (Octal Rank)
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 128GB OctalRankx4 DDR4-2933 Load Reduced P00928-B21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : ده (Octal Rank)
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HPE 128GB QRx4 DDR4-2933 Load Reduced P11040-B21

46,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HPE 128GB QRx4 DDR4-3200 Load Reduced P07652-b21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200

رم سرور HPE 128GB Quad Rank x4 DDR4-2933 Load Reduced P19047-B21

53,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2933

رم سرور HPE 128GB Quad Rankx4 DDR5-4800 Registered 3DS P43334-B21

برای قیمت تماس بگیرید
 • ظرفیت مموری : 128GB
 • تعداد رنک مموری : چهار (Quad Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 4800MTs

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2133 Load Reduced 752371-081

1,800,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2133 Registered 726719-B21

1,800,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2133 Registered 752369-081

1,800,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2133

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2400 Registered 809081-081

1,900,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2400 Registered 809082-B21

1,900,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

رم سرور HPE 16GB DRx4 DDR4-2400 Registered 836220-B21

1,900,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

رم سرور HPE 16GB DRx8 DDR4-2400 Registered Smart P00423-B21

1,900,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2400

رم سرور HPE 16GB DRx8 DDR4-2666 Registered 835955-B21

2,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 16GB DRx8 DDR4-2666 Registered 838089-B21

2,000,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 2666

رم سرور HPE 16GB DRx8 DDR4-3200 Registered P07642-B21

3,500,000 تومان
 • ظرفیت مموری : 16GB
 • تعداد رنک مموری : دو (Dual Rank )
 • نوع DIMM : رجیستر (Registered Memory )
 • فرکانس کاری : 3200